Izydora Dąmbska (1904-1983)

Mądrość i prawda

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

37,49  44,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 37,49 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Związek wolności z odpowiedzialnością był i jest przedmiotem wyczerpu­jących analiz etyków i filozofów prawa. Rzadziej bierze się pod uwagę podstawowy – jak mi się wydaje – związek denotacji słowa „wolność” z denotacjami słowa „prawda”. Związek ten przybiera różną postać w zależności od tego: po pierwsze, o jaki sens słowa „prawda” chodzi, po drugie, jaka jest natura owej relacji. O jednym powiązaniu, na które zwrócili uwagę stoicy była już mowa. Podstawową wolnością człowieka w myśl tej koncepcji jest wolność od fałszu w znaczeniu błędu, a zatem możność trafnego rozpoznawania i akceptowania prawdy w znaczeniu prawdziwego o rzeczy sądu. W tym rozumieniu wolność jest warunkiem poznania. Poznanie zaś odsłaniające rzeczywisty stan rzeczy czyli prawdę w znaczeniu ontologicznym jest dobrem istoty rozumnej a w konsekwencji wolność jako warunek nabiera wartości instrumentalnej środka osiągania naczelnej wartości, jaką jest prawda. Ale wolności ludzkiej towarzyszyć też może fałsz jako świadome naruszanie wartości prawdy, fałsz w sensie kłamstwa narzucanego człowiekowi przez innych, w szczególności przez wroga, przez nieodpowiedzialną władzę, przez propagandę polityczną itp. Wolność od fałszu w tym rozumieniu i równoczesna możność demaskowania go i głoszenia prawdy jest podstawą moralności społecznej. Nie ma społecznej moralności bez prawdy w sensie negacji kłamstwa obliczonego na ujarzmienie ludzi przez uniemożliwienie im wydawania prawdziwych sądów o sytuacji ich społecznego bytu. Zakłamanie życia społecznego wyrażające się między innymi w używaniu słów bez pokrycia lub w dowolnym zmienianiu ich znaczeń celem wprowadzenia w błąd, a tym samym ogłupianiu ludzi, narusza podstawową wolność człowieka jako istoty rozumnej (Izydora Dąmbska, Gdy myślę o słowie „wolność” – fragment).


Rok wydania2023
Liczba stron609
KategoriaFilozofia współczesna
WydawcaMarek Derewiecki
ISBN-13978-83-66941-79-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  
  I. Kalendarium
  Kalendarium    19
  
  II. Listy
  Listy Władysława Tatarkiewicza do Izydory Dąmbskiej    101
  
  III. Dokumenty
  Życie    233
  Nauka    241
  Protesty    268
  
  IV. Sprawy zatrudnienia uniwersyteckiego Izydory Dąmbskiej
  Sprawa zatrudnienia Izydory Dąmbskiej z Uniwersytetu Warszawskiego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lata 1948–1949)    287
  Listy Izydory Dąmbskiej z Kazimierzem Ajdukiewiczem    287
  Listy z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lata 1956–1957)    306
  Korespondencja Izydory Dąmbskiej z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego (lata 1956–1957)    319
  Spory o Kraków     327
  Korespondencja z Romanem Witoldem Ingardenem w sprawie nominacji w Krakowie (1956–1957)    327
  Korespondencja Izydory Dąmbskiej z Dziekanem Wydziału
  Historyczno­‑Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego    348
  Akt nominacyjny Izydory Dąmbskiej na katedrę Historii Filozofii na Wydziale Filozoficzno­‑Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego    370
  Sprawa przeniesienia Izydory Dąmbskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie    371
  
  V. Teksty
  Izydora Dąmbska, Gdy myślę o słowie „wolność”    389
  Izydora Dąmbska, O bezimienności    396
  Izydora Dąmbska, Z filozofii imion własnych    428
  Izydora Dąmbska, Pod opieką muz    447
  Izydora Dąmbska, Z genealogii ideałów życiowych: Platoński ideał filozofa    451
  
  VI. wspomnienia i przemówienia, między innymi z Jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin i odejścia na emeryturę, Izydory Dąmbskiej
  Izydora Dąmbska, Wspomnienie o Profesor Danieli Gromskiej    465
  Izydora Dąmbska, Władysław Witwicki (1878–1948)    470
  Izydora Dąmbska, Przemówienie na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Klasyków Filozofii z okazji osiemdziesięciolecia Profesora Władysława Tatarkiewicza (Warszawa, 27 VI 1966)    479
  Izydora Dąmbska, Z refleksji Władysława Witwickiego nad nauką i jej stosunkiem do innych dziedzin życia    483
  Izydora Dąmbska, Moje przemówienie na posiedzeniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 26 października 1974 roku    489
  Halina Słoniewska, Na uroczystość uczczenia Izy 26 października 1974 roku    493
  Irena Krońska, O Izydorze Dąmbskiej    495
  
  VII. Fotografie
  Fotografie    505
  
  Abstract    597
  Indeks nazwisk    599
RozwińZwiń