Bazy danych

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Książka ta była pierwszym podręcznikiem, który miał na celu przekształcenie programisty języka SQL w eksperta. Pierwsze wydanie ukazało się przed dziesięciu laty i nadal ma opinię pozycji klasycznej. Nie chodzi tylko o wskazówki i... więcej
Dla nowych użytkowników Oracle – administratorów baz danych, architektów i menedżerów – książka ta będzie niezastąpionym, kompletnym wprowadzeniem do wachlarza technologii i narzędzi Oracle, w tym najnowszej Oracle Database 11 g .... więcej

Excel 2010. Praktyczny kurs

Formaty plików: multiformat ( mobi epub ), ibuk

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 to niezwykle intuicyjna w obsłudze aplikacja. Jeśli tylko umiemy wprowadzać i zaznaczać dane, reszta pracy sprowadza się w większości do klikania odpowiednich opcji. Podręcznik do samodzielnej nauki... więcej
Kompresja danych to jeden z ważniejszych problemów napotykanych przy przechowywaniu i wysyłaniu informacji. Przesyła się zarówno czysty tekst, jak i zakodowane dźwięki i obrazy. Bezpieczeństwo i szybkość transmisji wymagają, żeby... więcej

Access 2010. Praktyczny kurs

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Podstawowym celem bazy danych jest przechowywanie informacji dotyczących obiektów oraz możliwości szybkiego wyszukiwania tych informacji. Dzięki tej książce dowiesz się, jak używać formularzy Accessa 2010 do skutecznego gromadzenia... więcej
Książka ma charakter podręcznika przeznaczonego dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Autor recenzji zwraca uwagę na zbyt szerokie sformułowanie tytułu, który nie jest adekwatny do zawartości treściowej publikacji. Z tytułu nie wynika,... więcej
Burzliwy rozwój obiektowych baz danych miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W ostatnich latach XX wieku silnie rozwijała się też koncepcja półstrukturalnych baz danych. Obecnie nadal używa się obu tych rodzajów baz... więcej
Redakcja jubileuszowej monografii podsumowującej dorobek naukowo-badawczy ponad czterdziestu lat mojej pracy nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza wtedy, gdy z ponad dwustu trzeba wybrać kilkanaście publikacji, które ilustrowałyby... więcej
Tematyka pracy obejmuje różne aspekty funkcjonowania informacji, eksploracji danych, marketingu bibliotecznego, aktywizacji czytelniczej i bibliotekarstwa historycznego. Dominują zagadnienia współczesne, w szczególności poszukiwanie nowych... więcej
Tematyka hurtowni danych, choć niezwykle aktualna, doczekała się w języku polskim jedynie nielicznych opracowań. Wiedza z tej dziedziny jest rozproszona, co utrudnia osobom zainteresowanym zarówno wyrobienie sobie spójnego obrazu... więcej
E-book zawiera następujące tematy: 1.AUTOMATYZACJA PRACY. Automatyzacja seryjnych wydruków za pomocą makr. 2.PREZENTACJA DANYCH. Błędne zaokrąglenia mogą zafałszować wyniki obliczeń. 3.AUTOMATYZACJA PRACY. Menedżer scenariuszy –... więcej
E-book zawiera następujące tematy: 1.WPROWADZANIE DANYCH. Pięć sposobów na przyporządkowanie wartości do komórek. 2.AUTOMATYZACJA PRACY. Automatyczne generowanie szablonów dokumentów na podstawie przygotowanego wzoru.... więcej
E-book zawiera następujące tematy: 1.FORMANTY FORMULARZA. Nawigacja po arkuszu może być wygodniejsza. 2.PREZENTACJA GRAFICZNA. Szybka selekcja danych na wykresie. 3.POLA KOMBI. Jak w szybki sposób utworzyć cząstkowe listy danych.... więcej
E-book zawiera następujące tematy: 1.Wartość najbardziej zbliżona do poszukiwanej. 2.Najmniejszy zysk i najmniejsza strata. 3.Wartość występująca najczęściej lub najrzadziej. 4.Sprawdzenie, czy dana wartość znajduje się w... więcej
E-book zawiera następujące tematy: 1.WPROWADZANIE DANYCH. Automatyczne sortowanie danych z dwóch arkuszy wg numeru. 2.AUTOMATYZACJA PRACY. Analiza danych – podział tabeli na zakresy przyspiesza obliczenia. 3.AUTOMATYZACJA PRACY.... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: