Metafizyczne wątki w ekonomii

-20%

Metafizyczne wątki w ekonomii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,9619,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor ze wznawstwem prezentuje poglądy wybitnych filozofów – od Sokratesa i Platona poczynając, a na Popperze i współczesnych filozofach kończąc oraz systemy teoretyczne kolejnych twórców ekonomii. Zakres opanowanej i zaprezentowanej wiedzy jest ogromny, a sposób, w jaki jej treści są prezentowane, świadczy o tym, że autor swobodnie się w niej obraca. Logika przedstawionego w pracy rozumowania i umiejętność formułowania kolejnych przybliżeń do badanej kwestii świadczy o bogatym warsztacie badawczym i wysokiej dyscyplinie własnej autora.


Głównym przesłaniem tej pracy jest przekonanie, że wszystkie znane teorie ekonomiczne zawierają w swoich założeniach wątki metafizyczne, co powoduje, że duży obszar zjawisk o charakterze ekonomicznym, w tym zwłaszcza zjawisk mających nastąpić w przyszłości, nie daje się objaśnić w sposób empirycznie sprawdzalny ani, tym bardziej, przewidzieć. Z przesłaniem tym należy się zgodzić, co więcej, nie stanowi ono w gruncie rzeczy odkrycia dla osób zajmujących się w sposób nieco bardziej refleksyjny ekonomią, w szczególności jej praktycznymi wcieleniami. Jednakże wielu ekonomistów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, zdaje się o tej prawdzie zapominać, szkodząc taką postawą gospodarce, nauce i sobie samym. Dlatego obszerny dowód przeprowadzony w tej pracy ma doniosłe znaczenie teoretyczne i praktyczne.
(Z recenzji prof. dr hab. Barbary Błaszczyk)


Liczba stron218
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17316-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  
  1. Zamiast wstępu. Jak to się wszystko zaczęło     15
  1.1. Uzasadnienie wymiany w Sokratycznym dialogu     15
  1.2. Produkt staje się towarem     18
  1.3. Korzyści z wymiany     19
  1.4. Korzyści komparatywne     23
  
  2. Ogląd metafizyczny     27
  2.1. Od metafizycznego pluralizmu do geometryzacji metafizyki     27
  2.2. Granice racjonalnego myślenia     29
  2.3. Metafizyka jako system logiki     30
  2.4. Neopozytywistyczna denuncjacja     31
  2.5. Pierwsze próby rehabilitacji     31
  2.6. Dalsza legitymizacja     33
  2.7. Pozycja szkoły lwowsko-warszawskiej i warszawskiej wobec metafizyki     35
  2.8. Uprawomocnienie stanowiska metafizycznego     37
  2.9. Metafizyczne konteksty nauk społecznych     41
  
  3. Metafizyka w ekonomii     45
  3.1. Summa oeconomica     45
  3.2. Homo religiosus et oeconomicus     47
  3.3. Wyzwanie dla Kanta: twierdzenia syntetyczne a priori     51
  3.4. Wartość: apetyt rośnie w miarę jedzenia     53
  3.5. Użyteczność: apetyt maleje w miarę jedzenia     56
  3.6. Niewidzialna ręka czy państwo rozumu?     57
  3.7. Fetyszyzm towarowy     59
  3.8. Czas to pieniądz     61
  3.9. Miłość do ekonometrii     64
  3.10. Podaż stwarza swój własny popyt     65
  3.11. Popyt stwarza swą własną podaż     68
  3.12. Nieśmiertelna lekkość bytu     71
  3.13. Wartość dodatkowa     73
  3.14. Osobiste przywary ogólną korzyścią     74
  
  4. Logiczna struktura ekonomicznych modeli badawczych    76
  4.1. Ogólna klasyfikacja modeli     76
  4.2. Model indukcyjny (R, P, E, R)     80
  4.3. Model weryfikacyjny (R, P, E, P)     84
  4.4. Model falsyfikacyjny (R, Z, E, R)     85
  4.5. Model wnioskowania statystycznego (D, Z, E, P)     87
  4.6. Model nomologiczno-dedukcyjny (D, P, E, P)     88
  4.7. Model aprioryczny (D, P, R, P)     89
  4.8. Model dialektyczny (D, X, X, X)     95
  4.9. Uwagi podsumowujące     98
  4.9.1. Cel badania: wyjaśnienie czy predykcja?     98
  4.9.2. Wyjaśnienie redukcyjne a wyjaśnienie dedukcyjne     99
  4.9.3. Spójność logiczna czy wartość epistemologiczna?     101
  4.9.4. Wyjaśnienie dialektyczne: Popperowskie a Heglowskie     103
  4.9.5. Modele badawcze i programy badawcze     104
  
  5. Ontologiczny obszar ekonomii     106
  5.1. Próba sformułowania adekwatnej doktryny ontologicznej     106
  5.2. Świat czasoprzestrzenny – czas tworzą chwile, a przestrzeń tworzą miejsca     107
  5.3. W świecie istnieją przedmioty     112
  5.4. Następstwo czasu     114
  5.5. Wartość     115
  5.6. Następstwo zdarzeń     116
  5.7. Czas, determinizm, przewidywanie     118
  
  6. Instrumenty negatywnej heurystyki     119
  6.1. Test na potwierdzenie     119
  6.2. Test na zaprzeczenie     120
  6.3. Test na symetrię     121
  6.4. Test na nieważność założeń     122
  6.5. Test na deterministyczny charakter teorii lub hipotezy     123
  6.6. Test na mechanizm transmisyjny     123
  6.7. Test na występowanie antynomii     124
  6.8. Test na relewantną teorię ekonomii     126
  6.9. Test na ustalenie poziomu epistemologicznego     126
  6.10. Test na milczenie     127
  
  7. Studium przypadku – teoria spekulacji     129
  7.1. Wprowadzenie     129
  7.2. Makroekonomiczne przesłanki spekulacji     130
  7.3. Miejsce spekulacji w makroekonomicznej teorii pieniądza     131
  7.4. Podwaliny mikroekonomicznej teorii spekulacji     132
  7.5. Definicja spekulacji     134
  7.6. Spekulacja a arbitraż     134
  7.7. Spekulacja a inwestycja     135
  7.8. Spekulacja a loteria     138
  
  8. Spekulacja jako arbitraż między ceną a wartością     141
  8.1. Wprowadzenie     141
  8.2. Pomiar wartości     142
  8.3. Wartość księgowa     143
  8.4. Wartość aktywów netto     144
  8.5. Wartość z likwidacji     144
  8.6. Wartość rynkowa     145
  8.7. Skapitalizowane przyszłe zyski     146
  8.8. Metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych     147
  8.9. Historyczne zmiany w postrzeganiu wartości     150
  8.10. Analiza fundamentalna     151
  8.11. Przykłady poszukiwania wartości     152
  
  9. Spekulacja jako determinizm cenowy     164
  9.1. Wprowadzenie     164
  9.2. Typy zachowań spekulacyjnych     166
  9.3. Typy technicznych analiz     167
  9.4. Współczesne uzasadnienie analizy technicznej     171
  9.5. Ubezpieczenie portfela     172
  9.6. Przykład klasycznej spekulacji     174
  9.7. Doświadczenia wybitnych ekonomistów     176
  9.8. Spekulacja jako proces edukacyjny     178
  
  10. Testowanie teorii spekulacji     181
  10.1 Logiczna struktura     181
  10.2. Moralny aspekt spekulacji – czy spekulacja jest społecznie szkodliwa?     183
  10.3. Stabilizacja versus destabilizacja     185
  10.4. Antynomia 1: spekulacja dialektyczna a spekulacja nomologiczno-dedukcyjna     186
  10.5. Antynomia 2: spekulacja a teoria ekonomii     187
  10.6. Falsyfikacja RWT (wahania nie są przypadkowe, zyski są możliwe)     189
  10.7. Anomalie związane z wartością     190
  10.8. Test na symetrię     191
  10.9. Test na zyski versus test na straty     192
  10.10. Strategia "kupuj tanio, sprzedawaj drogo"     193
  
  11. Elementy pozytywnej heurystyki     194
  11.1. Ekonomia jako system wiary     194
  11.2. Metafizyczne kryteria racjonalności     196
  11.3. Spekulacja jako podróż w czasie     197
  11.4. Analiza statyczna i analiza dynamiczna     197
  11.5. Typy agentów     199
  11.6. Przebieg cyklu giełdowego oparty na różnych typach agentów i metafizycznych kryteriach racjonalności     205
  11.7. Aspekt normatywny     206
  
  Uwagi kończące     207
  
  Bibliografia     213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia