Spór o podstawy teorii czynności mowy

Spór o podstawy teorii czynności mowy

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 19,50 zł  


19,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji autor traktuje o naturze czynności mowy oraz relacji między semantyką i pragmatyką. W filozofii języka konkurują ze sobą dwa ujęcia pierwszej z wymienionych kwestii: austinowskie, w myśl którego wszystkie illokucje są konwencjonalne oraz griceowskie, u podstaw którego leży teza o komunikacyjnym charakterze aktów illokucyjnych. Dyskusja o relacji między semantyką i pragmatyką toczy się między literalizmem i kontekstualizmem. Powołując się na zjawisko niedookreślenia językowego, kontekstualiści twierdzą, że idea semantycznie wyznaczonych warunków prawdziwości nie ma zastosowania w trafnym opisie kompetencji komunikacyjnej; tymczasem literaliści uważają, że ideę tę można i należy zachować.

W rozprawie oferowana jest nie tylko krytyczna analiza wpływowych ujęć natury czynności mowy oraz relacji między semantyką i pragmatyką. Nawiązując do Ruth G. Millikan biologicznego modelu języka, autor rozwija teorię zupełnych znaków językowych.


Rok wydania2012
Liczba stron466
KategoriaFilozofia współczesna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-794-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora     11
  Wstęp     13
  
  I. Spór o naturę czynności mowy     19
  
  1.1. Wstępna charakterystyka sporu o naturę czynności mowy     19
  1.1.1. Zakres badań nad naturą czynności mowy     20
  1.1.2. Cel badań nad naturą czynności mowy     22
  1.1.3. Motywacje badań nad naturą czynności mowy     24
  1.1.4. Dylemat dotyczący natury czynności mowy     26
  1.2. Pierwsza odsłona sporu: Austin oraz Strawson o naturze czynności illokucyjnych     29
  1.2.1. Austina teoria konwencjonalnych czynności illokucyjnych     29
  1.2.1.1. Teoria wypowiedzi konstatujących i wypowiedzi performatywnych     30
  1.2.1.1.1. Wypowiedzi konstatujące     30
  1.2.1.1.2. Wypowiedzi performatywne     35
  1.2.1.2. Teoria czynności lokucyjnych i czynności illokucyjnych     41
  1.2.1.2.1. Czynności lokucyjne     43
  1.2.1.2.2. Czynności illokucyjne     51
  1.2.1.3. Podsumowanie omówienia poglądów Austina     60
  1.2.2. Strawsona teoria komunikacyjnych czynności illokucyjnych     63
  1.2.2.1. Grice o intencji komunikacyjnej: intencje iteracyjne a intencje zwrotne     64
  1.2.2.2. Strawsona krytyka Austina teorii czynności mowy     71
  1.2.2.2.1. Czynności komunikacyjne     72
  1.2.2.2.2. Czynności konwencjonalne     81
  1.2.2.3. Podsumowanie omówienia Strawsona teorii czynności illokucyjnych     85
  1.3. Druga odsłona sporu: Searle oraz Bach i Harnish o naturze czynności illokucyjnych     86
  1.3.1. Searle’a teoria instytucjonalnych czynności illokucyjnych     86
  1.3.1.1. Reguły konstytutywne     87
  1.3.1.2. Intencja illokucyjna     90
  1.3.1.2.1. Komunikacyjna intencja illokucyjna     91
  1.3.1.2.2. Znaczeniowa intencja illokucyjna     95
  1.3.1.3. Warunki fortunności oraz illokucyjne reguły konstytutywne     99
  1.3.1.4. Taksonomia czynności illokucyjnych     107
  1.3.1.5. Podsumowanie omówienia Searle’a teorii czynności illokucyjnych     112
  1.3.2. Bacha i Harnisha teoria czynności illokucyjnych jako aktów ekspresji stanów intencjonalnych     122
  1.3.2.1. Zwrotna intencja komunikacyjna a ekspresja stanu intencjonalnego     124
  1.3.2.2. Schemat aktów mowy     138
  1.3.2.3. Konwencje i reguły     144
  1.3.2.4. Taksonomia czynności illokucyjnych     150
  1.3.2.5. Podsumowanie omówienia Bacha i Harnisha teorii czynności mowy     157
  
  II. Spór o relację między semantyką a pragmatyką     159
  
  2.1. Wstępna charakterystyka sporu o relację między semantyką a pragmatyką     160
  2.1.1. Przedmiot sporu o relację między semantyką a pragmatyką     161
  2.1.2. Defi nicje regulujące terminów „literalizm” oraz „kontekstualizm”     168
  2.1.3. Metateoretyczne założenia literalizmu oraz kontekstualizmu     174
  2.2. Pierwsza odsłona sporu o relację między semantyką a pragmatyką: Grice a fi lozofi a języka potocznego     176
  2.2.1. Teza o wieloznaczności     177
  2.2.2. Grice’a literalistyczna koncepcja komunikacji – ujęcie kognitywistyczne     181
  2.2.3. Literalistyczna krytyka tezy o wieloznaczności     194
  2.3. Druga odsłona sporu o relację między semantyką a pragmatyką: problem niedookreślenia językowego wypowiedzi    198
  2.3.1. Teza o niedookreśleniu językowym     199
  2.3.1.1. Dwa pojęcia niedookreślenia językowego     199
  2.3.1.2. Przyczyny i formy niedookreślenia językowego     201
  2.3.1.3. Słaba i mocna teza o niedookreśleniu językowym     216
  2.3.2. Kontekstualizm     218
  2.3.2.1. Kontekstualizm słaby: teoria relewancji     218
  2.3.2.1.1. Relacja między semantyką a pragmatyką według teorii relewancji     220
  2.3.2.1.2. Literalizm oraz kontekstualizm według teorii relewancji     222
  2.3.2.1.3. Znaczenie pierwotne oraz znaczenie wtórne według teorii relewancji     224
  2.3.2.1.4. Pierwotne i wtórne procesy pragmatyczne według teorii relewancji     227
  2.3.2.1.5. Model kompetencji komunikacyjnej według teorii relewancji     231
  2.3.2.2. Kontekstualizm mocny: Recanatiego teoria dwóch systemów pragmatycznych     236
  2.3.2.2.1. Relacja między semantyką a pragmatyką według teorii dwóch systemów pragmatycznych     237
  2.3.2.2.2. Literalizm oraz kontekstualizm według teorii dwóch systemów pragmatycznych     240
  2.3.2.2.3. Znaczenie pierwotne oraz znaczenie wtórne według teorii dwóch systemów pragmatycznych     243
  2.3.2.2.4. Pierwotne i wtórne procesy pragmatyczne według teorii dwóch systemów pragmatycznych     246
  2.3.2.2.5. Model kompetencji komunikacyjnej według teorii dwóch systemów pragmatycznych     255
  2.3.3. Literalizm     258
  2.3.3.1. Literalizm słaby: koncepcja rozbudowanego schematu aktów mowy     258
  2.3.3.1.1. Relacja między semantyką a pragmatyką według koncepcji rozbudowanego schematu aktów mowy     261
  2.3.3.1.2. Literalizm oraz kontekstualizm według koncepcji rozbudowanego schematu aktów mowy     263
  2.3.3.1.3. Znaczenie pierwotne oraz znaczenie wtórne według koncepcji rozbudowanego schematu aktów mowy     265
  2.3.3.1.4. Pierwotne i wtórne procesy pragmatyczne według koncepcji rozbudowanego schematu aktów mowy     272
  2.3.3.1.5. Model kompetencji komunikacyjnej według koncepcji rozbudowanego schematu aktów mowy     278
  2.3.3.2. Literalizm mocny: koncepcja zwrotnych warunków prawdziwości     283
  2.3.3.2.1. Relacja między semantyką a pragmatyką według koncepcji zwrotnych warunków prawdziwości     286
  2.3.3.2.2. Literalizm oraz kontekstualizm według koncepcji zwrotnych warunków prawdziwości     292
  2.3.3.2.3. Znaczenie pierwotne oraz znaczenie wtórne według koncepcji zwrotnych warunków prawdziwości     293
  2.3.3.2.4. Pierwotne i wtórne procesy pragmatyczne według koncepcji zwrotnych warunków prawdziwości     296
  2.3.3.2.5. Model kompetencji komunikacyjnej według koncepcji zwrotnych warunków prawdziwości     303
  
  III. Natura czynności mowy oraz relacja między semantyką a pragmatyką z punktu widzenia teorii zupełnych znaków językowych     309
  
  3.1. Wstępna charakterystyka alternatywnego spojrzenia na naturę czynności mowy oraz na relację między semantyką a pragmatyką     309
  3.1.1. Raz jeszcze o sporze o naturę czynności mowy     309
  3.1.1.1. Podsumowanie tradycyjnych ujęć natury czynności mowy    309
  3.1.1.1.1. Słabości koncepcji typu austinowskiego     310
  3.1.1.1.2. Słabości koncepcji typu griceowskiego     314
  3.1.1.2. Alternatywne spojrzenie na kwestię natury czynności mowy     321
  3.1.1.2.1. Założenie o heterogeniczności     321
  3.1.1.2.2. „Moc illokucyjna” jako termin klasyfi kujący     324
  3.1.2. Raz jeszcze o relacji między semantyką a pragmatyką     327
  3.1.2.1. Podsumowanie tradycyjnych ujęć relacji między semantyką a pragmatyką     327
  3.1.2.1.1. Słabości koncepcji kontekstualistycznych i literalizmu w wersji Bacha     328
  3.1.2.1.2. Zalety teorii zwrotnych warunków prawdziwości     330
  3.1.2.2. Alternatywne spojrzenie na relację między semantyką a pragmatyką     331
  3.1.2.2.1. Eksternalistyczna teza o niedookreśleniu językowym     331
  3.1.2.2.2. Lingwistyczna koncepcja językoznawstwa     335
  3.1.2.2.2.1. Devitta metodologia realistyczna     336
  3.1.2.2.2.2. Devitta literalizm eksternalistyczny     339
  3.2. Millikan biologiczny model języka     343
  3.2.1. Funkcja właściwa, wyjaśnienie normalne oraz hierarchia celów biologicznych     346
  3.2.2. Znak jako kategoria biologiczna     356
  3.2.2.1. Lokalnie stałe znaki naturalne     357
  3.2.2.2. Znaki intencjonalne     361
  3.2.2.3. Znaki i konwencje językowe     365
  3.2.3. Czynność mowy jako kategoria biologiczna     376
  3.3. Teoria zupełnych znaków językowych     383
  3.3.1. Wstępna charakterystyka kategorii zupełnego znaku językowego     384
  3.3.2. Zupełny znak językowy jako wytwór czynności mowy     389
  3.3.2.1. Czynności illokucyjne     391
  3.3.2.2. Czynności retyczne i czynności fatyczne     402
  3.3.3. Semantyka i pragmatyka zupełnych znaków językowych     404
  3.3.3.1. Kontekstualizm eksternalistyczny     404
  3.3.3.2. Literalizm internalistyczny     407
  
  Zakończenie     413
  
  4.1. Podsumowanie omówienia sporu o naturę czynności mowy     414
  4.2. Podsumowanie omówienia sporu o relację między semantyką a pragmatyką     417
  4.3. Podsumowanie omówienia alternatywnego ujęcia natury czynności mowy oraz relacji między semantyką a pragmatyką     420
  
  Literatura     425
  Indeks nazwisk     439
  Indeks terminów     445
  Dodatek: lista omawianych przykładów     459
  Summary     463
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia