Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

98,10  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 109,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 65,40 zł  


98,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka-samouczek łączy w sobie cechy podręcznika szkolnego, rozmówek oraz słownika tematycznego. Zawiera zwroty, polecenia i pytania, które będą przydane w codziennej praktyce zawodowej opiekuna medycznego w porozumiewaniu się z pacjentem anglojęzycznym. Publikacja może być wykorzystana zarówno do nauczania języka pod kierunkiem nauczyciela, jak i do samodzielnej nauki.
Układ książki pozwala na szybkie nawiązanie komunikacji językowej. Indeks najważniejszych wyrażeń i czynności ułatwia wyszukanie potrzebnych angielskich słów i wyrażeń, a podana w nawiasach uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia naukę ich wymowy.
Publikacja adresowana jest do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego oraz praktyków. Jest również napisana z myślą o wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w krajach anglojęzycznych lub na co dzień, w życiu zawodowym, mają do czynienia z językiem angielskim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę.


Rok wydania2014
Liczba stron662
KategoriaNauka języków obcych w medycynie
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4824-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa – Preface     19
  Skróty i znaki objaśniające – Abbreviations     21
  
  CZĘŚĆ 1 – PART 1. Opiekun medyczny – Personal care assistant     23
  
  1.1 Instytucje opieki zdrowotnej – Healthcare agencies     23
  Osoby wymagające długotrwałej opieki – Persons needing long-term care     25
  1.2 Zespół medyczny – Health team     26
  1.3 Obowiązki i zadania opiekuna medycznego – Nursing assistant duties and tasks     28
  Komunikacja z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym – Communicating with nursing and health team     31
  Przydatne zwroty i pytania – Useful expressions and questions     33
  1.4 Środki ochrony osobistej – Personal protective equipment     44
  
  CZĘŚĆ 2 – PART 2. Prawa, prywatność i poczucie komfortu podopiecznego – Person’s rights, privacy and comfort     47
  
  2.1 Prawa podopiecznego – Person’s rights     47
  Przedstawicielstwo – Representation     49
  Członkowie rodziny, krewni, przyjaciele, znajomi – Family members, relatives and friends     50
  2.2 Prywatność – Privacy     52
  Wyposażenie zapewniające pełną prywatność – Equipment ensuring full visual privacy     53
  Inne przydatne terminy i wyrażenia – Other useful terms and expressions     55
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     56
  2.3 Zachowanie poufności – Confidentiality     58
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     60
  2.4 Komfort podopiecznego – Person’s comfort     61
  Wygodny pokój i przyjazne otoczenie – Comfortable room and friendly surroundings     62
  Dźwięki, które mogą przeszkadzać – Sounds that may disturb     65
  Przydatne polecenia i pytania – Useful orders and questions     66
  2.5 Ból – Pain     72
  Rodzaje bólu – Types of pain     72
  Opis bólu – Pain description     74
  Lokalizacja bólu – Pain location     78
  Ocena bólu – Pain assessment     80
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     86
  2.6 Sen i odpoczynek – Sleep and rest     93
  Rodzaje snu – Types of sleep     93
  Czynniki wpływające na sen – Factors affecting sleep     94
  Zaburzenia snu – Sleep disorders     94
  Promowanie snu i odpoczynku – Promoting sleep and rest    96
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     99
  
  CZĘŚĆ 3 – PART 3. Bezpieczeństwo podopiecznego – Person’s safety     101
  
  3.1 Bezpieczeństwo – Safety     101
  Kolorowe opaski z zakodowaną informacją – Colo(u)r-coded wristbands     102
  Stan psychiczny podopiecznego – Person’s mental status     102
  Identyfikacja – Identifying the person     103
  Użycie sygnalizatora świetlnego lub dzwonka – Using the signal light or bell     104
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     105
  3.2 Rzeczy osobiste – Personal belongings     107
  Rzeczy trzymane przy łóżku – Things kept at the bedside     107
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     108
  3.3 Upadki – Falls     109
  Powody i czynniki ryzyka upadku – Causes and risk factors for falls     109
  Immobilizacja fizyczna i farmakologiczna – Physical and chemical restraints     118
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     121
  3.4 Wypadki – Accidents     129
  Czynniki ryzyka – Risk factors     129
  Uwięźnięcie pacjenta w łóżku szpitalnym – Patient entrapment in bed     130
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     131
  3.5 Zapobieganie pożarom i oparzeniom – Preventing fire and burns     133
  Częste przyczyny pożaru lub poparzeń – Common reasons of fire or burns     134
  Postępowanie na wypadek pożaru – Fire emergency     140
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     141
  3.6 Zapobieganie zatruciu – Preventing poisoning     144
  Częste przyczyny zatrucia – Common reasons of poisoning     144
  Częste objawy i oznaki zatrucia – Common symptoms and signs of poisoning     147
  Środki bezpieczeństwa zapobiegające zatruciu – Safety measures to prevent poisoning     148
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     150
  3.7 Zapobieganie uduszeniu się – Preventing suffocation     150
  Powody zakrztuszenia – Reasons of choking     151
  Objawy i skutki zakrztuszenia – Symptoms and results of choking     151
  3.8 Zapobieganie wypadkom spowodowanym sprzętem – Preventing equipment accidents     154
  Sprzęt elektryczny – Electrical equipment     154
  Środki bezpieczeństwa zapobiegające porażeniu prądem – Safety measures to prevent electrical shock     155
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     156
  3.9 Zapobieganie infekcjom – Preventing infections     157
  Mikroorganizmy – Microorganisms     158
  Oznaki i objawy infekcji – Signs and symptoms of infection     159
  Zapobieganie i zwalczanie infekcji – Preventing and fighting infection     160
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     161
  
  CZĘŚĆ 4 – PART 4. Pomieszczenie dla podopiecznego – Person’s unit     163
  
  4.1 Meble – Furniture     163
  4.2 Inne sprzęty wyposażenia – Other equipment     165
  Inne przydatne terminy i wyrażenia – Other useful terms and expressions     166
  4.3 Podstawowe pozycje ustawienia łóżka oraz ścielenie łóżka – Basic bed positions and bedmaking     167
  Pozycje ustawienia łóżka – Bed positions     167
  Ścielenie łóżka – Bedmaking     168
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     171
  
  CZĘŚĆ 5 – PART 5. Ciało człowieka – Human body     177
  
  5.1 Części ciała ludzkiego – Human parts     177
  Inne przydatne nazwy – Other useful names     180
  5.2 Ręka i dłoń – Arm and hand     181
  Inne przydatne nazwy – Other useful names     182
  5.3 Noga i stopa – Leg and foot     183
  Inne przydatne nazwy – Other useful names     184
  5.4 Twarz – Face     185
  Inne przydatne nazwy – Other useful names     187
  
  CZĘŚĆ 6 – PART 6
  
  Asysta przy badaniu fizykalnym – Assisting with the physical examination     189
  6.1 Sprzęt używany przy badaniu fizykalnym – Physical examination equipment     189
  6.2 Przygotowanie podopiecznego do badania fizykalnego – Preparing the person for physical examination     193
  Pozycje do badania medycznego i zabiegów – Positions for physical examination and treatment     194
  Inne pozycje do badania medycznego i zabiegów – Other positions for physical examination and treatment     196
  Przydatne polecenia i zwroty – Useful orders and expressions     197
  6.3 Oznaki życia – Vital signs     200
  Tętno – Pulse     200
  Ciśnienie krwi – Blood pressure     203
  Temperatura ciała – Body temperature     204
  Oddychanie – Respiration     211
  6.4 Pomiar masy ciała i wzrostu podopiecznego – Weighing and measuring the person     214
  Pomiar masy ciała – Body weight measurement     214
  Pomiar wzrostu – Height measurement     215
  Przydatne polecenia i zwroty – Useful orders and expressions     216
  
  CZĘŚĆ 7 – PART 7. Pobieranie materiału do badań i badanie próbek – Collecting and testing the specimens     217
  
  7.1 Przyrządy i środki do pobrania próbek – Specimen collection materials and devices     218
  Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     219
  7.2 Próbka moczu – Urine specimen     222
  Próbka moczu – rodzaje – Urine specimen – type     222
  Badanie i odcedzanie moczu – Testing and straining urine     223
  Miejsce oddania moczu – Voiding device     225
  Trudości w oddawaniu moczu – Difficulty in voiding     225
  Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     226
  7.3 Próbka kału – Stool specimen     230
  Test do badania kału – Stool test     230
  Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     232
  7.4 Próbka plwociny – Sputum specimen     232
  Pobieranie próbki plwociny – Sputum specimen collection     234
  Choroby i niedomagania układu oddechowego – Respiratory diseases and disorders     235
  Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     236
  7.5 Badanie poziomu cukru we krwi – Blood glucose testing     238
  Test na oznaczenie poziomu cukru we krwi – Blood glucose test, sugar test     238
  Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     240
  
  CZĘŚĆ 8 – PART 8. Problemy ze wzrokiem – Vision problems     243
  
  8.1 Wady wzroku, zaburzenia wzroku i choroby oczu – Defects of vision, disorders and diseases of the eyes     244
  Wady wzroku – Defects of vision     244
  Zaburzenia wzroku, urazy i choroby oczu – Disorders, injury and diseases of the eyes     245
  Objawy problemów ze wzrokiem – Symptoms of vision problems     246
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     249
  8.2 Okulary, soczewki kontaktowe i protezy oczne – Glasses, contact lenses and ocular prostheses     251
  Okulary – Glasses     251
  Soczewki kontaktowe – Contact lenses     251
  Proteza oczna – Ocular prosthesis     253
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     253
  Higiena – Hygiene     257
  Zdejmowanie i zakładanie okularów – Removing and putting on the glasses     257
  Czyszczenie okularów – Cleaning eyeglasses     259
  Zakładanie i wyjmowanie soczewek kontaktowych – Inserting or removing the contact lenses     260
  Wkładanie/wyjmowanie protezy ocznej – Inserting/removing the prosthetic eye     266
  8.3 Opieka nad osobą niewidomą lub z niesprawnym wzrokiem – Caring for a blind or visually impaired person     273
  Oświetlenie i kolor – Lighting and colo(u)r     273
  Dostęp do komputera oraz czytania/pisania – Access to the computer and to reading/writing     276
  Mobilność – Mobility     277
  Inne pomoce dla osób niewidzących lub z niesprawnym wzrokiem – Other aids for blind or visually impaired persons    278
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     279
  
  CZĘŚĆ 9 – PART 9. Problemy ze słuchem – Hearing problems     289
  
  9.1 Przyczyny utraty słuchu – Causes of hearing loss     290
  9.2 Objawy problemów ze słuchem – Symptoms of hearing problems     291
  Charakterystyczne zachowanie – Characteristic behavio(u)r     292
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     293
  9.3 Komunikacja z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą – Communication with a deaf or hard of hearing person     295
  Aparaty słuchowe – Hearing aids     295
  Wspomaganie słyszenia – Promoting hearing     296
  Inne przydatne terminy – Other useful terms     297
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     298
  
  CZĘŚĆ 10 – PART 10. Problemy z mową – Speech problems     307
  
  10.1 Przyczyny zaburzeń mowy – Causes of speech disorders     308
  10.2 Częste zaburzenia chorobowe mowy – Common speech disorders     309
  Objawy zaburzeń mowy – Manifestation of speech disorders     310
  Inne przydatne terminy – Other useful terms     310
  10.3 Komunikacja z osobą mającą problemy z mową – Communication with a person with speech problems     312
  Wspomaganie komunikacji – Promoting communications     312
  Przydatne polecenia, pytania, terminy i zwroty – Useful orders, questions, terms and expressions     313
  
  CZĘŚĆ 11 – PART 11. Wymagania tlenowe – Oxygen needs     315
  
  11.1 Choroby i niedomogi układu oddechowego – Respiratory disorders and diseases     315
  Odgłosy oddechowe – Breath sounds     317
  11.2 Badania diagnostyczne – Diagnostic tests     318
  Przydatne polecenia pytania i zwroty – Useful orders and expressions     319
  11.3 Zaspokojenie wymagań tlenowych – Meeting oxygen needs     320
  Dostarczanie tlenu i techniki udrażniania dróg oddechowych – Oxygen delivery and airway procedures     321
  Przydatne polecenia pytania i zwroty – Useful orders and expressions     323
  
  CZĘŚĆ 12 – PART 12. Podawanie leków i pielęgnacja ran – Drugs administration and wound care     327
  
  12.1 Podawanie leków – Drug administration     327
  Postaci leków – Drug forms, dosage forms     327
  Inne przydatne terminy – Other useful terms     330
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     331
  12.2 Pielęgnacja ran – Wound care     335
  Przyczyny i rodzaje ran – Wound causes and types     335
  12.3 Opieka przed- i pooperacyjna – Pre- and post-operative care     340
  12.4 Materiały opatrunkowe i sprzęt do tamowania krwawienia – Materials and equipment for wound dressing and control of bleeding     341
  Narzędzia do szycia ran – Wound suturing tools     347
  Środki do dezynfekcji – Disinfects     348
  Pasy i odzież uciskowa – Binders and compression garments     348
  12.5 Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     349
  Krwotok z nosa – Nose bleeding     351
  Pasy i odzież uciskowa – Binders and compression garments     352
  Zgłaszanie problemów – Reporting problems     353
  Operacja – udzielanie informacji – Surgery – giving information     353
  
  CZĘŚĆ 13 – PART 13. Higiena osobista – Personal hygiene     355
  
  13.1 Osobiste zabiegi pielęgnacyjne – Personal care     355
  13.2 Mycie, kąpanie i branie prysznica – Washing, bathing and showering     356
  Typy kąpieli – Types of bathing     356
  Wyposażenie i akcesoria łazienkowe – Bathroom setting and accessories     358
  Akcesoria do mycia i kąpieli – Washing and bath accessories     362
  Inne przydatne terminy i wyrażenia – Other useful terms and expressions     365
  Przydatne polecenia, pytania, terminy i zwroty – Useful orders, questions, terms and expressions     366
  13.3 Kąpiel lub mycie w łóżku – Complete or partial bed Bath     394
  Przygotowanie podopiecznego do kąpieli w łóżku – Preparing a person for a bed bath     394
  13.4 Pielęgnacja krocza – Perineal care/Peri-care     400
  Niedostateczna higiena krocza – Poor perineal hygiene     401
  Osoba niezdolna do samodzielnej pielęgnacji – Person unable to do self-care     402
  Akcesoria i kosmetyki potrzebne do higieny krocza – Accessories and cosmetics for perineal care     404
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     405
  13.5 Masaż pleców/grzbietu – The back massage (back rub)     409
  Przeciwwskazania – Contraindications     410
  Pozycja do masażu pleców – Position for back massage     410
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     411
  
  CZĘŚĆ 14 – PART 14. Higiena jamy ustnej – Oral hygiene     415
  
  14.1 Problemy dentystyczne i dotyczące jamy ustnej – Dental and oral problems     415
  14.2 Przybory i kosmetyki do higieny jamy ustnej i zębów – Tools and cosmetic products for oral and dental hygiene     417
  14.3 Mycie i nitkowanie zębów – Toothwashing and flossing     419
  Zabiegi pielęgnacyjne zębów – Dental care     419
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     420
  14.4 Pielęgnacja protezy zębowej – Denture care     436
  Protezy dentystyczne – Dental prostheses     436
  Produkty do pielęgnacji protezy zębowej – Denture care products     437
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders, questions and expressions     438
  
  CZĘŚĆ 15 – PART 15. Dbałość o wygląd zewnętrzny – Grooming     443
  
  15.1 Kondycja skóry i włosów – Skin and scalp condition     443
  15.2 Pielęgnacja włosów – Hair care     445
  Kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji włosów – Hair carecosmetics and accessories     445
  Inne przydatne terminy – Other useful terms     448
  Przydatne polecenia i pytania – Useful orders and questions     449
  15.3 Golenie i usuwanie włosów – Shaving and hair removal     452
  Kosmetyki i akcesoria do golenia i usuwania włosów – Shaving and hair removal products and accessories     452
  Inne przydatne terminy – Other useful terms     455
  Przydatne polecenia i pytania – Useful orders and questions     456
  15.4 Manicure i pedicure – Manicure and pedicure     459
  Kondycja paznokci – Nail condition     459
  Kondycja skóry dłoni i stóp – Skin, hand and foot condition     461
  Przydatne polecenia i pytania – Useful orders and questions     464
  
  CZĘŚĆ 16 – PART 16. Zmiana odzieży i koszul szpialnych – Changing the clothing and hospital gowns     467
  
  16.1 Ubranie – Clothes     467
  Włókna/tkaniny – Fibers/textiles     468
  Części garderoby – Articles of clothing     469
  Nazwy części ubrania – Parts of clothes     479
  Zapięcia – Fastening     480
  16.2 Ubieranie/rozbieranie podopiecznego – Dressing/undressing the person     480
  Akcesoria pomocne przy ubieraniu – Dressing AIDS     480
  Przydatne polecenia, pytania i zwroty – Useful orders questions and expressions     481
  
  CZĘŚĆ 17 – PART 17. Załatwianie potrzeb fizjologicznych – Toileting     493
  
  17.1 Wyposażenie toalety i artykuły sanitarne – Toilet accessories and sanitary devices     493
  Produkty dla osób z nietrzymaniem moczu – Incontinence products     496
  17.2 Opróżnianie pęcherza i wypróżnianie (jelit) – Urinary and bowel elimination     499
  Opróżnianie pęcherza – Urinary elimination     499
  Wypróżnianie (jelit) – Bowel elimination     500
  Przydatne polecenia, pytania, terminy i zwroty – Useful
  orders, questions, terms and expressions     502
  17.3 Problemy z oddawaniem moczu i wypróżnianiem – Problems
  with urination and bowel movements     518
  Problemy z oddawaniem moczu – Urination problems     519
  Problemy z wypróżnianiem – Problems with bowel movements     527
  
  CZĘŚĆ 18 – PART 18. Ruch, aktywność oraz układanie podopiecznego – Movement, activity and positioning the person     531
  
  18.1 Aktywność fizyczna – Physical activity     531
  18.2 Brak ruchu – Lack of movement     533
  Skutki obniżonej sprawności ruchowej i leżenia w łóżku – Results of decreased physical mobility and bedrest     535
  18.3 Odleżyny – Pressure ulcers     536
  Przyczyny przerwania ciągłości (uszkodzeń) skóry – Causes of skin breakdown     539
  Komplikacje – Complications     540
  Przydatne pytania, terminy i zwroty – Useful questions, terms and expressions     541
  18.4 Prewencja i leczenie odleżyn – Prevention and treatment of pressure ulcers     542
  Uaktywnianie i rehabilitacja – Mobility and rehabilitation     542
  Zmiana pozycji ciała – Repositioning     546
  Sprzęt antyuciskowy i urządzenia podpierające – Pressure-relieving and supportive devices     548
  Opatrunki i inne sposoby leczenia – Dressings and other treatment     550
  Przydatne polecenia, pytania, terminy i zwroty – Useful orders, questions, terms and expressions     551
  
  CZĘŚĆ 19 – PART 19. Dieta i odżywianie – Diet and nutrition     563
  
  19.1 Składniki odżywcze – Nutrients     563
  Minerały – Minerals     563
  Witaminy – Vitamins     564
  19.2 Grupy produktów spożywczych – Food groups     565
  Produkty zbożowe – Grain products     565
  Warzywa – Vegetables, vaggies     569
  Owoce – Fruits     572
  Nabiał – Eggs and dairy products     575
  Mięso i tłuszcz – Meat and fat     577
  Ryby i owoce morza – Fish and seafood     580
  Oleje – Oils     581
  Przyprawy, przyprawy korzenne, zioła i składniki spożywcze – Seasonings, spices, herbs and food ingredients     582
  19.3 Żywność przetworzona – Processed food     584
  Potrawy i napoje – Dishes and beverages     587
  Inne przydatne nazwy i terminy – Other useful names and terms     592
  19.4 Potrzeby żywieniowe i dieta – Nutritional needs and diet     593
  Czynniki wpływające na jedzenie i odżywianie – Factors affecting eating and nutrition     593
  Dieta specjalna – Special diet     598
  Równowaga płynów – Fluid balance     600
  19.5 Podawanie posiłków i karmienie podopiecznego – Serving meals and feeding the person     603
  Posiłki – Meals     603
  Zastawa – Place setting     604
  Przydatne polecenia i zwroty – Useful orders and expressions     605
  
  CZĘŚĆ 20 – PART 20. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz dożylna podaż płynów – Enteral and parenteral nutrition, and IV fluids     611
  
  20.1 Powody żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz dożylnej podaży płynów – Reasons for enteral and parenteral nutrition, and IV fluids     611
  20.2 Żywienie dojelitowe – Enteral nutrition     612
  Rurki do żywienia dojelitowego – Feeding tubes     613
  20.3 Żywienie pozajelitowe i dożylna podaż płynów – Parenteral nutrition and IV therapy     614
  Miejsca dostępu dożylnego – Intravenous sites, IV sites     615
  Sprzęt do dożylnej podaży płynów – IV therapy equipment     616
  20.4 Ryzyko związane z karmieniem dojelitowym lub całkowitym żywieniem pozajelitowym – Risk from tube feeding or total parenteral nutrition (TPN) risk     618
  W miejscu założenia gastrostomii – At the ostomy site     620
  20.5 Przydatne pytania, polecenia i zwroty – Useful questions, orders and expressions     621
  Zgłoszenie problemów pielęgniarce – Reporting problems to a nurse     621
  Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu – Promoting safety and comfort     623
  
  CZĘŚĆ 21 – PART 21. Opieka nad umierającym – End-of-life care     625
  
  21.1 Etapy umierania – The stages of dying     625
  Zapewnienie komfortu – Comfort needs     626
  Potrzeby duchowe – Spiritual needs     627
  Przydatne pytania i zwroty – Useful questions and expressions     628
  21.2 Choroba terminalna – Terminal disease     629
  Oznaki śmierci – Signs of death     630
  Opieka pośmiertna nad ciałem – Care of the body after death     633
  Dodatki – Appendix     635
  I Literowanie – Spelling     635
  Alfabet angielski – wymowa – English alphabet – pronunciation     635
  Przydatne polecenia – Useful orders     635
  II Liczebniki główne i porządkowe, ułamki zwykłe i dziesiętne – Cardinal and ordinal numbers, vulgar and decimal fractions     636
  Liczebniki główne – Cardial numbers     636
  Przydatne liczebniki porządkowe – Useful ordinal numbers    638
  Ułamki zwykłe – Vulgar fractions     640
  Ułamki dziesiętne – Decimal fractions     641
  III Układy i organy człowieka – Human systems and organs     642
  Układ kostny – Skeletal system     642
  Układ mięśniowy – Muscular system     645
  Układ nerwowy – Nervous system     646
  Układ dokrewny – Endocrine system     646
  Układ sercowo-naczyniowy – Cardiovascular system     647
  Układ oddechowy – Respiratory system     648
  Układ trawienny – Digestive system, alimentary system     649
  Układ moczowy – Urinary system     650
  Układ rozrodczy – Reproductive system     651
  Układ powłokowy – Integumentary system     652
  Układ limfatyczny – Lymphatic system     654
  Jamy ciała – Body cavities     654
  
  Indeks     657
RozwińZwiń