Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom I

1 opinia

Redakcja:

Anna Kalisz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,60  22,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

17,6022,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drogi Czytelniku,


oddawana Ci do rąk publikacja pod naukową redakcją Pani doktor Anny Kalisz stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”, zorganizowanej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Ważne jest, że obok Władz Uczelni swoje organizacyjne i merytoryczne wsparcie inicjatywie tej okazali Sekretarz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk dr Bolesław Ćwiertniak oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska. (…)
Warto podkreślić jednak, że publikacja nie stanowi po prostu „materiałów pokonferencyjnych”, lecz gromadzi rozważania różnych Autorów zajmujących się tytułową tematyką.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich prac są prawa człowieka i ich ochrona, niemniej prace te są charakterem zróżnicowane. Wśród nich odnajdujemy prace traktujące o prawach człowieka w różnych aspektach, a to o prawach człowieka w ujęciu generacyjnym – klasycznym, o prawach człowieka na gruncie prawa międzynarodowego, prawa publicznego, prawa prywatnego oraz na gruncie prawa pracy.
Konferencyjne wystąpienia oraz niniejsza publikacja skłoniły nas między innymi do powrotu do podstawowego pytania: czy prawa człowieka stanowią odrębną dziedzinę prawa, czy może tak jednak nie jest? Z jednej strony pojęcie praw człowieka funkcjonuje w świadomości społecznej, czasem napotykamy pojęcie „prawo praw człowieka”, istnieje i rozwija się doktryna praw człowieka, na niektórych wydziałach prawa uniwersytetów funkcjonują katedry praw człowieka. Z drugiej strony, o ile prawa człowieka mogą stanowić i stanowią odrębny przedmiot nauczania, to jednak wydaje się, że nie stanowią one odrębnej dyscypliny prawa. Zagadnienia praw człowieka bardziej przenikają różne dyscypliny prawa i zarówno treść książki, jak i jej systematyka wydają się tę tezę potwierdzać. Tak więc prawa człowieka mają swój wymiar międzynarodowy i ponadnarodowy, mają swój wymiar konstytucyjny – zasadniczo horyzontalny, do ich naruszeń dochodzi w obszarze zarówno stanowienia, jak i stosowania norm prawa administracyjnego, karnego, cywilnego, jak i norm składających się na inne dyscypliny prawa. Ponadto prawa człowieka cechuje dynamika przejawiająca się we wkraczaniu przez nie na obszary, na których ich wcześniej nie stwierdzano, na przykład prawa człowieka postępują za rozwojem stosunków społecznych, rozwojem techniki czy technologii. Ponieważ prawa człowieka wymagają ochrony, to za ich rozwojem postępuje rozwój instytucji, procedur i całych mechanizmów ich ochrony, często wysoce wyspecjalizowanych, zarówno w wymiarze prawa międzynarodowego, jak i w wymiarze prawa wewnętrznego. (…)
Andrzej Bisztyga
(frag. Słowa wstępnego)


Rok wydania2015
Liczba stron298
KategoriaPrawo międzynarodowe
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-83-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom I

 1. Agnieszka Chmielowiec: Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne – uwagi ogólne »
 2. Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora: Sąd Konstytucyjny w Mołdawii »
 3. Anna Kalisz: Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka »
 4. Artur Biłgorajski: Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. »
 5. Bartłomiej Samek: Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowieka w procesie karnym »
 6. Bogdan Nowosad: Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji »
 7. Daniel Wojtczak: Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego »
 8. Jarosław Sozański: Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej »
 9. Jerzy Paśnik: Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa – wybrane kwestie »
 10. Justyna Dzierżawska: Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej »
 11. Kamila Kasperska-Kurzawa: Aneksja Krymu – naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus »
 12. Karolina Wenecka: Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego (nullum crimen et nulla poena sine lege) »
 13. Katarzyna Cichos: Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym »
 14. Katarzyna Krzywińska Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku »
 15. Katarzyna Roszewska: Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych »
 16. Maciej Borski: Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji »
 17. Magdalena Gurdek: Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowy w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym »
 18. Magdalena Półtorak: Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW »
 19. Michalina Nawrot: Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń »
 20. Paulina Stawicka: Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – korzyści, zagrożenia i wyzwania »
 21. Paweł Chmielnicki: Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się? »
 22. Piotr Mączyński: Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawo do bezpieczeństwa osobistego »
 23. Renata Jankowska: Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku. Wybrane problemy »
 24. Renata Płaszowska: Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa ludzkości »
 25. Tomasz Ćwiertniak: Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki »
 26. Urszula Dziki: Prawo człowieka do środowiska naturalnego – wybrane aspekty prawne i pozaprawne »

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne – Andrzej Bisztyga     13
  Od Redaktora     15
  
  I . PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KLASYCZNYM
  (GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA)
  
  Anna Kalisz
  Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka     23
  Tomasz Ćwiertniak
  Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki     33
  Paweł Chmielnicki
  Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?     49
  Katarzyna Cichos
  Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym     57
  Piotr Mączyński
  Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawo
  do bezpieczeństwa osobistego     65
  Urszula Dziki
  Prawo człowieka do środowiska naturalnego – wybrane aspekty prawne i pozaprawne     71
  Renata Płaszowska
  Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa ludzkości     91
  Katarzyna Roszewska
  Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych     99
  
  II. PRAWA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
  
  Agnieszka Chmielowiec
  Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne
  – uwagi ogólne     111
  Jarosław Sozański
  Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka
  w porządku prawnym Unii Europejskiej     117
  Paulina Stawicka
  Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
  i podstawowych wolności – korzyści, zagrożenia i wyzwania     137
  Magdalena Półtorak
  Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW     147
  Bogdan Nowosad
  Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji     157
  Katarzyna Krzywińska
  Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku     165
  Renata Jankowska
  Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku. Wybrane problemy     175
  Kamila Kasperska-Kurzawa
  Aneksja Krymu – naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus     183
  Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
  Sąd Konstytucyjny w Mołdawii     193
  
  III. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO
  
  Jerzy Paśnik
  Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa – wybrane kwestie     207
  Artur Biłgorajski
  Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.     217
  Maciej Borski
  Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji     223
  Daniel Wojtczak
  Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego     233
  Justyna Dzierżawska
  Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej     241
  Michalina Nawrot
  Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń    249
  Bartłomiej Samek
  Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowieka w procesie karnym     257
  Karolina Wenecka
  Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego
  (nullum crimen et nulla poena sine lege)     265
  Jurij Vasiv
  Нарушение права человека на жизнь в Украине путем
  неосторожного причинения смерти    273
  Magdalena Gurdek
  Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowy w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym     289
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia