Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość

-20%

Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Książka prezentuje problematykę likwidacji spółek kapitałowych w sposób kompleksowy, pozwalający na zrozumienie związków występujących między poszczególnymi fazami i płaszczyznami tego procesu. Opracowanie zawiera wiele cennych wskazówek praktycznych - poruszane zagadnienia odnoszą się do problemów, z którymi Autorzy zetknęli się w swojej praktyce zawodowej.


W publikacji omówiono m.in.:


zasady funkcjonowania spółek kapitałowych i uwarunkowania ekonomiczne decyzji właścicieli o ich likwidacji,
czynności likwidacyjne z uwzględnieniem wygaszania działalności gospodarczej, zbywania majątku oraz zaspokajania wierzycieli,
zasady sporządzania sprawozdań finansowych w okresie likwidacji,
problemy podatkowe występujące w toku likwidacji,
zasady odpowiedzialności likwidatora.


Przydatnym uzupełnieniem pracy jest aneks zawierający wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie likwidacji.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla likwidatorów stających nierzadko przed trudnymi do rozwikłania problemami, które pojawiają się w toku likwidacji spółek. Będzie przydatna także dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz biegłych rewidentów. Ze względu na szereg podobieństw z postępowaniami upadłościowymi książka może stanowić również wsparcie w pracy syndyków.


Liczba stron264
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5307-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    9
  
  Wprowadzenie
   str.    13
  
  Rozdział I
  Podstawy formalnoprawne i ekonomiczne likwidacji spółki
   str.    15
  
  1. Charakterystyka spółek kapitałowych
   str.    15
  
  1.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   str.    15
  
  1.2. Spółka akcyjna
   str.    16
  
  1.3. Spółka powstała w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
   str.    20
  
  1.4. Nadzór korporacyjny
   str.    22
  
  2. Decyzja o likwidacji spółki
   str.    23
  
  3. Zdolność upadłościowa
   str.    31
  
  4. Likwidacja z wniosku kuratora sądowego
   str.    34
  
  5. Podstawowe informacje o likwidacji spółki
   str.    36
  
  5.1. Rozwiązanie spółki
   str.    36
  
  5.2. Procedura likwidacji spółki
   str.    38
  
  5.3. Likwidatorzy
   str.    41
  
  6. Ustanie bytu prawnego spółki
   str.    45
  
  6.1. Wykreślenie spółki z rejestru po likwidacji
   str.    45
  
  6.2. Zobowiązania spółki nieistniejącej
   str.    48
  
  6.3. Uchylenie likwidacji
   str.    49
  
  6.4. Utrata bytu prawnego bez likwidacji
   str.    49
  
  6.5. Majątek nieobjęty likwidacją
   str.    51
  
  Rozdział II
  Czynności likwidacyjne
   str.    52
  
  1. Czynności wstępne
   str.    52
  
  2. Zakończenie bieżących interesów
   str.    54
  
  3. Likwidacja majątku
   str.    58
  
  3.1. Sprzedaż nieruchomości
   str.    58
  
  3.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa
   str.    62
  
  3.3. Sprzedaż innych składników majątkowych
   str.    63
  
  3.4. Likwidacja majątku w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
   str.    63
  
  3.5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
   str.    64
  
  3.6. Sprzedaż mieszkań "zakładowych"
   str.    66
  
  4. Ściągnięcie wierzytelności
   str.    66
  
  5. Zaspokojenie wierzycieli
   str.    78
  
  5.1. Wprowadzenie
   str.    78
  
  5.2. Wykonanie zobowiązania
   str.    79
  
  5.3. Złożenie do depozytu sądowego
   str.    85
  
  5.4. Modyfikacja i wygaszenie zobowiązania
   str.    87
  
  5.5. Potrącenie w postępowaniu upadłościowym
   str.    94
  
  5.6. Odnowienie (nowacja)
   str.    96
  
  5.7. Zwolnienie z długu
   str.    97
  
  5.8. Zakaz modyfikacji stosunku prawnopodatkowego
   str.    97
  
  5.9. Cesja wierzytelności w trakcie postępowania egzekucyjnego
   str.    99
  
  6. Archiwizacja dokumentacji
   str.    99
  
  7. Sprawy pracownicze
   str.    104
  
  7.1. Zniesienie ograniczeń rozwiązywania stosunku pracy
   str.    104
  
  7.2. Przejęcie zakładu pracy
   str.    105
  
  7.3. Pomoc Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   str.    107
  
  7.4. Rozwiązanie umów o pracę
   str.    109
  
  7.5. Dokumentacja z zakresu bhp
   str.    112
  
  8. Zakończenie likwidacji
   str.    112
  
  9. Mienie polikwidacyjne
   str.    114
  
  Rozdział III
  Sprawozdawczość finansowa i ewidencja księgowa
   str.    117
  
  1. Rok obrotowy i dzień bilansowy
   str.    117
  
  2. Sprawozdawczość finansowa
   str.    120
  
  3. Inwentaryzacja majątku
   str.    129
  
  4. Kapitał intelektualny
   str.    133
  
  5. Wycena aktywów
   str.    136
  
  6. Aktualizacja należności
   str.    143
  
  7. Wycena pasywów
   str.    145
  
  8. Bilans otwarcia a sprawozdanie finansowe
   str.    150
  
  Rozdział IV
  Problemy podatkowe w postępowaniach likwidacyjnych
   str.    152
  
  1. Wprowadzenie
   str.    152
  
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych
   str.    153
  
  2.1. Rok podatkowy
   str.    153
  
  2.2. Odpisy aktualizacyjne
   str.    154
  
  2.3. Sprzedaż przedsiębiorstwa i części przedsiębiorstwa
   str.    156
  
  2.4. Straty związane z likwidacją środków trwałych
   str.    160
  
  2.5. Spisanie nakładów w obcym środku trwałym
   str.    163
  
  2.6. Straty z likwidacji środków obrotowych
   str.    164
  
  2.7. Sprzedaż składników majątku
   str.    166
  
  2.8. Mienie polikwidacyjne
   str.    166
  
  3. Podatek od towarów i usług
   str.    170
  
  3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
   str.    170
  
  3.2. Sprzedaż nieruchomości
   str.    172
  
  3.3. Sprzedaż ruchomości
   str.    179
  
  3.4. Sprzedaż wierzytelności
   str.    180
  
  3.5. Mienie polikwidacyjne
   str.    184
  
  4. Podatek od nieruchomości
   str.    187
  
  4.1. Podatnik podatku od nieruchomości
   str.    187
  
  4.2. Przedmiot opodatkowania
   str.    189
  
  4.3. Zaprzestanie albo niewykonywanie działalności gospodarczej
   str.    194
  
  4.4. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego
   str.    198
  
  4.5. Obowiązki informacyjne, powstanie zobowiązania podatkowego i zapłata podatku od nieruchomości
   str.    200
  
  5. Odpowiedzialność nabywcy majątku
   str.    202
  
  Rozdział V
  Odpowiedzialność likwidatora
   str.    204
  
  1. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu spółek handlowych
   str.    204
  
  2. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
   str.    210
  
  3. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa podatkowego
   str.    212
  
  4. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa bilansowego
   str.    216
  
  5. Odpowiedzialność likwidatora jako pracodawcy
   str.    217
  
  6. Odpowiedzialność karna
   str.    222
  
  Aneks
   str.    237
  
  1. Ogłoszenie kuratora o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji
   str.    237
  
  2. Uchwała o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji
   str.    238
  
  3. Ogłoszenie w Dziale I Monitora Sądowego i Gospodarczego o otwarciu likwidacji
   str.    239
  
  4. Zgłoszenie wierzytelności
   str.    240
  
  5. Bilans otwarcia likwidacji (1)
   str.    241
  
  6. Bilans otwarcia likwidacji (2)
   str.    247
  
  7. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   str.    253
  
  8. Regulamin aukcji
   str.    254
  
  9. Ogłoszenie o aukcji
   str.    258
  
  10. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży wierzytelności
   str.    260
  
  11. Umowa sprzedaży udziałów w spółce
   str.    261
  
  12. Regulamin zwolnień grupowych
   str.    263
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia