GIS w badaniach przyrodniczych

GIS w badaniach przyrodniczych

1 opinia

Format:

ibuk

Tematyka książki GIS w badaniach przyrodniczych jest związana z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych w hydrologii, klimatologii, geomorfologii, ekologii, ochronie środowiska i geografii krajobrazu.
Zawartość książki może być podzielona na kilka części. Wstęp stanowi syntetyczną odpowiedź na pytanie, czym z punktu widzenia nauk przyrodniczych jest GIS i co oznaczają najważniejsze, związane z nim terminy. W część drugiej, na podstawie szeregu czasopism naukowych z lat 2000-2005, dokonano przeglądu, w jaki sposób GIS jest aktualnie wykorzystywany w naukach przyrodniczych. Część trzecia, mająca charakter podręcznika akademickiego, opisuje podstawowe pojęcia GIS: metody określania lokalizacji na powierzchni Ziemi (układy współrzędnych, odniesienia i stosowane aktualnie odwzorowania); modele stosowane do przedstawiania i analizy danych przestrzennych i sposoby ich pozyskiwania. W kolejnej części, mającej charakter podręcznika użytkownika, przedstawiono szczegółowy praktyczny opis podstawowych funkcji wektorowych i rastrowych w oprogramowaniu ArcGIS. W części ostatniej opisano zaawansowane metody stosowane w GIS: analizę terenu i modelowanie hydrologiczne (na podstawie nymerycznego modelu terenu); analizę rozmieszczenia elementów krajobrazu; podstawowe zagadnienia modelowania w GIS oraz modelowanie geostatystyczne rozmieszczenia w przestrzeni.


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7326-516-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    9
  
  2. Zastosowanie GIS w badaniach naukowych    21
  
  2.1 Geomorfologia    22
  2.2 Meteorologia i klimatologia    23
  2.3 Hydrologia    24
  2.4 Ekologia    26
  2.5 Ochrona środowiska    29
  2.6 Geografia krajobrazu    30
  
  3. Dane przestrzenne    31
  
  3.1 Położenie na powierzchni Ziemi    31
  3.1.1 Ziemia jako płaszczyzna    31
  3.1.2 Ziemia jako kula    31
  3.1.3 Ziemia jako elipsoida    32
  3.1.4 Układ odniesienia    35
  3.1.5 Odwzorowania kartograficzne    37
  3.1.6 UTM — podstawowy układ współrzędnych w pracach naukowych    39
  3.1.7 Małoskalowe odwzorowania europejskie    42
  3.1.8 Polskie układy współrzędnych    44
  3.2 Modele danych    46
  3.2.1 Modele danych — cyfrowa reprezentacja i struktura danych    46
  3.2.2 Wektorowy model danych    48
  3.2.3 Rastrowy model danych    51
  3.2.4 Wektorowy model sieci    54
  3.2.5 Wektorowy model TIN    55
  3.3 Pozyskiwanie danych    56
  3.3.1 Pomiary    56
  3.3.2 Globalny system określania pozycji GPS    58
  3.3.3 Cyfrowe dane przestrzenne dla Polski    61
  3.3.4 Rejestracja w układzie współrzędnych    72
  3.3.5 Digitalizacja ekranowa    77
  3.3.6 Niepewność i błędy map cyfrowych    80
  
  4. Podstawowe funkcje analizy wektorowej    85
  
  4.1 Wizualizacja    85
  4.2 Selekcja atrybutowa    90
  4.3 Operacje w tablicy atrybutowej    91
  4.4 Selekcja na podstawie relacji przestrzennych    97
  4.5 Pozyskiwanie danych atrybutowych na podstawie relacji przestrzennych     102
  4.6 Buforowanie    104
  4.7 Nakładanie    106
  4.8 Generalizacja    110
  
  5. Podstawowe funkcje analizy rastrowej    113
  
  5.1 Wizualizacja    114
  5.2 Funkcje lokalne    120
  5.2.1 Reklasyfikacja    120
  5.2.2 Crosstabulacja    121
  5.2.3 Statystyka    122
  5.2.4 Obliczenia za pomocą algebry map    123
  5.3 Funkcje sąsiedztwa    126
  5.3.1 Statystyka    126
  5.3.2 Grupowanie    127
  5.4 Funkcje strefowe    128
  5.4.1 Statystyka stref    129
  5.4.2 Geometria stref    131
  5.5 Funkcje globalne    132
  5.5.1 Dystans    132
  5.5.2 Alokacja    134
  5.6 Interpolacja    134
  5.7 Konwersja wektor – raster i raster – wektor    138
  
  6. Analiza terenu i modelowanie hydrologiczne    141
  
  6.1 Tworzenie map DEM    143
  6.2 Wizualizacja powierzchni terenu    145
  6.3 Podstawowe atrybuty topograficzne    146
  6.3.1 Nachylenie    148
  6.3.2 Kierunek nachylenia lub ekspozycja    149
  6.3.3 Krzywizna    150
  6.4 Wtórne atrybuty topograficzne    152
  6.4.1 Topograficzny indeks wilgotności TWI    152
  6.4.2 Indeks siły spływu SPI    153
  6.4.3 Współczynnik zdolności transportowania osadu LS    154
  6.4.4 Promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni Ziemi SRAD    156
  6.5 Modelowanie hydrologiczne    157
  
  7. Analiza rozmieszczenia elementów krajobrazu    169
  
  7.1 Powierzchnia i proporcja klas na mapie    174
  7.2 Liczba klas    175
  7.3 Różnorodność krajobrazu    176
  7.4 Zróżnicowanie kształtu elementów krajobrazu    179
  7.5 Strefy centralne    180
  7.6 Izolacja elementów krajobrazu    183
  7.7 Granice i kontrast pomiędzy elementami krajobrazu    185
  7.8 Fragmentacja krajobrazu    186
  7.9 Analiza łączności pomiędzy elementami krajobrazu    189
  
  8. Modelowanie w GIS    191
  
  8.1 Tworzenie modelu GIS    194
  8.2 Modelowanie wskaźnikowe    197
  8.3 Modelowanie przestrzenne    201
  8.4 Modelowanie regresyjne    205
  
  9. Modelowanie geostatystyczne    207
  
  9.1 Eksploracyjna analiza danych    211
  9.2 Analiza zmienności przestrzennej    214
  9.3 Modelowanie wariogramu    219
  9.4 Otoczenia punktów estymowanych    222
  9.5 Estymacja za pomocą krigingu    223
  9.5.1 Kriging zwyczajny    226
  9.5.2 Kriging blokowy    227
  9.5.3 Kriging indykatorowy    229
  9.5.4 Kokriging    230
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia