Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych

-12%

Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,80  85,00

Format: pdf

74,8085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:


zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby wykonawcy w późniejszą realizację zamówienia publicznego,
dopuszczalność wyłączenia podwykonawstwa,
sposób dowodzenia zobowiązania do oddania zasobów,
zmiany w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia publicznego.
Publikacja uwzględnia zmiany w prawie w związku z wejściem w życie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz nowelizacją polskiego Prawa zamówień publicznych stanowiącej implementację tych dyrektyw. Prezentuje ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich sądów i Krajowej Izby Odwoławczej oraz zawiera przykładowe wzory dokumentów potwierdzających możliwość wykorzystania różnych zasobów osób trzecich w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla zamawiających oraz wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, pracowników administracji rządowej i samorządowej ds. zamówień publicznych. Zainteresuje również organy orzekające oraz prawników zawodowo zajmujących się omawianą problematyką.


Rok wydania2017
Liczba stron296
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-393-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |9
  
  Wstęp |13
  Rozdział pierwszy
  Regulacja prawna |21
  1. Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE |23
  2. Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE |24
  3. Prawo polskie |28
  4. Prawo Wielkiej Brytanii |41
  5. Prawo francuskie |42
  6. Prawo niemieckie |43
  
  Rozdział drugi
  Zakres koniecznego zaangażowania osoby trzeciej oddającej zasoby w realizację zamówienia |46
  1. Rys historyczny |46
  2. Dopuszczalność skorzystania z kompetencji do prowadzenia danej działalności zawodowej |54
  3. Korzystanie z cudzych zdolności technicznych i zawodowych |56
  4. Korzystanie z cudzej sytuacji ekonomicznej lub finansowej |92
  5. Konkluzje |108
  
  Rozdział trzeci
  Możliwość wyłączenia podwykonawstwa |112
  1. Rys historyczny |112
  2. Czy państwa członkowskie mogą bardziej ograniczyć podwykonawstwo, niż wynika to z treści dyrektyw? |116
  3. Czy wyłączenie podwykonawstwa eliminuje możliwość powołania się na cudze zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu? |132
  4. Konkluzje |135
  
  Rozdział czwarty
  Dopuszczalność uwzględniania zasobów osób trzecich w ramach kryteriów oceny ofert |136
  1. Rys historyczny |137
  2. Czy można uwzględniać cudze zasoby w ramach kryteriów oceny ofert lub kryteriów selekcji? |139
  3. Konkluzje |145
  
  Rozdział piąty
  Sposób wykazania przez wykonawcę, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia |146
  1. Rys historyczny |148
  2. Czy udowodnienie udostępnienia cudzych zasobów musi nastąpić w drodze umowy, czy też wystarczy jednostronne oświadczenie woli udostępniającego? |155
  3. Jakiego rodzaju umową jest zobowiązanie do oddania zasobów wykonawcy? |161
  4. Elementy konieczne zobowiązania o oddanie zasobów |167
  5. Kilkakrotne zobowiązanie do oddania zasobów |183
  6. Konkluzje |194
  
  Rozdział szósty
  Zmiana podwykonawcy w toku realizacji zamówienia |198
  1. Regulacja prawna |199
  2. Czy zmiana/rezygnacja lub dodanie podwykonawcy stanowią zawsze zmianę umowy o zamówienie publiczne? |201
  3. Zasady zmiany/rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu |206
  4. Zasady zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca nie powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu |207
  5. Czy za mawiający mógłby przewidzieć w umowie prawo jej modyfikacji w zakresie zastrzeżenia obowiązku osobistej realizacji zamówienia? |209
  6. Na jaki moment należy oceniać podwykonawcę? |213
  7. Zakres ingerencji zamawiającego w krąg podwykonawców w związku z jego odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom |214
  8. Zmiana dalszego podwykonawcy |219
  9. Konkluzje |221
  
  Wzory dokumentów |223
  Wzór warunkowej umowy o roboty budowlane polegającej na udostępnieniu doświadczenia |225
  Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów technicznych |228
  Wzór przedwstępnej umowy zlecenia |229Wzór umowy udostępnienia zasobów zawodowych |231
  Wzór umowy o udostępnieniu sytuacji finansowej |234
  
  Wyciąg z przepisów |237
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65) (wyciąg) |239
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243) (wyciąg) |247
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (wyciąg) |256
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w s prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) (wyciąg) |270
  
  Bibliografia |273
  
  Wykaz orzecznictwa |289
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia