Naprawa czy zniszczenie demokracji?

Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921-1935

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,20  56,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 56,70 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 34,02 zł  


48,20

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca jest syntetycznym ujęciem tendencji autorytarnych i profaszystowskich występujących w polskiej myśli politycznej lat 1921–1935 – tendencji wynikających z kryzysu liberalnej demokracji parlamentarnej, nasilającego się (nie tylko w Polsce) w okresie międzywojennym. Rozdział pierwszy poświęcony jest kwestiom terminologicznym (wyjaśnione w nim zostały używane w tej pracy pojęcia demoliberalizmu, autorytaryzmu, totalitaryzmu). W rozdziale drugim opisane jest podłoże, z którego w Dwudziestoleciu wyrastały tendencje autorytarne, tzn. krytyka demokracji występująca w polskiej myśli politycznej okresu zaborów. Kolejne rozdziały prezentują antydemoliberalne koncepcje faszystów lat 20., konserwatystów, endeków, zwolenników nurtu chrześcijańsko-społecznego, piłsudczyków, narodowych robotników, ludowców i marksistów, a także ezoteryków, panslawistów, eugeników, technokratów, kombatantów i wreszcie narodowych radykałów z początku lat 30. W ich myśli politycznej zbadane zostały zarówno proponowane rozwiązania ustrojowe, jak i ich ideologiczne uzasadnienie. Alternatywa demokracji parlamentarnej przybierała różne formy: od nieznacznych korekt systemu demokratycznego do całkowitego zanegowania go. Do reformy parlamentaryzmu przy zachowaniu jego fundamentów ograniczali się „starzy” endecy, część konserwatystów, chadecy, ludowcy, początkowo piłsudczycy. Autorytaryzm reprezentowany był przez Obóz Wielkiej Polski, większość konserwatystów, po 1926 r. w tym kierunku przesuwała się sanacja. Totalitaryzm nie znajdował wielu zwolenników.


Rok wydania2012
Liczba stron482
KategoriaHistoria polityczna
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-507-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Zakres tematu /    10
  Baza źródłowa i literatura przedmiotu /    11
  Struktura pracy /    14
  Terminologia /    15
  Uwagi o metodzie /    16
  Słowo o stylu /    17
  
  1. Autorytaryzm – totalitaryzm – autorytatywizm: propozycje terminologiczne /    19
  
  2. Krytyka demoliberalizmu w polskiej myśli politycznej przed 1921 r. /    29
  2.1. Romantyzm /    29
  2.2. Na przełomie wieków /    34
  2.3. Pierwsze lata niepodległości /    46
  2.3.1. „Liberum Veto” /    47
  2.3.2. Stronnictwo Odrodzenia Narodowego /    48
  2.3.3. Konfederacja Polska /    53
  2.3.4. Antyżydowska Liga Obrony Ojczyzny i Wiary /    58
  2.3.5. „Socjalizm naturalny” /    59
  2.3.6. „Rodzima rewolucja” Aleksego Kurcjusza /    61
  
  3. Faszyzm lat 20. /    64
  3.1. Pogotowie Patriotów Polskich /    64
  3.2. Zakon Rycerzy Prawa – Polska Organizacja Faszystowska /    68
  3.3. Ugrupowania faszystowskie 1926–1933 /    72
  3.3.1. Stronnictwo Faszystów Polskich /    73
  3.3.2. Związek Faszystów Polskich /    79
  3.3.3. Związek Nacjonalistów Polskich /    81
  3.4. Konkluzje /    85
  
  4. Konserwatyzm i monarchizm /    87
  4.1. Ugrupowania konserwatywne w pejzażu ideowym II Rzeczypospolitej /    87
  4.2. Ruch monarchistyczny /    95
  4.3. Obóz Monarchistów Polskich /    99
  4.4. Myśl Mocarstwowa /    109
  4.5. „Nasza Przyszłość” /    121
  4.6. Konkluzje /    124
  
  5. Obóz narodowy /    126
  5.1. Obóz narodowy przed zamachem majowym /    126
  5.1.1. Myśl polityczna głównego nurtu /    126
  5.1.1.1. Nacjonalizm /    126
  5.1.1.2. Między liberalizmem i autorytaryzmem /    133
  5.1.1.3. Endecja wobec faszyzmu /    140
  5.1.2. Koncepcje środowisk ekstremistycznych /    146
  5.1.2.1. „Państwo narodowe” Wincentego Lutosławskiego /    146
  5.1.2.2. Eligiusz Niewiadomski /    147
  5.1.2.3. Stanisław Pieńkowski /    151
  5.1.2.4. Towarzystwo „Rozwój” /    153
  5.1.2.5. Straż Narodowa /    160
  5.1.2.6. Młodzież Wszechpolska /    166
  5.2. Ruch narodowy po 1926 r. /    173
  5.2.1. Koncepcje „starych” /    173
  5.2.2. Obóz Wielkiej Polski /    176
  5.2.2.1. Geneza i rozwój /    176
  5.2.2.2. Kult młodości /    179
  5.2.2.3. Militaryzacja działalności /    180
  5.2.2.4. Ideologia OWP: nacjonalizm katolicki /    186
  5.2.2.5. Ideologia OWP: autorytaryzm /    191
  5.2.2.6. Ideologia OWP: solidaryzm /    198
  5.2.2.7. OWP a faszyzm /    200
  5.3. Zespół Stu /    206
  5.4. Konkluzje /    212
  
  6. Nurt chrześcijańsko-społeczny /    214
  6.1. Nurt chrześcijańsko-społeczny przed zamachem majowym /    214
  6.2. Nurt chrześcijańsko-społeczny po zamachu majowym /    219
  6.3. Konkluzje /    225
  
  7. Obóz piłsudczykowski /    226
  7.1. Piłsudczycy przed zamachem majowym /    226
  7.1.1. Podstawy ideowe /    226
  7.1.2. Adam Skwarczyński i „Droga” /    230
  7.1.3. Wojciech Stpiczyński i „Głos Prawdy” /    235
  7.1.4. Piłsudczycy w działaniu /    237
  7.2. Autorytaryzm sanacyjny po 1926 r. /    240
  7.2.1. Myśl polityczna głównego nurtu /    240
  7.2.2. Koncepcje ugrupowań peryferyjnych /    259
  7.2.2.1. Liga Mocarstwowego Rozwoju Polski /    260
  7.2.2.2. „Państwo uniwersalistyczne” Teodora Seidlera /    267
  7.2.2.3. Państwo wodzowskie Władysława Ludwika Everta /    269
  7.2.2.4. Narodowy komunizm Legionu Młodych /    272
  7.2.2.5. Narodowy kolektywizm Jana Stachniuka /    287
  7.2.2.6. „Republika gospodarcza” Związku Naprawy Rzeczypospolitej /    289
  7.2.2.7. Syndykalizm urzędniczy /    301
  7.2.2.8. „Korporacjonizm demokratyczny” Mieczysława Szawleskiego /    303
  7.2.2.9. Synteza „narodowo-państwowa” – „Czerwona Róża” /    305
  7.2.2.10. „Nowa Polska” /    308
  7.2.2.11. Partia Pracy /    310
  7.3. Konkluzje /    313
  
  8. Ruch ludowy /    314
  
  9. Narodowy ruch robotniczy. Narodowy socjalizm /    320
  9.1. Narodowy ruch robotniczy u progu niepodległości /    320
  9.2. Narodowi socjaliści w Narodowej Partii Robotniczej /    322
  9.3. Narodowi socjaliści w latach 1926–1933 /    326
  9.4. Konkluzje /    331
  
  10. Socjalizm /    333
  10.1. PPS (dawna Frakcja Rewolucyjna) /    333
  10.2. Grupa „Wolność” /    340
  10.3. „Rewolucja narodowa” Juliana Bruna-Bronowicza /    342
  
  11. Mesjanizm i ezoteryzm /    346
  11.1. „Kabalistyczna wizja państwa” Lucjana Freytaga /    347
  11.2. Ognisko Uświadomienia Narodowego /    349
  11.3. Bractwo Odrodzenia Narodowego /    353
  11.4. Towarzystwo „Arja” /    358
  11.5. Instytut Mesjaniczny /    360
  11.6. Związek Irenistów /    362
  11.7. Związek Synarchiczny /    364
  11.8. Gustaw Olechowski /    369
  11.9. „Zet” /    370
  11.10. Kościoły narodowe /    375
  11.11. Konkluzje /    377
  
  12. Panslawizm i neopoganizm /    378
  12.1. Stanisław Szukalski /    379
  12.2. „Demiurg” /    383
  12.3. Józef Mestwin Musiałek /    385
  12.4. Konkluzje /    387
  
  13. Technokratyzm /    388
  
  14. Eugenika /    395
  
  15. Ruch kombatancki i organizacje parapolicyjne /    398
  
  16. Narodowy radykalizm /    405
  16.1. Geneza /    405
  16.2. Ideologia /    408
  16.2.1. Inspiracje /    408
  16.2.2. Radykalizm czynu /    410
  16.2.3. Nacjonalizm /    412
  16.2.4. Antykapitalizm /    414
  16.2.5. Koncepcje ustrojowe /    415
  
  Zakończenie. Na rozdrożach autorytaryzmu /    419
  
  Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury /    429
  Indeks nazwisk /    465
  
  Summary /    474
  Zusammenfassung /    476
RozwińZwiń