Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

-15%

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  128,00

Format: pdf

108,80128,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz stanowi najbardziej aktualne opracowanie ustawy o ewidencji ludności - po jej nowelizacji dokonanej w grudniu 2012 r. Zawarto w nim kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ewidencją ludności, począwszy od aspektów ogólnych i wprowadzających (istota ewidencji ludności, istota rejestrów publicznych, pojęcie obowiązku meldunkowego oraz jego zakres), a skończywszy na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach i cudzoziemcach przez państwo.


Przepisy ustawy zostały omówione na tle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego, jak również stanowiska organów orzeczniczych, zwłaszcza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Adresaci:


Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.


Liczba stron464
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5403-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.     9
  
  Wstęp
   str.     17
  
  Problematyka ewidencji ludności. Zagadnienia wprowadzające
   str.     19
  
  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
   str.     47
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne
   str.     49
  
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
   str.     49
  
  Art. 2. [Ewidencja ludności - definicja]
   str.     61
  
  Art. 3. [Formy prowadzenia ewidencji]
   str.     64
  
  Art. 4. [Charakter zadań]
   str.     68
  
  Art. 5. [Organ wyższego stopnia i sprawowanie nadzoru]
   str.     73
  
  Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców
   str.     86
  
  Art. 6. [Rejestr PESEL]
   str.     86
  
  Art. 7. [Dane w rejestrze PESEL]
   str.     89
  
  Art. 8. [Zakres przedmiotowy]
   str.     94
  
  Art. 9. [Obowiązek selektywnego gromadzenia danych]
   str.     98
  
  Art. 10. [Właściwość organów]
   str.     103
  
  Art. 11. [Sprawdzanie danych]
   str.     110
  
  Art. 12. [Gromadzenie danych a oświadczenia]
   str.     113
  
  Art. 13. [Delegacja dla ministra]
   str.     114
  
  Art. 14. [Delegacja dla ministra]
   str.     117
  
  Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL
   str.    118
  
  Art. 15. [Numer PESEL]
   str.     118
  
  Art. 16. [Nadawanie numeru PESEL]
   str.     121
  
  Art. 17. [Nadanie numeru PESEL - wszczęcie postępowania]
   str.     122
  
  Art. 18. [Wniosek o nadanie numeru PESEL]
   str.     124
  
  Art. 19. [Zmiana numeru PESEL]
   str.     126
  
  Art. 20. [Przekazywanie danych]
   str.     128
  
  Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL]
   str.     130
  
  Art. 22. [Jednorazowość numeru PESEL]
   str.     132
  
  Art. 23. [Delegacja dla ministra]
   str.     134
  
  Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
   str.    137
  
  Art. 24. [Zakres obowiązku meldunkowego]
   str.     137
  
  Art. 25. [Pobyt stały i pobyt czasowy]
   str.     171
  
  Art. 26. [Elementy adresu]
   str.     182
  
  Art. 27. [Termin wykonania obowiązku meldunkowego]
   str.     188
  
  Art. 28. [Forma dokonania zameldowania]
   str.     193
  
  Art. 29. [Zameldowanie dziecka]
   str.     203
  
  Art. 30. [Formularz meldunkowy]
   str.     208
  
  Art. 31. [Rozstrzyganie wątpliwości co do zgłoszonych danych]
   str.     212
  
  Art. 32. [Zaświadczenie o zameldowaniu]
   str.     218
  
  Art. 33. [Wymeldowanie]
   str.     228
  
  Art. 34. [Formularz wymeldowania]
   str.     235
  
  Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania]
   str.     238
  
  Art. 36. [Zgłoszenie wyjazdu za granicę]
   str.     247
  
  Art. 37. [Formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę]
   str.     251
  
  Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej]
   str.     256
  
  Art. 39. [Delegacje dla ministrów]
   str.     260
  
  Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
   str.     266
  
  Art. 40. [Obowiązek meldunkowy cudzoziemców]
   str.     275
  
  Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku meldunkowego]
   str.     279
  
  Art. 42. [Zwolnienia z obowiązku]
   str.     284
  
  Art. 43. [Wymogi formalne]
   str.     285
  
  Art. 44. [Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców]
   str.     289
  
  Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
   str.     293
  
  Wprowadzenie
   str.     294
  
  Art. 45. [Wgląd do rejestru, zaświadczenie]
   str.     298
  
  Art. 46. [Udostępnianie]
   str.     310
  
  Art. 47. [Wniosek o udostępnienie danych]
   str.     330
  
  Art. 48. [Udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych]
   str.     344
  
  Art. 49. [Rozwinięcie]
   str.     353
  
  Art. 50. [Podmiot udostępniający]
   str.     355
  
  Art. 51. [Decyzje organu]
   str.     358
  
  Art. 52. [Delegacja dla ministra]
   str.     363
  
  Art. 53. [Odpłatność i nieodpłatność]
   str.     365
  
  Art. 54. [Zwolnienie z opłat]
   str.     370
  
  Art. 55. [Dochód budżetu państwa]
   str.     372
  
  Art. 56. [Delegacja]
   str.     374
  
  Art. 57. [Kontrola]
   str.     377
  
  Art. 58. [Delegacja dla ministra]
   str.     383
  
  Rozdział 7. Przepisy karne
   str.     386
  
  Art. 59. [Regulacja dotycząca odpowiedzialności]
   str.     386
  
  Art. 60. [Odesłanie do ustawy proceduralnej]
   str.     389
  
  Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących
   str.     390
  
  Art. 61. [Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP]
   str.     391
  
  Art. 62. [Uchylenie art. 147 ustawy - Kodeks wykroczeń]
   str.     393
  
  Art. 62a. (uchylony)
  
  [Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych]
   str.     394
  
  Art. 63. [Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób]
   str.     399
  
  Art. 64. [Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego]
   str.     399
  
  Art. 65. [Zmiana ustawy o pomocy społecznej]
   str.     400
  
  Art. 66. [Zmiana ustawy o zmianie imienia i nazwiska]
   str.     401
  
  Art. 67. [Zmiana ustawy o funduszu sołeckim]
   str.     402
  
  Art. 68. [Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych]
   str.     403
  
   Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe
   str.     408
  
  Art. 69. [Wpływ na postępowania w toku]
   str.     408
  
  Art. 70. [Ważność dotychczasowego zameldowania]
   str.     410
  
  Art. 71. [Numer PESEL; rejestr PESEL; rejestry zamieszkania cudzoziemców]
   str.     411
  
  Art. 72. [Rejestr PESEL; rejestry mieszkańców]
   str.     412
  
  Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji]
   str.     412
  
  Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego]
   str.     414
  
  Art. 75. [Likwidacja rejestrów]
   str.     418
  
  Art. 76. [Zniesienie obowiązku gromadzenia danych]
   str.     418
  
  Art. 77. [Określenie organu]
   str.     419
  
  Art. 78. [Przepis derogacyjny]
   str.     420
  
  Art. 79. (uchylony)
  
  [Obowiązywanie przepisów wykonawczych]
   str.     422
  
  Art. 80. [Wejście w życie ustawy]
   str.     425
  
   Załącznik. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
   str.     427
  
  Bibliografia
   str.     459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia