Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Leitmotivem wokół którego osadzono 28 tekstów, z jakich składa się recenzowana książka, jest nawiązanie do art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Zamieszczone w publikacji artykuły w znacznym stopniu skupiają się zatem na działalności kościołów i związków wyznaniowych nakierowanej na realizację dobra człowieka i dobra wspólnego. Podnoszą też tak istotny w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie problem przeszkód, jakie kościoły i związki wyznaniowe napotykają, gdy zmierzają do realizowania wspomnianego wyżej celu. [...] Wszystkie publikowane opracowania dotykają niezwykle ważkich problemów wyłaniających się na osi relacji państwo - kościół, stanowiąc tym samym istotny wkład w dyskurs społeczno-polityczny toczący się zarówno w naszym kraju, jak i – ogólnie – na świecie".
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Barana


Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu to praca, która powstała wspólnym wysiłkiem 28 autorów poszczególnych przyczynków, ujednoliconych i uporządkowanych przez inicjatorów publikacji i redaktorów. Wymagało to ogromnego wysiłku i wielkiej pracy, rodziło szereg trudności, jakie wiążą się z realizacją tak obszernego projektu. Uprzedzając dalsze rozważania, należy stwierdzić, że udało się te trudności pokonać i stworzyć bogate oraz ciekawe dzieło. Pozostaje ono otwarte na kontynuację. Zachęca do dalszej dyskusji i pobudza do nowych studiów. [...] Jednoznacznie pozytywnie oceniam książkę, która będzie interesująca nie tylko dla konstytucjonalistów i specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego, ale także dla wszystkich, którym zależy na pogłębieniu świadomości czym jest w istocie dobro wspólne.
Z recenzji ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamps de Bérier


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-9061-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów (List of abbreviation)     11
  Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Wprowadzenie     15
  
  Kościoły i inne związki wyznaniowe a zasada dobra wspólnego    17
  Ks. Józef Krukowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego     19
  Ks. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej     33
  Paweł Sobczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Dobro człowieka i dobro wspólne – art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego     55
  Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Tryby nabywania osobowości prawnej przez kościelne osoby prawne w Polsce     71
  Philippe Nélidoff (Université Toulouse 1 Capitole, France) – Qu’est-ce que la laïcité positive? Approches historique et juridique     91
  
  Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie rodzinie     113
  Ks. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego     115
  Ks. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Wkład Kościoła katolickiego w umacnianie rodziny     127
  Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Rola kościołów i innych związków wyznaniowych w umacnianiu rodziny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego     145
  Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego     159
  Ks. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie) – Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego     171
  Ks. Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa a dobro wspólne     185
  
  Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie społeczeństwu, kulturze i oświacie    207
  Ks. Artur Mezglewski (Uniwersytet Opolski) – Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji     209
  Ks. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Archiwa diecezjalne w Polsce w służbie dobru wspólnemu (na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Płocku)     221
  Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego     239
  Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – Dobro wspólne a dobra partykularne w kontekście obecności religii w polskiej oświacie publicznej (ujęcie prawne)     253
  Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) – Dobro wspólne a wspieranie przez kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami     271
  
  Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie historycznym     287
  Ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Akta urodzenia w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1825 r.     289
  Katarzyna Krzysztofek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym     301
  Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski) – Przejęcie kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas” przez władzę ludową w 1950 r.     321
  Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Kościół wobec „Solidarności”, czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych     335
  Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) – Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u     347
  
  Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu w aspekcie międzynarodowym    357
  Christine Mengès-Le Pape (Université Toulouse 1 Capitole, France) – Enseigner les religions dans la France de la laïcité     359
  Jakub Cupriak (Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – Funkcje publiczne związków wyznaniowych w Niemczech a wystąpienie ze związku wyznaniowego     375
  Ks. Tomasz Białobrzeski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Działalność charytatywna katolickiej organizacji Manos Unidas w Hiszpanii na rzecz dobra wspólnego     393
  Ks. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Współpraca władz publicznych z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w systemie prawa hiszpańskiego     409
  Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – Służba dobru wspólnemu związków wyznaniowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka     425
  Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Zakat jako forma działalności dobroczynnej w kulturze prawnej islamu     437
  
  Biogramy Autorów     447
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia