Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej

-20%

Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: epub

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania praw dzieci, które są pacjentami lub świadczeniobiorcami, do świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia im prawa do szczególnej opieki zdrowotnej, której podstawę stanowi art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ukazuje występujące w tym zakresie nieprawidłowości wraz z przykładami możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych odnoszących się do działań mających na celu zapewnienie dzieciom należnego im wysokiego poziomu opieki zdrowotnej. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej zostało przez autora uznane za spełniające kryteria publicznego prawa podmiotowego.


Szczegółowa analiza prawna została poparta bogatym orzecznictwem, stanowiskami doktryny, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz danymi statystycznymi.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników podmiotów leczniczych, osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej. Powinna zainteresować sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak również pracowników organizacji pozarządowych, administracji ochrony zdrowia oraz jednostek nadzorujących przestrzeganie praw pacjenta.


Liczba stron380
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8941-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp oraz uwagi ogólne | str.    13
  
  Rozdział    1
  Podstawowe pojęcia użyte w art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście prawa dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej | str.    35
  1.1. Dziecko | str.    35
  1.2. Zdrowie | str.    53
  1.3. Ochrona zdrowia | str.    60
  1.4. Opieka | str.    66
  1.5. Opieka zdrowotna | str.    76
  1.6. Władza publiczna | str.    88
  
  Rozdział    2
  Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej w kontekście art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str.    100
  2.1. Uwagi wstępne | str.    100
  2.2. Prawo do ochrony zdrowia a prawo do ochrony życia | str.    107
  2.3. Artykuł 68 ust. 1 Konstytucji jako prawo socjalne | str.    110
  2.4. Prawo do ochrony zdrowia jako prawo podmiotowe | str.    112
  2.5. System ochrony zdrowia na gruncie art. 68 Konstytucji | str.    144
  
  Rozdział    3
  Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej w kontekście art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str.    155
  3.1. Artykuł 68 ust. 2 Konstytucji - prawo podmiotowe czy norma programowa | str.    155
  3.2. Podsystem/system opieki zdrowotnej | str.    183
  
  Rozdział    4
  Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej w kontekście art. 68 ust. 4 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str.    190
  4.1. Odniesienie zawartości normatywnej art. 68 ust. 4 Konstytucji do prawa dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej | str.    190
  4.1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące chorób epidemicznych | str.    190
  4.1.2. Zagadnienia ogólne dotyczące zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska | str.    195
  4.2. Odniesienie zawartości normatywnej art. 68 ust. 5 Konstytucji do praw dzieci | str.    201
  
  Rozdział    5
  Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej w kontekście ogólnych wartości i wybranych zasad konstytucyjnych | str.    207
  5.1. Wprowadzenie | str.    207
  5.2. Uwarunkowania ogólnokonstytucyjne | str.    208
  5.3. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej jako prawo człowieka i obywatela | str.    219
  5.4. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej jako prawo socjalne | str.    223
  5.5. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej a pojęcie norm programowych | str.    238
  5.6. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej a funkcje Konstytucji | str.    243
  5.7. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej a wybrane regulacje konstytucyjne | str.    246
  5.7.1. Artykuł 2 Konstytucji | str.    246
  5.7.2. Artykuł 8 Konstytucji | str.    247
  5.7.3. Artykuł 20 Konstytucji | str.    250
  5.7.4. Artykuły 30 i 38 Konstytucji | str.    251
  5.7.5. Artykuł 32 Konstytucji | str.    255
  5.8. Prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej a kontekst innych przepisów Konstytucji adresowanych do dzieci | str.    257
  5.9. Szczegółowa analiza zawartości normatywnej art. 68 ust. 3 Konstytucji i wynikającego z niego prawa dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej | str.    264
  5.9.1. Zagadnienia wstępne | str.    264
  5.9.2. Prawo do opieki zdrowotnej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej | str.    266
  5.9.3. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej jako prawo podmiotowe | str.    267
  5.10. Prawo dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej a możliwość sądowego jego dochodzenia | str.    306
  
  Rozdział    6
  Aktualny stan prawny w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi wraz z oceną krytyczną | str.    313
  6.1. Aktualny stan prawny w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi | str.    313
  6.1.1. Regulacje prawa międzynarodowego i unijnego | str.    313
  6.1.2. Regulacje prawa krajowego | str.    318
  6.2. Krytyczna ocena stanu opieki zdrowotnej nad dziećmi | str.    328
  
  Rozdział    7
  Podsumowanie wraz z elementami postulatów de lege ferenda | str.    340
  
  Bibliografia | str.    365
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia