Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz

-21%

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

168,27  213,00

Format: pdf

Cena początkowa: 213,00 zł (-21%)

Najniższa cena z 30 dni: 168,27 zł  


168,27

w tym VAT

Publikacja, jako jedyna na rynku wydawniczym, kompleksowo omawia unijne regulacje harmonizujące rynek zamówień publicznych w komentarzach do nowych dyrektyw z dnia 26 lutego 2014 r., tj.:


klasycznej 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych - uchylająca dyrektywę 2014/18/WE,
sektorowej 2014/25/UE, w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - uchylająca dyrektywę 2014/17/WE,
a także dyrektywy obronnej 2009/81/WE oraz dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG, odnoszących się m.in. do nowych trybów udzielania zamówień publicznych, możliwości zmiany umów ich dotyczących czy elektronizacji europejskiego systemu zamówień publicznych.


Autorki przedstawiają kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wpływ na kształtowanie się nowych instytucji w prawie zamówień publicznych oraz na rozwiązywanie problemów praktycznych. Dają również wskazówki dotyczące zakresu kompetencji Unii Europejskiej oraz państwa członkowskiego, co umożliwia odpowiednie stosowanie prawa w przypadku kolizji pomiędzy prawem polskim a unijnym oraz właściwą ocenę poziomu implementacji.


Wyjątkową zaletą opracowania jest równoczesne ujęcie systemowe, całościowe oraz porównawcze, zarówno w relacji do poprzednio obowiązujących dyrektyw, jak i między poszczególnymi reżimami udzielania zamówień: klasycznym, sektorowym oraz obronnym. Przystępny sposób prezentacji wszystkich dyrektyw ułatwia zrozumienie systemu zamówień jako regulacji całościowej oraz wyciąganie wniosków i prowadzenie analiz porównawczych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów i praktyków zamówień publicznych, wykonawców i zamawiających udzielających zamówień publicznych, organów orzekających w ich sprawach oraz prawników zawodowo zajmujących się omawianą problematyką.


Rok wydania2016
Liczba stron1444
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-210-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE | str.    29
  
  Tytuł I. Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne | str.    103
  Rozdział I. Zakres stosowania i definicje | str.    103
  Sekcja 1. Przedmiot i definicje | str.    103
  Sekcja 2. Progi | str.    152
  Sekcja 3. Wyłączenia | str.    172
  Sekcja 4. Sytuacje szczególne | str.    208
  Podsekcja 1. Zamówienia subsydiowane oraz usługi badawcze i rozwojowe | str.    208
  Podsekcja 2. Zamówienia obejmujące aspekty obronności lub bezpieczeństwa | str.    216
  Rozdział II. Przepisy ogólne | str.    244
  Tytuł II. Przepisy dotyczące zamówień publicznych | str.    296
  Rozdział I. Procedury | str.    296
  Rozdział II. Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych | str.    351
  Rozdział III. Przeprowadzenie postępowania | str.    392
  Sekcja 1. Przygotowanie | str.    392
  Sekcja 2. Publikacja i przejrzystość | str.    437
  Sekcja 3. Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia | str.    462
  Podsekcja 1. Kryteria kwalifikacji podmiotowej | str.    470
  Podsekcja 2. Ograniczanie liczby kandydatów, ofert i rozwiązań | str.    553
  Podsekcja 3. Udzielenie zamówienia | str.    559
  Rozdział IV. Realizacja zamówienia | str.    601
  Tytuł III. Szczególne reżimy udzielania zamówień | str.    632
  Rozdział I. Usługi społeczne i inne szczególne usługi | str.    632
  Rozdział II. Przepisy dotyczące konkursów | str.    641
  Tytuł IV. Ład administracyjno-regulacyjny | str.    649
  Tytuł V. Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe | str.    656
  
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE | str.    665
  
  Tytuł I. Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne | str.    737
  Rozdział I. Przedmiot i definicje | str.    737
  Rozdział II. Rodzaje działalności | str.    767
  Rozdział III. Zakres przedmiotowy | str.    788
  Sekcja 1. Progi | str.    788
  Sekcja 2. Zamówienia i konkursy wyłączone; przepisy szczególne dotyczące zamówień obejmujących aspekty obronności i bezpieczeństwa | str.    799
  Podsekcja 1. Wyłączenia mające zastosowanie do wszystkich podmiotów zamawiających oraz szczególne wyłączenia dotyczące sektorów gospodarki wodnej i energetyki | str.    799
  Podsekcja 2. Zamówienia obejmujące aspekty obronności i bezpieczeństwa | str.    810
  Podsekcja 3. Stosunki szczególne (współpraca, przedsiębiorstwa powiązane oraz przedsięwzięcia typu joint venture) | str.    820
  Podsekcja 4. Sytuacje szczególne | str.    834
  Podsekcja 5. Rodzaje działalności bezpośrednio podlegające konkurencji oraz dotyczące ich przepisy proceduralne | str.    839
  Rozdział IV. Zasady ogólne | str.    855
  Tytuł II. Przepisy mające zastosowanie do zamówień | str.    870
  Rozdział I. Procedury | str.    870
  Rozdział II. Techniki i instrumenty w zakresie zamówień elektronicznych i zamówień zagregowanych | str.    899
  Rozdział III. Przeprowadzenie postępowania | str.    920
  Sekcja 1. Przygotowanie | str.    920
  Sekcja 2. Publikacja i przejrzystość | str.    936
  Sekcja 3. Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia | str.    954
  Podsekcja 1. Systemy kwalifikowania oraz kwalifikacja podmiotowa | str.    959
  Podsekcja 2. Udzielenie zamówienia | str.    979
  Sekcja 4. Oferty obejmujące produkty pochodzące z państw trzecich oraz relacje z tymi państwami | str.    984
  Rozdział IV. Realizacja zamówienia | str.    992
  Tytuł III. Szczególne reżimy udzielania zamówień | str.    1002
  Rozdział I. Usługi społeczne i inne szczególne usługi | str.    1002
  Rozdział II. Przepisy dotyczące konkursów | str.    1006
  Tytuł IV. Ład administracyjno-regulacyjny | str.    1009
  Tytuł V. Przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe | str.    1015
  
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE | str.    1021
  
  Tytuł I. Definicje, zakres stosowania i zasady ogólne | str.    1051
  Tytuł II. Przepisy dotyczące zamówień | str.    1080
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    1080
  Rozdział II. Progi, centralne jednostki zakupujące i wyłączenia | str.    1083
  Sekcja 1. Progi | str.    1083
  Sekcja 2. Centralne jednostki zakupujące | str.    1089
  Sekcja 3. Zamówienia objęte wyłączeniem | str.    1094
  Sekcja 4. Szczególne uzgodnienia | str.    1103
  Rozdział III. Przepisy dotyczące zamówień na usługi | str.    1105
  Rozdział IV. Zasady szczególne dotyczące dokumentacji zamówienia | str.    1109
  Rozdział V. Procedury | str.    1134
  Rozdział VI. Zasady dotyczące ogłoszeń i przejrzystości | str.    1158
  Sekcja 1. Publikacja ogłoszeń | str.    1158
  Sekcja 2. Terminy | str.    1165
  Sekcja 3. Treść i sposób przekazywania informacji | str.    1169
  Sekcja 4. Komunikacja | str.    1173
  Sekcja 5. Sprawozdania | str.    1179
  Rozdział VII. Przeprowadzenie procedury | str.    1181
  Sekcja 1. Przepisy ogólne | str.    1181
  Sekcja 2. Kryteria kwalifikacji podmiotowej | str.    1184
  Sekcja 3. Udzielanie zamówienia | str.    1211
  Tytuł III. Zasady dotyczące podwykonawstwa | str.    1226
  Rozdział I. Umowy o podwykonawstwo przyznane przez wybranych oferentów niebędących instytucjami/podmiotami zamawiającymi | str.    1226
  Rozdział II. Umowy o podwykonawstwo przyznane przez wybranych oferentów będących instytucjami/podmiotami zamawiającymi | str.    1234
  Tytuł IV. Przepisy mające zastosowanie do odwołań | str.    1235
  Tytuł V. Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe | str.    1281
  
  Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane | str.    1291
  
  Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji | str.    1387
  
  Rozdział 1. Środki odwoławcze na poziomie krajowym | str.    1393
  Rozdział 2. Atestacja | str.    1408
  Rozdział 3. Mechanizm korygujący | str.    1411
  Rozdział 4. Procedura pojednawcza | str.    1414
  Rozdział 5. Przepisy końcowe | str.    1415
  
  Bibliografia | str.    1419
  
  Wykazy | str.    1427
  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości | str.    1427
  Orzeczenia Sądu UE | str.    1438
  Obecnie obowiązujące akty prawne regulujące rynek zamówień publicznych | str.    1438
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia