Fundusz Alimentacyjny 2021. Korzystanie ze świadczeń

-15%

Fundusz Alimentacyjny 2021. Korzystanie ze świadczeń

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,15  59,00

Format: pdf

50,1559,00

cena zawiera podatek VAT

W książce omówiono istotę obowiązku alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz możliwość podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego wprowadzonych ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wskazano zmiany w działalności funduszu alimentacyjnego w związku z pandemią choroby SARS–Cov–2, która spowodowała konieczność dostosowania rozwiązań prawnych do obowiązujących obecnie warunków społecznych i gospodarczych, m.in.:
1) wprowadzenia systemu „złotówka za złotówkę”,
2) podwyższenia progu dochodowego na osobę w rodzinie do 900 zł,
3) rozszerzenia katalogu dochodu utraconego.


Ponadto przedstawiono praktyczne zastosowanie regulacji zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z zakresu obowiązku alimentacyjnego, odwołano się przy tym do najnowszego orzecznictwa z jednoczesnym przywołaniem doktryny prawa.


Przybliżono również zagadnienia międzynarodowe dotyczące uprawnień organu przyznającego świadczenia z funduszu, w szczególności prawa do rewindykacji świadczenia alimentacyjnego z zagranicy.


Adresaci:


Publikacja zainteresuje zarówno profesjonalnych pełnomocników: adwokatów, radców prawnych , jak i pracowników pomocy społecznej obsługujących fundusz alimentacyjny. Poza tym będzie praktycznym przewodnikiem po zmianach przepisów prawnych nie tylko dla wierzycieli, lecz także dla dłużników alimentacyjnych.


Liczba stron144
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-899-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  Wstęp | str.    11
  Rozdział I
   Obowiązek alimentacyjny w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str.    17
   1. Treść obowiązku alimentacyjnego | str.    17
   2. Krąg zobowiązanych do wypłaty alimentów | str.    20
   3. Realizacja obowiązku alimentacyjnego | str.    22
   3.1. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka | str.    22
   3.2. Świadczenie alimentacyjne na rzecz uprawnionego będącego w niedostatku | str.    24
   3.3. Wysokość alimentów a inne świadczenia | str.    26
  Rozdział II
   Powództwo o alimenty w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str.    29
   1. Właściwość sądu | str.    29
   2. Legitymacja procesowa do wniesienia powództwa alimentacyjnego | str.    31
   2.1. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego w pozwie rozwodowym oraz o orzeczenie separacji | str.    32
   2.2. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz pozamałżeńskiego dziecka | str.    33
   2.3. Zmiana stosunku a zmniejszenie/zwiększenie/ ustanie obowiązku alimentacyjnego | str.    35
   3. Pozew o alimenty – wymogi formalne | str.    36
   4. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str.    38
   5. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych z zagranicy | str.    43
  Rozdział III
   Konstytucja RP | str.    47
  Rozdział IV
   Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | str.    49
   1. Zakres przedmiotowy ustawy (art. 1)  | str.    49
   2. Zakres podmiotowy ustawy (art. 1a)  | str.    51
   3. Omówienie kluczowych definicji ustawowych (art. 2)  | str.    55
   3.1. Bezskuteczność egzekucji | str.    55
   3.2. Strony obowiązku alimentacyjnego a wypłata świadczenia | str.    57
   3.3. Dochód – uzyskanie a utrata dochodu | str.    60
   4. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3)  | str.    65
   5. Wywiad alimentacyjny (art. 4)  | str.    67
   6. Postępowanie organu wobec dłużnika (art. 5 i 6)  | str.    69
   7. Postępowanie w przypadku kolejnego wniosku dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego (art. 5a)  | str.    74
   8. Wytoczenie powództwa wobec dłużnika alimentacyjnego i przesłanie orzeczenia alimentacyjnego przez sąd (art. 7 oraz 8 i 8b)  | str.    75
   9. Dyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego a Krajowy Rejestr Zadłużonych (art. 8a i 8c)  | str.    78
   10. Postępowanie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 (art. 8d)  | str.    81
   11. Uprawnieni do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 9)  | str.    83
   12. Wysokość świadczenia wypłacanego przez fundusz alimentacyjny (art. 10 i 14)  | str.    89
   13. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 11)  | str.    91
   14. Organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 12)  | str.    92
   15. Warunki formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 15)  | str.    93
   16. Pozyskiwanie danych przez organ właściwy wierzyciela (art. 15a)  | str.    97
   17. Okres świadczeniowy (art. 18)  | str.    97
   18. Zmiana okoliczności, od których zależy prawo do świadczeń (art. 19)  | str.    99
   19. Wypłaty z funduszu alimentacyjnego (art. 20)  | str.    100
   20. Wstrzymanie wypłat z funduszu alimentacyjnego (art. 21)  | str.    102
   21. Gromadzenie i zabezpieczenie danych osobowych (art. 22 i 22a)  | str.    104
   22. Nienależnie pobrane świadczenie (art. 23 i 23a)  | str.    105
   23. Uchylenie lub zmiana decyzji organu o wypłacie świadczenia z funduszu jako decyzja suwerenna organu (art. 24)  | str.    108
   24. Odpowiednie stosowanie przepisów (art. 25)  | str.    110
   25. Egzekucja świadczenia wypłaconego z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego (art. 26 i 27) | str.  111
   26. Zaspokojenie należności od zobowiązanego (art. 28) | str.    115
   27. Wpływ zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego orzeczonego przez sąd na wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego (art. 29)  | str.    118
   28. Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 i 30a)  | str.    120
   29. Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 31)  | str.    122
  Rozdział V
   Przestępstwo niealimentacji | str.    125
  Rozdział VI
   Przykłady dokumentów z zakresu alimentacji | str.    131
   1. Pozew o alimenty | str.    132
   2. Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji | str.    136
   3. Wniosek wierzyciela alimentacyjnego o dokonanie potrąceń z wynagrodzenia | str.    138
   4. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych | str.    140
  Bibliografia | str.    143
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia