Otorynolaryngologia

Podręcznik dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

1 opinia

Redakcja:

Jurek Olszewski

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

107,40  179,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 179,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 107,40 zł  


107,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznikpt. „Otorynolaryngologia dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego” - to oczekiwana pozycja do przeddyplomowego kształcenia na Uniwersytetach Medycznych. Powstała dzięki doświadczeniu i przemyśleniom redaktora naukowego, Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego i długoletniego Kierownika Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest to publikacja nowoczesna i dostosowana do realizowanych zajęć dydaktycznych (rozdziały odpowiadają tematom ćwiczeń). Przedstawione jednostki chorobowe zostały opracowane w sposób syntetyczny według jednolitego schematu (definicja, etiologia, objawy, postępowanie). Zwrócono uwagę na najnowsze spojrzenie na problemy onkologiczne i nowe możliwości diagnostyczne. Zadbano również o aspekt praktyczny podręcznika w postaci opisówciekawych przypadków klinicznych w każdym rozdziale.


Rok wydania2022
Liczba stron394
KategoriaOtorynolaryngologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6658-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA XVII
  1. UCHO Jurek Olszewski     1
    1.1. Anatomia i fizjologia dla celów praktycznych     1
      1.1.1. Anatomia     1
      1.1.2. Fizjologia     3
    1.2. Diagnostyka chorób ucha    4
      1.2.1. Badanie podmiotowe – wywiad    4
      1.2.2. Oglądanie i badanie palpacyjne małżowiny usznej    4
      1.2.3. Wziernikowanie ucha    5
    1.3. Wybrane choroby ucha    8
      1.3.1. Choroby ucha zewnętrznego    8
      Woskowina przewodu słuchowego zewnętrznego    8
      Ciało obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym     9
      Krwiak małżowiny usznej     10
      Odmrożenie małżowiny usznej    11
      Choroby zapalne ucha zewnętrznego     12
      Róża małżowiny usznej     13
      Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego    14
      1.3.2. Choroby ucha środkowego    15
      Ostre nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej    15
      Ostre zapalenie ucha środkowego    16
      Wysiękowe zapalenie ucha środkowego     17
      Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego    18
      Przewlekłe nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej     19
      Przewlekłe zapalenie ucha środkowego     20
      1.3.3. Choroby ucha wewnętrznego    21
      Ograniczone zapalenie błędnika     21
      Surowiczo rozlane zapalenie błędnika     21
      1.3.4. Powikłania wewnątrzczaszkowe pochodzenia usznego    22
      Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     22
      Ropień nadtwardówkowy (zewnątrzoponowy)     23
      Ropień podtwardówkowy     24
      Ropień mózgu     25
      Ropień móżdżku    26
      Zapalenie zakrzepowe zatoki esowatej     27
      Porażenie nerwu twarzowego pochodzenia usznego    27
    1.4. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu ucha    28
      1.4.1. Zakraplanie płynów do ucha     28
      1.4.2. Usuwanie woskowiny z przewodu słuchowego zewnętrznego     29
      1.4.3. Usuwanie ciał obcych z przewodu słuchowego zewnętrznego     30
      1.4.4. Nacinanie krwiaka małżowiny usznej     31
      1.4.5. Nacinanie błony bębenkowej (paracenteza)    32
      1.4.6. Przedmuchiwanie trąbek słuchowych     33
    1.5. Przypadki kliniczne     34
      1.5.1. Przypadek 1     34
      1.5.2. Przypadek 2     37
      1.5.3. Przypadek 3     39
      1.5.4. Przypadek 4     42
      1.5.5. Przypadek 5     44
  Piśmiennictwo    47
  2. NOS I ZATOKI PRZYNOSOWE Jarosław Miłoński     49
    2.1. Anatomia i fizjologia dla celów praktycznych     49
    2.2. Diagnostyka chorób nosa i zatok przynosowych    53
      2.2.1. Badanie podmiotowe – wywiad    53
      2.2.2. Oglądanie nosa zewnętrznego     54
      2.2.3. Palpacyjne badanie nosa zewnętrznego    54
      2.2.4. Orientacyjne badanie drożności nosa     54
      2.2.5. Orientacyjne badanie węchu     54
      2.2.6. Wziernikowanie jam nosa – rynoskopia przednia    56
      2.2.7. Wziernikowanie części nosowej gardła – rynoskopia tylna     56
      2.2.8. Badanie fiberoskopowe nosa i części nosowej gardła     57
      2.2.9. Badania obrazowe nosa i zatok przynosowych     59
    2.3. Wybrane choroby nosa i zatok przynosowych     60
      2.3.1. Krwiak przegrody nosa     60
      2.3.2. Ropień przegrody nosa     61
      2.3.3. Czyrak przedsionka nosa    62
      2.3.4. Odmrożenie nosa zewnętrznego     63
      2.3.5. Ciało obce w nosie     63
      2.3.6. Ostry nieżyt nosa    65
      2.3.7. Przewlekły prosty nieżyt nosa    65
      2.3.8. Przewlekły przerostowy nieżyt nosa    66
      2.3.9. Przewlekły zanikowy nieżyt nosa    67
      2.3.10. Przewlekły cuchnący zanikowy nieżyt nosa (ozena)     68
      2.3.11. Alergiczny nieżyt nosa    69
      2.3.12. Naczynioruchowy nieżyt nosa     70
      2.3.13. Polipy nosa    71
      2.3.14. Polip choanalny     72
      2.3.15. Ostre zapalenie zatok szczękowych     73
      2.3.16. Ostre zapalenie zatok czołowych     74
      2.3.17. Ostre zapalenie zatok sitowych     75
      2.3.18. Ostre zapalenie zatok klinowych     77
      2.3.19. Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych     78
      2.3.20. Przewlekłe zapalenie zatok czołowych    80
      2.3.21. Przewlekłe zapalenie zatok sitowych    81
      2.3.22. Przewlekłe zapalenie zatok klinowych     83
    2.4. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu nosa i zatok przynosowych    84
      2.4.1. Zakraplanie płynów do nosa     84
      2.4.2. Usuwanie ciał obcych z przewodów nosowych     85
      2.4.3. Płukanie zatok przynosowych metodą Proetza     85
      2.4.4. Repozycja kości nosa     85
    2.5. Przypadki kliniczne     86
      2.5.1. Przypadek 1     87
      2.5.2. Przypadek 2     89
      2.5.3. Przypadek 3     92
      2.5.4. Przypadek 4     95
      2.5.5. Przypadek 5     98
  Piśmiennictwo    101
  3. JAMA USTNA I GARDŁO Hanna Zielińska-Bliźniewska     103
    3.1. Anatomia i fizjologia dla celów praktycznych     103
      3.1.1. Anatomia jamy ustnej    103
      3.1.2. Anatomia gardła     105
      3.1.3. Fizjologia jamy ustnej i gardła    106
    3.2. Diagnostyka chorób jamy ustnej i gardła     107
      3.2.1. Badanie podmiotowe – wywiad    107
      3.2.2. Oglądanie oraz palpacyjne badanie jamy ustnej i gardła     108
      3.2.3. Orientacyjne badanie smaku    109
      3.2.4. Badanie przedmiotowe jamy ustnej i gardła     110
    3.3. Wybrane choroby jamy ustnej i ślinianek     111
      3.3.1. Choroby jamy ustnej przebiegające ze zmianami zanikowymi błony śluzowej     111
      Zapalenie kątów ust    111
      Protetyczne zapalenie jamy ustnej    112
      Zapalenie jamy ustnej przebiegające z wytwarzaniem aft    113
      3.3.2. Zapalenie jamy ustnej ze zmianami martwiczo-wrzodziejącymi    114
      Zapalenie jamy ustnej białaczkowe     114
      Zapalenie jamy ustnej gruźlicze    116
      Zapalenie jamy ustnej w przebiegu AIDS     116
      3.3.3. Choroby ze zmianami dotyczącymi języka    117
      Język geograficzny     117
      Język pofałdowany     119
      Język włochaty    119
      Nieżytowe ostre zapalenie jamy ustnej    121
      Wysiękowe zapalenie jamy ustnej     121
      Zanikowe zapalenie jamy ustnej     123
      3.3.4. Zaburzenia czynności stawów skroniowo-żuchwowych     123
      3.3.5. Choroby przyzębia     124
      Zapalenie dziąseł wrzodziejące     124
      Zapalenie dziąseł rozrostowe     126
      Zapalenie przyzębia    127
      3.3.6. Zapalenie jamy ustnej alergiczne     127
      3.3.7. Stany przedrakowe jamy ustnej    129
      3.3.8. Kamica ślinianek    131
      3.3.9. Zapalenie ślinianek     131
      3.3.10. Zapalenie nagminne ślinianek przyusznych    132
      3.3.11. Sialozy    133
    3.4. Wybrane choroby gardła     134
      3.4.1. Ciało obce w gardle     134
      3.4.2. Przerost migdałka gardłowego     135
      3.4.3. Przerost migdałków podniebiennych    136
      3.4.4. Ostre zapalenie gardła    137
      3.4.5. Ostre zapalenie błony śluzowej tkanki chłonnej gardła     138
      3.4.6. Angina paciorkowcowa     138
      3.4.7. Powikłania angin i ostrego zapalenia migdałków podniebiennych    139
      3.4.8. Angina Plauta-Vincenta     142
      3.4.9. Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych     143
      3.4.10. Zmiany w gardle w przebiegu chorób zakaźnych    143
      3.4.11. Zmiany w gardle w przebiegu chorób krwi     145
      3.4.12. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła    145
      3.4.13. Gruźlica gardła    146
    3.5. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu jamy ustnej i gardła     147
      3.5.1. Usuwanie ciał obcych     147
      3.5.2. Podcięcie wędzidełka podjęzykowego     148
      3.5.3. Nakłucie i nacięcie ropnia okołomigdałkowego     148
    3.6. Przypadki kliniczne     149
      3.6.1. Przypadek 1     149
      3.6.2. Przypadek 2     152
      3.6.3. Przypadek 3     155
      3.6.4. Przypadek 4     158
      3.6.5. Przypadek 5     161
  Piśmiennictwo    163
  4. KRTAŃ Jarosław Miłoński     165
    4.1. Anatomia i fizjologia dla celów praktycznych     165
    4.2. Diagnostyka chorób krtani     167
      4.2.1. Badanie podmiotowe – wywiad    167
      4.2.2. Palpacyjne badanie szyi     168
      4.2.3. Znieczulenie krtani    168
      4.2.4. Wziernikowanie pośrednie krtani – laryngoskopia pośrednia     170
      4.2.5. Wziernikowanie bezpośrednie krtani – laryngoskopia bezpośrednia    170
      4.2.6. Podstawowe zasady przeprowadzania badania bronchoskopowego    171
      4.2.7. Podstawowe zasady przeprowadzania badania ezofagoskopowego     172
      4.2.8. Podstawowe zasady przeprowadzania intubacji    173
    4.3. Wybrane choroby krtani     174
      4.3.1. Ciało obce w krtani    174
      4.3.2. Ostre zapalenie krtani    175
      4.3.3. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani u dzieci    177
      4.3.4. Przewlekłe zapalenie krtani     178
      4.3.5. Gruźlica krtani    179
      4.3.6. Stany przedrakowe krtani     180
    4.4. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów z zakresu krtani     182
      4.4.1. Inhalacje     182
      4.4.2. Usuwanie ciał obcych z krtani    183
      4.4.3. Intubacja    183
    4.5. Przypadki kliniczne     185
      4.5.1. Przypadek 1     185
      4.5.2. Przypadek 2     188
      4.5.3. Przypadek 3     191
      4.5.4. Przypadek 4     194
      4.5.5. Przypadek 5     197
  Piśmiennictwo    200
  5. AUDIOLOGIA Marzena Mielczarek     201
    5.1. Anatomia i fizjologia drogi słuchowej dla celów diagnostycznych    201
    5.2. Diagnostyka audiologiczna    203
      5.2.1. Akumetryczne badanie słuchu     203
      5.2.2. Badanie słuchu stroikami     204
      5.2.3. Audiometria tonalna progowa     205
      5.2.4. Audiometria słowna (audiometria mowy)     208
      5.2.5. Audiometria nadprogowa    209
      5.2.6. Audiometria impedancyjna    210
      5.2.7. Otoemisja akustyczna    212
      5.2.8. Audiometria odpowiedzi elektrycznych     213
    5.3. Rodzaje niedosłuchów    214
    5.4. Wybrane choroby audiologiczne    217
      5.4.1. Uraz akustyczny     217
      5.4.2. Uraz ciśnieniowy    218
      5.4.3. Szumy uszne    219
      5.4.4. Otoskleroza     220
      5.4.5. Głuchota związana z wiekiem     220
    5.5. Profilaktyka i rehabilitacja słuchu     221
      5.5.1. Aparaty poprawiające słyszenie    222
      5.5.2. Zasady protezowania słuchu    224
    5.6. Przypadki kliniczne     225
      5.6.1. Przypadek 1     225
      5.6.2. Przypadek 2     228
      5.6.3. Przypadek 3     230
      5.6.4. Przypadek 4     233
      5.6.5. Przypadek 5     235
  Piśmiennictwo    238
  6. OTONEUROLOGIA Piotr Pietkiewicz    239
    6.1. Anatomia i fizjologia drogi układu równowagi dla celów diagnostycznych    239
    6.2. Etiopatogeneza zaburzeń przedsionkowych     242
    6.3. Diagnostyka otoneurologiczna     243
      6.3.1. Wywiad i badanie przedmiotowe     243
      6.3.2. Badanie oczopląsu     244
      6.3.3. Metody rejestracji oczopląsu    246
      6.3.4. Próby statyczne i dynamiczne oceniające sprawność odruchów przedsionkowo-rdzeniowych    246
      6.3.5. Próby móżdżkowe    251
      6.3.6. Badanie elektronystagmograficzne    253
      6.3.7. Badanie wideonystagmograficzne    255
      6.3.8. Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane    256
    6.4. Wybrane choroby otoneurologiczne     257
      6.4.1. Zapalenie błędnika     257
      6.4.2. Półpasiec uszny    258
      6.4.3. Zapalenie neuronu przedsionkowego     259
      6.4.4. Choroba Ménière’a    259
      6.4.5. Zawroty głowy pochodzenia naczyniowego     260
      6.4.6. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy    262
    6.5. Rehabilitacja zawrotów głowy    265
      6.5.1. Kinezyterapia w zawrotach głowy    266
      Wybrane ćwiczenia habituacyjne     266
      Wybrane ćwiczenia koordynujące postawę     267
    6.6. Przypadki kliniczne     270
      6.6.1. Przypadek 1     271
      6.6.2. Przypadek 2     273
      6.6.3. Przypadek 3     276
      6.6.4. Przypadek 4     279
      6.6.5. Przypadek 5     282
  Piśmiennictwo    284
  7. ONKOLOGIA Jurek Olszewski     287
    7.1. Podstawowe zasady profilaktyki nowotworów    287
    7.2. Diagnostyka onkologiczna     289
      7.2.1. Badanie podmiotowe – wywiad    289
      7.2.2. Badanie palpacyjne szyi z oceną węzłów chłonnych szyi     290
      7.2.3. Ultrasonografia szyi    291
      7.2.4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa     293
      7.2.5. Biopsja chirurgiczna     293
      7.2.6. Badania obrazowe    294
      Tomografia komputerowa (TK)    294
      Rezonans magnetyczny (MRI)     296
      Badanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna)     297
    7.3. Wybrane choroby onkologiczne     298
      7.3.1. Ucho     298
      Nowotwory łagodne ucha     298
      Nowotwory złośliwe ucha     300
      7.3.2. Nos i zatoki przynosowe    303
      Nowotwory łagodne nosa i zatok przynosowych     303
      Nowotwory złośliwe nosa i zatok przynosowych     307
      7.3.3. Jama ustna i gardło     309
      Nowotwory łagodne jamy ustnej i gardła    309
      Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła    312
      7.3.4. Ślinianki    315
      Nowotwory łagodne ślinianek     315
      Nowotwory złośliwe ślinianek     317
      7.3.5. Krtań     319
      Nowotwory łagodne krtani    319
      Nowotwory złośliwe krtani    320
    7.4. Przypadki kliniczne     323
      7.4.1. Przypadek 1     323
      7.4.2. Przypadek 2     325
      7.4.3. Przypadek 3     328
      7.4.4. Przypadek 4     331
      7.4.5. Przypadek 5     333
  Piśmiennictwo    336
  8. STANY NAGŁE W OTOLARYNGOLOGII Krzysztof Kuśmierczyk 337
    8.1. Duszność krtaniowa    337
    8.2. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów w duszności krtaniowej    339
      8.2.1. Konikotomia    339
      8.2.2. Tracheotomia    340
    8.3. Krwawienia z nosa    341
    8.4. Zasady wykonywania podstawowych zabiegów w krwawieniu z nosa    344
      8.4.1. Przyżeganie miejsc krwawiących     344
      8.4.2. Tamponada przednia     344
      8.4.3. Tamponada tylna Bellocqa    348
    8.5. Urazy narządów ORL    349
      8.5.1. Ucho     349
      Rany małżowiny usznej     349
      Złamania poprzeczne piramidy kości skroniowej     351
      Złamania podłużne piramidy kości skroniowej     352
      8.5.2. Nos i zatoki przynosowe    353
      Urazy nosa     353
      Urazy zatok przynosowych    354
      Złamania typu Le Forta     356
      8.5.3. Gardło i krtań     359
      Urazy gardła     359
      Urazy krtani    359
      8.5.4. Urazy przełyku    361
      8.5.5. Rany postrzałowe    362
    8.6. Nagła głuchota idiopatyczna     363
    8.7. Nagłe zawroty głowy    367
    8.8. Przypadki kliniczne     370
      8.8.1. Przypadek 1     370
      8.8.2. Przypadek 2     373
      8.8.3. Przypadek 3     375
      8.8.4. Przypadek 4     378
      8.8.5. Przypadek 5     381
  Piśmiennictwo    383
  SKOROWIDZ     385
RozwińZwiń