Metafizyczna odyseja

-15%

Metafizyczna odyseja

Filozofia Jana Szkota Eriugeny

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 42,00 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 28,56 zł  


35,70

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Człowiek jest punktem centralnym dzieła stworzenia, ale też jest odpowiedzialny za jego upadek, a w następstwie tego za powrót. Z winy człowieka całość rzeczywistości stworzonej popadła w gorszy, bo opisany podziałami, czasem i miejscem, sposób istnienia. Człowiek powinien zatem przywrócić całość kreacji do Boga. Nauka o powrocie, jego uwarunkowaniach, meandrach i etapach jest zasadniczym celem Periphyseonu.
W centrum nauczania o powrocie stoi dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Eriugena rozwija filozoficzną chrystologię, czyniąc Wcielenie Chrystusa warunkiem możliwości i paradygmatem powrotu. Powstaje tu jednak kolejny problem, a mianowicie kwestia relacji między nauką a egzegezą, wiarą i filozofią. Jan Szkot uważa, że egzegeza biblijna i naukowe badanie świata uzupełniają się nawzajem, biegną przez podobne etapy i zmierzają ku temu samemu celowi. Założeniem tego przekonania jest fakt, że Księga Pisma i Księga Natury mają tego samego autora – Boga; i tego samego czytelnika – człowieka. Z tego względu w dyskursie Eriugeny bardzo ważną funkcję pełnią analizy biblijnych narracji, jako istotne źródło wiedzy i ilustracja tez systemowych.
(fragment Wprowadzenia)


Swoją przygodę ze studium filozofii Jana Szkota Eriugeny rozpoczęłam rozprawą doktorską ogłoszoną w roku 1994 jako monografia pt. „Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej” (Lublin 1994), kontynuowałam w rozprawie habilitacyjnej „Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres” (Lublin 1999) oraz w książce „Eriugena” (Warszawa 2005). Zapoznawszy się nieco z filozofią Jana Szkota podjęłam się tłumaczeń jego tekstów, zaczynając od dzieł ostatnich, choć najpiękniejszych, a mianowicie „Homilii do Prologu Ewangelii Jana oraz Komentarza do Ewangelii Jana” (Kęty 2000, Altaya -Warszawa 2003, Hachette 2010). Później przyszedł czas na tłumaczenie „Periphyseonu”, którego pierwszy tom został opublikowany w serii „Ad Fontes” w Wydawnictwie Marek Derewiecki w roku 2009, a ostatni, piąty, w roku 2023. W roku 2018 zostało opublikowane polskie tłumaczenie Szkotowego dzieła „O predestynacji” w tomie tłumaczeń pt. „Jeżeli Bóg istnieje…Wolność człowieka a hipoteza teistyczna” (red. A. Stefańczyk, Lublin 2018). W międzyczasie przygotowałam szereg artykułów i wystąpień konferencyjnych poświęconych filozofii Eriugeny, do których będę się odwoływać ze stosowną adnotacją w przypisach. W prezentowanej tu książce, jak zalecał św. Augustyn, przejrzałam i poprawiłam powstałe wcześniej teksty, czyniąc je integralną częścią zupełnie nowej całości, zwłaszcza że mogłam ją uzupełnić polskimi przekładami tekstów Eriugeny. Nadałam jej tytuł „Metafizyczna odyseja. Filozofia Jana Szkota Eriugeny”. Jestem bowiem przekonana, że w centrum Szkotowego systemu stoi nauka o powrocie człowieka i całej rzeczywistości do Stwórcy, a filozofia Eriugeny rozwija się właśnie w kontekście doktryny powrotu i ze względu na powrót.
Agnieszka Kijewska


Rok wydania2023
Liczba stron312
KategoriaFilozofia religii
WydawcaMarek Derewiecki
ISBN-13978-83-66941-15-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie. Charakterystyka filozofii Eriugeny    5
  
  I. Czasy Eriugeny    10
  1.1. Irlandzkie korzenie Jana Szkota    10
  1.2. Renesans karoliński    19
  
  II. Jan Szkot Eriugena – życie i dzieło    29
  2.1. Dworska kariera    29
  2.2. Pierwsze szkolne teksty    35
  2.2.1. Komentarz do Institutiones grammaticae Pryscjana    35
  2.2.2. Komentarz do De nuptiis Philologiae et Mercurii (O zaślubinach Filologii i Merkurego) Marcjana Kapelli    39
  2.2.3. Glosy biblijne    42
  2.3. Spór o predestynację    43
  2.3.1. Źródła kontrowersji    43
  2.3.2. O predestynacji Eriugeny    46
  2.4. Działalność translatorska    54
  2.4.1. Versio Dionysii    54
  2.4.2. Tłumacz Ojców greckich    60
  2.5. Periphyseon    65
  2.5.1. Tytuł i okoliczności powstania dzieła    65
  2.5.2. Struktura Periphyseonu    68
  2.6. Komentarze biblijne    72
  
  III. Fundamenty systemu Jana Szkota    76
  3.1. Jan Szkot wobec karolińskich wzorów uczoności    76
  3.2. Fizjologia Eriugeny    79
  3.3. Iter rationis    87
  3.4. Księga Natury a Księga Pisma    94
  3.5. Koncepcja autorytetu    102
  
  IV. Koncepcja Boga    108
  4.1. Bóg jako Nihil per excellentiam    108
  4.2. Stwarzanie jako teofania    115
  4.3. Trójca Święta a dzieło stworzenia    121
  4.4. Dyskurs teologiczny    129
  4.4.1. Formowanie się terminologii trynitarnej    129
  4.4.2. Drogi poznania Boga    135
  
  V. Heksaemeron Eriugeny    141
  5.1. Specyfika egzegezy heksaemeralnej Jana Szkota    141
  5.2. Pierwszy dzień stwarzania    147
  5.3. Drugi dzień stwórczego dzieła    157
  5.4. Trzeci i czwarty dzień stwarzania: metafizyka i fizyka    163
  5.5. Piąty dzień stwarzania: powstanie istot żywych    171
  5.6. Szósty dzień: stworzenie zwierząt i człowieka    177
  5.7. Podsumowanie egzegezy dzieł sześciu dni    188
  
  VI. Antropologia Eriugeny    191
  6.1. Struktura ontyczna człowieka    191
  6.2. Raj natury ludzkiej    198
  6.3. Mistyczna interpretacja raju    205
  
  VII. Koncepcja powrotu    214
  7.1. Specyfika Szkotowego nauczania o powrocie    214
  7.2. Powrót powszechny i jego biblijne obrazy    223
  7.3. Powrót specjalny: pomiędzy przebóstwieniem a potępieniem    231
  7.4. Powrót mistyczny    237
  
  VIII. Recepcja myśli Jana Szkota    245
  8.1. Bezpośredni uczniowie i następcy    245
  8.2. Recepcja twórczości Eriugeny w wieku XII    247
  8.3. Renesans i nowożytność    263
  
  Zakończenie    268
  Bibliografia    272
  Indeks osób    295
RozwińZwiń