Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii + Zawartość płyty do pobrania

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,88  63,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 63,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 40,32 zł  


47,88

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przewodnik „Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych” jest pomocą dydaktyczną do realizacji zagadnień kartograficznych przy wykorzystaniu otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, jak QGIS, SAGA GIS czy GRASS GIS. Jego celem jest – na podstawie prostych ćwiczeń – przygotowanie studentów i innych osób zainteresowanych do utworzenia samodzielnego opracowania kartograficznego, czyli mapy. Przewodnik jest tak zaprojektowany, by wprowadzić najpierw w zagadnienia teoretyczne, terminologię. Są to cztery rozdziały poświęcone matematycznym podstawom kreślenia map, informacjom ogólnym o mapach i źródłach danych, kartograficznym metodom prezentacji danych przestrzennych oraz rzeźbie na mapie. Poprzez gotowe scenariusze zajęć w formie laboratoryjnej i instrukcje publikacja umożliwia wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych czynnościach, czyli etapach konstrukcji mapy. Przewodnik zawiera również spis literatury, indeks pojęć oraz załącznik z odnośnikami do różnych informacji i danych, jak też zbiory danych do ćwiczeń dla tych, którzy nie dysponują własnymi przykładami.


Tego typu opracowanie zapełnia lukę na rynku polskiej literatury dydaktycznej, łącząc dwie ważne dziedziny: kartografię i Systemy Informacji Geograficznej. Jego niewątpliwą zaletą jest umożliwienie realizacji ćwiczeń samodzielnie, dzięki dostępnym danym (link do pobrania znajduje się na drugiej stronie), otwartemu oprogramowaniu geoinformacyjnemu oraz szczegółowym instrukcjom. Ponadto załączone pliki oraz spis bibliograficzny pozwalają na poszerzanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności.


Rok wydania2018
Liczba stron284
KategoriaGIS
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3397-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    11
  
  Rozdział 1 /    15
  Matematyczne podstawy pracy z mapą
  Kształt i rozmiary Ziemi /    16
  Siatka geograficzna i współrzędne geograficzne /    17
  Odwzorowania kartograficzne /    21
  Podstawowe układy współrzędnych stosowane w Polsce /    22
  Skala mapy /    30
  Współrzędne topograficzne punktu na mapach tradycyjnych /    34
  Metody rejestracji map w układach współrzędnych w oprogramowaniu geoinformacyjnym /    41
  
  Laboratoria — 1 /    47
  Laboratorium 1.1. Rejestracja skanu mapy w układzie współrzędnych /    47
  Zadanie 1.1.1. Rejestracja skanu mapy za pomocą łączenia zidentyfikowanych obiektów ze skalibrowanym podkładem mapowym /    48
  Zadanie 1.1.2. Rejestracja skanu mapy poprzez przypisanie określonym punktom współrzędnych w danym układzie /    50
  Laboratorium 1.2. Przeliczanie współrzędnych /    51
  Zadanie 1.2.1. Przeliczanie współrzędnych skanu mapy na układ współrzędnych płaskich prostokątnych na podstawie równania regresji prostoliniowej /    52
  Zadanie 1.2.2. Przeliczanie narożników mapy z układu 1965 na 1992 z wykorzystaniem kalkulatora współrzędnych /    53
  Zadanie 1.2.3. Przeliczanie współrzędnych mapy w QGIS /    53
  Laboratorium 1.3. Pomiary na mapie /    54
  Zadanie 1.3.1. Wykorzystanie narzędzia Pomiar /    55
  Zadanie 1.3.2. Wykorzystanie narzędzi geometrii /    55
  
  Rozdział 2 /    57
  O mapie… czyli co należy wiedzieć i zaplanować na początku
  Definicja mapy. Atlas /    58
  Elementy treści mapy a legenda mapy /    60
  Źródła danych /    63
  Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne w analizach środowiskowych /    66
  
  Laboratoria — 2 /    69
  Laboratorium 2.1. Elementy treści mapy /    69
  Zadanie 2.1.1. Znaki umowne na mapie i ich uporządkowanie — legenda /    70
  Zadanie 2.1.2. Planowanie treści mapy według celu opracowania i skali /    70
  Laboratorium 2.2. Środowisko pracy otwartego oprogramowania geoinformacyjnego — kompozycja warstw /    71
  Zadanie 2.2.1. Ładowanie warstw wektorowych do projektu — geometria warstw a elementy treści mapy, porządkowanie warstw /    72
  Zadanie 2.2.2. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych /    73
  Zadanie 2.2.3. Wykorzystanie podkładu rastrowego do tworzenia warstw modeli wektorowych — usługa WMS /    73
  Zadanie 2.2.4. Wydruk kompozycji warstw /    74
  
  Rozdział 3 /    77
  Wybrane kartograficzne metody prezentacji danych przestrzennych
  Metody jakościowe /    78
  Metody ilościowe /    83
  Mapa tematyczna /    95
  Generalizacja /    96
  
  Laboratoria — 3 /    103
  Laboratorium 3.1. Tworzenie kartogramu i kartodiagramów — mapa tematyczna w QGIS /    103
  Zadanie 3.1.1. Prezentacja współzależności obiektów / zjawisk metodą kartogramu i kartodiagramu prostego /    104
  Zadanie 3.1.2. Prezentacja struktury i wielkości (natężenia) obiektu / zjawiska metodą kartodiagramu strukturalnego /    105
  Laboratorium 3.2. Mapy izarytmiczne — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    106
  Zadanie 3.2.1. Tworzenie mapy izarytmicznej metodą interpolacji IDW w QGIS /    107
  Laboratorium 3.3. Generalizacja — wybrane metody uogólniania informacji w warstwach modeli wektorowych /    108
  Zadanie 3.3.1. Generalizacja obiektów liniowych — usuwanie małych obiektów i upraszczanie ich kształtu z wykorzystaniem opcji QGIS /    109
  Zadanie 3.3.2. Generalizacja poprzez łączenie drobnych obiektów w jeden poligon — zastosowanie narzędzia Bufor w QGIS /    110
  
  Rozdział 4 /    113
  Rzeźba na mapie
  Pozyskiwanie informacji o rzeźbie terenu /    114
  Wybrane metody prezentacji rzeźby na mapie /    115
  Cyfrowy model wysokościowy /    120
  
  Laboratoria — 4 /    123
  Laboratorium 4.1. Prezentacja rzeźby na mapie w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    123
  Zadanie 4.1.1. Prezentacja rzeźby metodą poziomicową /    124
  Zadanie 4.1.2. Prezentacja rzeźby metodą hipsometryczną i cieniowania /    125
  Zadanie 4.1.3. Wizualizacja rzeźby z dodaniem efektu 3D /    125
  Zadanie 4.1.4. Prezentacja rzeźby za pomocą profilu morfologicznego /    125
  Laboratorium 4.2. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    126
  Zadanie 4.2.1. Mapa nachylenia terenu w QGIS /    127
  Zadanie 4.2.2. Mapa ekspozycji w QGIS /    127
  Zadanie 4.2.3. Mapa wysokości względnych w SAGA GIS /    128
  
  Instrukcje /    129
  Instrukcja I. Wstęp do QGIS /    129
  Otwarte oprogramowanie geoinformacyjne /    129
  Interfejs użytkownika /    129
  Ustawienia wstępne programu /    132
  Ustawianie układu współrzędnych projektu bezpośrednio w widoku /    133
  Modele grafiki rastrowej i wektorowej /    134
  Warstwy WMS /    135
  Zapisywanie projektu /    136
  Usuwanie warstw z projektu /    138
  Przywracanie widoku warstwy / warstw /    138
  Kolejność warstw w projekcie /    139
  Instrukcja II. Rejestracja skanów map w układzie współrzędnych /    140
  Dobór punktów kontrolnych /    140
  Tworzenie punktów kontrolnych o współrzędnych odczytanych ze źródeł analogowych (CSV) /    141
  Rejestracja skanu mapy metodą łączenia zidentyfikowanych punktów ze skalibrowanym podkładem mapowym /    143
  Rejestracja skanu mapy metodą przypisywania charakterystycznym punktom współrzędnych w danym układzie /    147
  Instrukcja III. Przeliczanie współrzędnych /    150
  Przeliczanie współrzędnych prostokątnych płaskich na podstawie relacji statystycznych /    150
  Przeliczanie współrzędnych warstwy modelu rastrowego w oprogramowaniu QGIS /    151
  Instrukcja IV. Pomiary na mapie /    153
  Wykorzystanie narzędzia Pomiar /    153
  Wykorzystanie narzędzi geometrii dla warstwy modelu wektorowego /    156
  Instrukcja V. Stylizacja i etykietowanie warstw modeli wektorowych /    161
  Nadawanie prostego stylu warstwom modeli wektorowych /    161
  Projektowanie własnego stylu na przykładzie symbolu punktowego /    166
  Różnicowanie stylu obiektów w jednej warstwie /    167
  Etykietowanie warstw /    172
  Instrukcja VI. Tworzenie warstw modeli wektorowych, wektoryzacja /    174
  Pliki modeli wektorowych /    174
  Geometria obiektów /    175
  Tworzenie obiektów powierzchniowych /    176
  Tworzenie obiektów liniowych /    181
  Tworzenie obiektów punktowych /    182
  Dodawanie i usuwanie kolumn w tabeli atrybutów /    183
  Naprawianie błędów geometrii /    184
  Instrukcja VII. Kompozycja warstw i ich wydruk /    187
  Uruchamianie wydruku /    187
  Osadzanie treści mapy w wydruku /    188
  Wyświetlanie siatki współrzędnych w wydruku /    190
  Osadzanie legendy w wydruku /    192
  Skala w wydruku /    194
  Wprowadzanie elementów tekstowych w wydruku /    195
  Eksport wydruku do plików graficznych i PDF /    196
  Instrukcja VIII. Mapa tematyczna. Prezentacja danych metodą kartogramu i kartodiagramu /    197
  Włączanie danych w tabelach zewnętrznych do istniejących warstw wektorowych w QGIS /    197
  Prezentacja danych w QGIS metodą kartogramu /    198
  Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu prostego symbolicznego /    201
  Prezentacja danych w QGIS metodą kartodiagramu strukturalnego /    203
  Instrukcja IX. Mapa izarytmiczna — metody interpolacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    206
  Interpolacja w QGIS metodą ważonych odwrotnych odległości (IDW) /    206
  Kadrowanie modelu rastrowego do granic maski w QGIS /    206
  Ustalanie skali barwnej dla modelu rastrowego po interpolacji w QGIS /    209
  Generowanie izarytm w QGIS /    210
  Interpolacja metodą triangulacyjną (TIN) w QGIS /    211
  Interpolacja metodą najbliższego sąsiedztwa (NN) w SAGA GIS /    213
  Kadrowanie modelu rastrowego maską wektorową w SAGA GIS /    214
  Ustalanie skali barwnej modelu rastrowego w SAGA GIS /    214
  Zapisywanie plików i projektu w SAGA GIS /    215
  Tworzenie izarytm w SAGA GIS /    216
  Instrukcja X. Wybrane proste metody generalizacji w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    217
  Eliminowanie małych obiektów liniowych — zastosowanie w QGIS eksperymentalnej wtyczki Generalizer /    217
  Eliminowanie małych obiektów liniowych i powierzchniowych za pomocą filtrów w QGIS /    218
  Upraszczanie geometrii obiektów liniowych i poligonowych za pomocą narzędzi geometrii w QGIS /    220
  Łączenie drobnych obiektów poligonowych / punktowych w duży obiekt powierzchniowy — wykorzystanie narzędzia Bufor w QGIS /    221
  Generalizacja poprzez dekompozycję — wykorzystanie opcji tworzenia centroidów poligonów /    224
  Instrukcja XI. Wybrane metody wizualizacji rzeźby terenu w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    226
  Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą rysunku poziomicowego /    226
  Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą barw hipsometrycznych /    228
  Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą cieniowania /    232
  Prezentacja rzeźby w oprogramowaniu geoinformacyjnym za pomocą efektu 3D /    232
  Prezentacja rzeźby w QGIS za pomocą profilu morfologicznego /    239
  Instrukcja XII. Przetwarzanie cyfrowego modelu wysokościowego w otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym /    241
  Mapa nachylenia terenu w QGIS /    242
  Mapa ekspozycji w QGIS /    244
  Mapa wysokości względnych w SAGA GIS /    244
  
  Bibliografia /    249
  Indeks rzeczowy /    255
  Spis rycin i tabel /    261
  
  Summary /    279
  Резюме /    281
RozwińZwiń