Antywartości w prawie administracyjnym

-20%

Antywartości w prawie administracyjnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

W prawie administracyjnym, opartym wszakże na określonych wartościach, można znaleźć niekiedy także antywartości, rozumiane jako zróżnicowane formy osłabiania sytuacji jednostki wobec władzy administracyjnej. Przyczyny, dla których antywartości trafiają do prawa administracyjnego, są dość złożone, a praktyczne sposoby ich przenikania do struktury tego prawa i do procesów jego stosowania są bardzo zróżnicowane. Antywartości podważają sens prawa administracyjnego i dlatego dąży się do ich wyeliminowania, a przynajmniej do zredukowania.


Monografia stanowi zbiór referatów i głosów w dyskusji przedstawionych podczas VI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów, w którym wzięli udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W książce zawarto również opracowania uzupełniające związane z omawianą tematyką.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków prawa administracyjnego, a także dla sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów wydziałów prawa i administracji.


Liczba stron440
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-553-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Prof. zw. dr hab. Adam Błaś
  Wprowadzenie | str.    13
  
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  MIĘDZY WARTOŚCIĄ A ANTYWARTOŚCIĄ W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
  
  
  Prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann
  Wokół pojmowania antywartości w prawie administracyjnym | str.    21
  
  Dr Aleksandra Szadok-Bratuń
  Krótkie rozważania o aksjologii, wartościach i antywartościach | str.    29
  
  Dr Renata Kusiak-Winter
  Wartości i antywartości w prawie administracyjnym z perspektywy nauki administracji | str.    45
  
  Dr hab. Piotr Lisowski
  Antywartości w prawie administracyjnym - tabula rasa? | str.    54
  
  Mgr Paweł Król
  Naruszenie prawa pro publico bono lub w interesie indywidualnym? Kilka refleksji związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa administracyjnego | str.    62
  
  Dr Mariusz Krawczyk
  Ograniczanie zakresu administracyjnoprawnej metody regulacji jako swoista antywartość prawa administracyjnego | str.    97
  
  Dr Aleksandra Puczko
  Kiedy wartość staje się antywartością - rozważania na przykładzie instytucji przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym | str.    111
  
  Prof. zw. dr hab. Jerzy Supernat
  Antywartości translatorskie w prawie administracyjnym | str.    126
  
  Dr Justyna Przedańska
  Przewartościowanie wartości nowego zarządzania publicznego | str.    130
  
  Prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak
  Antywartość w prawie administracyjnym jako zamierzony skutek legislacji | str.    146
  
  Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz
  Nadużycie publicznego prawa podmiotowego dostępu do informacji publicznej | str.    158
  
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  ANTYWARTOŚCI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM - WYBRANE PRZYKŁADY
  
  
  Dr Mariusz Kotulski
  Nadmierny formalizm jako antywartość | str.    175
  
  Mgr Bartosz Szymkow
  Dysfunkcjonalność prawa jako antywartość w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym | str.    189
  
  Mgr Karol Kalinka
  Wskazanie wybranych relacji pomiędzy administracją publiczną a grupami nacisku jako źródło swoistych antywartości w prawie administracyjnym | str.    197
  
  Mgr Piotr Schmidt
  Organizacja organów ochrony zabytków jako antywartość systemu prawnej ochrony zabytków | str.    214
  
  Dr Rafał Mikowski
  Antywartości w prawie administracyjnym jako efekt uprawnień dyskrecjonalnych Policji w zakresie dostępu do broni palnej | str.    229
  
  Mgr Michał Kiedrzynek
  Antywartości w prawnej ochronie środowiska | str.    243
  
  Mgr Michał Koszowski
  Granica pomiędzy wartością a antywartością w administracyjnoprawnych regulacjach przeciwdziałających uzależnieniom | str.    251
  
  Dr Maciej Błażewski
  Antywartości jako bariery rozwoju e-administracji | str.    262
  
  Dr Renata Raszewska-Skałecka
  Niepewność w oświacie jako antywartość w prawie administracyjnym | str.    271
  
  Mgr Dominika Cendrowicz
  Niepewność w pomocy społecznej jako antywartość w prawie administracyjnym | str.    295
  
  Mgr Jakub Mrożek
  Antywartości jako dyrektywy postępowania w procesie prawotwórczym | str.    309
  
  
  CZĘŚĆ TRZECIA
  VARIA
  
  
  Dr hab. Magdalena Tabernacka
  Walory ekonomiczne przestrzeni w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str.    321
  
  Mgr Małgorzata Kozłowska
  Niemoc władztwa zakładowego na przykładzie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Subsydiarność prawa karnego materialnego w sytuacjach kontratypowych | str.    338
  
  Mgr Bartosz Gołębiowski
  Brak dostępności produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia lub wyrobów medycznych jako antywartość prawa farmaceutycznego | str.    349
  
  Mgr Łukasz Folak
  Instrumentalizacja prawa administracyjnego | str.    359
  
  Dr Andrzej Pakuła
  Interes publiczny i tzw. apolityczność administracji publicznej. Od wartości do antywartości | str.    383
  
  Dr Marta Górka
  Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności | str.    391
  
  Dr Joanna Filaber
  Nieuprawniona ingerencja w prawo do prywatności jako antywartość w prawie administracyjnym | str.    400
  
  Prof. dr hab. Marcin Miemiec
  Dylematy sądowej kontroli administracji | str.    414
  
  Mgr Jolanta Behr
  Nielegalność działania organu administracji publicznej. Rozważania w kontekście praktyki rozpatrywania skargi na przewodniczącego rady gminy | str.    428
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia