Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,67  34,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,90 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,94 zł  


29,67

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie poświęconej jest zaprezentowaniu osiągnięć i aktualnych wyzwań, jakie są udziałem oenzetowskiego systemu ochrony praw człowieka, w tym zwłaszcza roli ONZ w kształtowaniu systemowej ochrony praw jednostki. Publikacja stanowi próbę refleksji nad ochroną traktatową, a zwłaszcza międzynarodowo chronionym substratem poszczególnych praw, podlegającym wpływom zmieniającej się rzeczywistości oraz skutecznością mechanizmów kontrolnych, jak również prezentuje rolę Rady Praw Człowieka. Zasadniczym celem Autorów jest przede wszystkim zbadanie aktualnego stanu ochrony praw człowieka w wymiarze powszechnym oraz jej skuteczności w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń.
Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony praw człowieka.


Magdalena Półtorak, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci w sferze publicznej oraz sytuacji uchodźczyń. Jest m.in. autorką ponad czterdziestu publikacji naukowych (w tym monografii Kobiety – kwoty – polityka. Gwarancje równości płci w Unii Europejskiej, Warszawa 2015), członkinią Grupy Polskiej ILA oraz EuroGender Network, a także uczestniczką międzynarodowych projektów badawczych (Close the Deal-Fill the Gap, OMNIA). [sierpień 2019]


Ilona Topa, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego prawa karnego i zagadnień sprawiedliwości okresu przejściowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ofiar przestępstw. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Międzynarodowa administracja terytorialna. Prawo – praktyka – dylematy (Katowice-Bydgoszcz 2012). [sierpień 2019]


Rok wydania2018
Liczba stron246
KategoriaPrawo międzynarodowe
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3530-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  
  Magdalena Półtorak, Ilona Topa: Powszechny system ochrony praw człowieka
  – zarys problematyki |    7
  
  
  Część I. Zagadnienia systemowe
  
  
  Aleksandra Kacała: Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ.
  Sukcesy czy porażki? |    23
  
  Małgorzata Myl: Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy
  do połowy pusta? |    35
  
  Magdalena Majos-Kwiatkowska: Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka
  w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi |    46
  
  Hanna Wiczanowska: Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu
  czy przejaw różnorodności kulturowej państw? |    57
  
  Magdalena Sobas: Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako
  organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela? |    69
  
  Katarzyna Żabicka: Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego
  systemu ochrony praw człowieka |    81
  
  
  Część II. Ochrona ogólna
  
  
  Małgorzata Mędrala: Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na
  przewlekłość postępowania |    93
  
  Rafał B. Kirsch: Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń |    104
  
  Marta Marciniak: Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka
  w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych |    114
  
  Dominika Iwan: Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym |    126
  
  Monika Jankowska: Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście
  aktualnej polityki imigracyjnej we Francji |    140
  
  Jakub Janczyk: Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka |    150
  
  Jagoda Rusińska: Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych
  Paktów Praw Człowieka |    160
  
  
  Cześć III. Ochrona szczególna
  
  
  Paweł Bednarski: „Baby Gammy” – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo
  zastępcze |    175
  
  Weronika Szyszka: Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej
  a prawa dziecka |    185
  
  Katarzyna Wójcik: Prawne warunki przerywania ciąży |    195
  
  Krystyna Mazalik: Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie
  art. 27 MPPOiP |    206
  
  Tomasz Turejko: Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji
  mniejszości polskiej |    214
  
  Klaudia Krzysztowska: Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej |    226
  
  Arleta Dulkowska: Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ.
  Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji |    235
RozwińZwiń