Literatura w cieniu fabrycznych kominów / Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine

Antologia / Anthologie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,97  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,9724,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest dwujęzyczną antologią kilkudziesięciu tekstów niemieckojęzycznych autorów z XIX i XX wieku, nieobecnych do tej pory w świadomości krytycznoliterackiej i czytelniczej, ale silnie zakorzenionych w łódzkiej tradycji. Redaktorzy tomu podjęli próbę rekonstrukcji literatury pisanej m.in. w charakterystycznej odmianie języka niemieckiego, tzw. Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch, oraz zaprezentowania jej w tłumaczeniu na język polski. Teksty pochodzą głównie z prasy, tylko w nielicznych przypadkach zdigitalizowanej, więc publikacja ma też na celu ocalenie spuścizny kulturowej Łodzi. Czytelnik znajdzie w tomie sylwetki autorów, słowniczek wybranych pojęć w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch, teksty wstępne wprowadzające w kontekst historyczny i kulturowy „literatury łódzkiej”, a także w specyfikę łódzkiego wariantu niemczyzny.
Publikacji towarzyszą nagrania pięciu tekstów w Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch czytanych przez Aurelię Scheffel, która w 1946 roku wraz z rodzicami opuściła miasto rodzinne Łódź i przeniosła się do Oldenburga. Językiem, który zaprezentowała w nagraniach, posługiwała się na co dzień w swoim domu. Nagrania są dostępne na stronie Wydawnictwa UŁ (www.wydawnictwo.uni.lodz.pl) w karcie książki (Nagrania w Lodzer Deutsch – Aurelia Scheffel).
„Teksty zostały przetłumaczone starannie i z polotem [...] antologia ma w zasadzie charakter popularyzatorski, ponieważ zamieszczone w niej teksty są adresowane do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych historią i kulturą Łodzi, może także liczyć na odbiorców fachowych ze względu na teksty wstępne. [...] to przedsięwzięcie pionierskie. Należy je traktować jako próbę monograficznego przedstawienia historycznego już fenomenu, jakim były literatura łódzka i łódzka odmiana niemczyzny”.
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Kałążnego


Liczba stron458
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
TłumaczenieMałgorzata Półrola
ISBN-13978-83-8088-949-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp/Einführung    11
  1. Niemiecka literatura w Łodzi w XIX i XX wieku (Monika Kucner)    15
    Deutsche Literatur in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert (Monika Kucner)
  2. Wariacje transkulturowe. Język niemiecki w Łodzi: łódzka niemczyzna i ‘Lodzerdeutsch’ (Jörg Riecke)    41
    Transkulturelle Variationen. Deutsch in Lodz: Lodzer Deutsch und Lodzerdeutsch (Jörg Riecke)
  3. W kręgu badań historycznych, lingwistyki wariantywnej i kulturoznawstwa. Fenomen wyspy językowej na przykładzie Lodzer Deutsch (Łukasz Marek Plęs)    97
    Im Blickfeld der Geschichtsforschung, Variationslinguistik und Kulturwissenschaft. Das Phänomen der Sprachinsel am Beispiel des Lodzer Deutschen (Łukasz Marek Plęs)
  
  Antologia/Anthologie
  1. Jak stworzono łodzianina. Legenda do czytania na letnisku    115
    Die Erschaffung des Lodzers. Eine Legende, in der Sommerfrische zu lesen
  2. Obrazek z wielkiego miasta Łodzi     118
    Ein Lodzer Großstadtbild
  3. Łódzka zrzęda    121
    Der Lodzer Meckerer
  4. Niemieccy tkacze z Łodzi albo jak w dawnej Łodzi bywało    125
    Die Lodscher deitschn Wäba – oda frija in Lodsch
  5. Co pan Zimperlich z Sochaczewa przeżył w Łodzi    128
    Was Herr Zimperlich aus Sochaczewka in Lodz erlebte
  6. Rozmowa telefoniczna Wacka i Wojtka    134
    Telefongespräch zwischen Wazek und Woitek
  7. Niedziela nad Lindą. Wierszyk łódzki    137
  Ein Sontag an der Linde. Ein Lodzer Gedicht
  8. U dochtora    142
  Bei die Doktore
  9. Wujek Ewald    145
  Onkel Ewald
  10. Włoskie błoto    150
  Die italienische Blotte
  11. Drodzy łodzianie w Lubece! (Boże Narodzenie 1946)    153
  Liebe Lodscha in Liebeck! (Weihnachten 1946)
  12. Tylko ta rodzina…    157
  Aber die Familie…
  13. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 14 listopada 1914 r. I. Niepewność ...    164
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 14. November 1914 I. Ungewissheit
  14. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 16 listopada 1914 r. II. Pierwsza kanonada    168
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 16. November    1914
  II. Der erste Kanonenschuß
  15. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 18 listopada 1914 r. III. Mówi się, że…    172
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 18. November 1914 III. Man sagt
  16. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 19 listopada 1914 r. IV. Bezdomni ..    178
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 19. November 1914 IV. Die Heimlosen
  17. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 21 listopada 1914 r. V. W ogniu granatów    183
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 21. November 1914 V. Im Granatenfeuer
  18. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 23 listopada 1914 r. VI. W lazaretach    188
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 23. November 1914 VI. In den Lazaretts
  19. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 25 listopada 1914 r. VII. Nocą    193
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 25. November 1914 VII. In der Nacht
  20. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 28 listopada 1914 r. VIII. Listopadowe dni    198
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 28. November 1914 VIII. Novembertage
  21. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 30 listopada 1914 r. IX. Pierwsza noc w piwnicy    203
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 30. November 1914 IX. Die erste Nacht in den Kellern
  22. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 1 grudnia 1914 r. X. Czas rozpaczy     205
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 1. Dezember 1914 X. Stunden der Verzweiflung
  23. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 2 grudnia 1914 r. XI. Zanim rozstrzygnie się los    210
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 2. Dezember 1914 XI. Vor der Entscheidung
  24. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 5 grudnia 1914 r. XII. Przed wkroczeniem wojsk niemieckich    214
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 5. Dezember 1914 XII. Vor dem Einzug deutscher Truppen
  25. Pamiętne dni. Zapiski w dzienniku. 6 grudnia 1914 r. XIII. Wkroczenie oddziałów niemieckich    219
  Aus unvergesslichen Tagen. Tagebuchaufzeichnungen 6. Dezember 1914 XIII. Einzug der deutschen Truppen
  26. Przechadzka ulicami naszego miasta. Niedzielne pogawędki    223
  Eine Wanderung durch die Straßen unserer Stadt. Sonntagsplauderei
  27. Łódź w ostatnich dniach walki    228
  Lodz während der letzten Kampftage
  28. Łodzianka    233
  Lodzerin
  29. Los     238
  Das Schicksal
  30. Na stulecie Cechu Tkaczy w Łodzi    244
  Ein Jahrhundert Webmeisterinnung in Lodz
  31. W poszukiwaniu ojczyzny    247
  Auf der Suche nach der Heimat
  32. Robert Biedermann, 1861, Opis stanu prawnego gruntów należnych mi z mocy prawa    284
  Robert Biedermann, 1861, Eine rechtmäßige Beschreibung über meine mir mit Recht gehörende Grundstücke
  33. Miłość, student a wojna    293
  Liebe, Student, Krieg
  34. Wrzeciono. Historia prawdziwa z pewnego polskiego miasteczka    301
  Die Spindel. Eine wahre Geschichte aus einer kleinen Stadt in Polen
  35. Świąteczna pieczeń za pół darmo    307
  Der billige Weihnachtsbraten
  36. Czterej przyjaciele    311
  Vier Freunde
  37. In hoc signo vinces    327
  In hoc signo vinces
  38. Doktor od interesów. Recepta    332
  Der Geschäftsdoktor. Rezept
  39. Geniusz łódzkiego kupiectwa    334
  Lodzer Kaufmanns-Genie
  40. Wolny jak ptak… (Piosenka o forsie)    335
  Frei wie der Vogel... (Ein Lied vom Gelde)
  41. Niebezpieczne    337
  Gefährlich
  42. Łódź stoi na głowie    338
  Lodz auf dem Kopfe
  43. Darwin w Łodzi albo odwieczny bieg rzeczy    339
  Darwin in Lodz oder Kreislauf der Dinge
  44. Wszystko wraca do punktu wyjścia    341
  Die Wiederbringung aller Dinge
  45. Wywiad 1    342
  Interview Nr.    1
  46. Wywiad 2    347
  Interview Nr.    2
  47. Wywiad 3    350
  Interview Nr.    3
  48. Wywiad 4    356
  Interview Nr.    4
  49. Wywiad 5    361
  Interview Nr.    5
  50. Wywiad 6    366
  Interview Nr.    6
  
  Teksty Aurelii Scheffel na płycie CD    373
  51. Majówka    374
  Die Majufke
  52. Dialogi na Zielone Świątki    379
  Pfingstgespräche
  53. Kura albo kaczka    385
  Die Hienhe oder die Katschke
  54. ...nikt tego nie wiedział    386
  ...das hamse nich gewusst (Lied)
  55. ...a właśnie, że nie    388
  ...und gerade nich
  
  Glosariusz/Glossar    393
  Załącznik/Anhang    397
  Pisarze Łodzi/Lodzer Autoren    413
  Bibliografia/Bibliographie    449
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia