Rozwiąż umowę

Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z operatorem sprzedaży ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta:

tel. (42) 680-44-94
e-mail: pomoc@ibuk.pl

Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
świadczenia usług drogą elektroniczną Oraz Dostarczenia Treści Cyfrowych dokonywanych w ramach sklepu internetowego IBUK.pl
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kliknij tutaj aby pobrać wzór formularza odstąpienia od Umowy w formacie PDF.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia