Angielski w praktyce ratownika medycznego

Angielski w praktyce ratownika medycznego

2 oceny

Redakcja:

Anna Kierczak

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

39,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem książki-samouczka jest angielski język specjalistyczny dla ratowników medycznych. Zakres leksykalny podręcznika obejmuje wybraną tematykę z: anatomii; wywiadu medycznego z poszkodowanym/pacjentem i z jego rodziną oraz ze świadkami wypadku; zabiegów i interwencji ratowniczych w różnych przypadkach oraz sprzętu medyczno-technicznego. Pozwala poznać specjalistyczne słownictwo i wypracować umiejętności rozumienia tekstu pisanego.
Tematyczny układ podręcznika, wyczerpujący zakres potrzebnego słownictwa i jego uproszczona transkrypcja fonetyczna dają możliwość szybkiego skorzystania z pomocy językowej w ekstremalnych warunkach.
Publikacja adresowana jest do studentów uniwersytetów medycznych na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz praktyków, chcących podjąć pracę w krajach anglojęzycznych. Jest również napisana z myślą o wszystkich uczących się, którzy na co dzień w życiu zawodowym mają do czynienia z językiem angielskim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę.


Rok wydania2011
Liczba stron424
KategoriaNauka języków obcych w medycynie
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4220-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa — Preface     19
  Skróty i znaki objaśniające — Abbreviations     21
  
  CZĘŚĆ — PART    1
  Ciało człowieka — Human body     23
  1.1 Części ciała ludzkiego — Human parts     23
  Inne przydatne nazwy — Other useful names     26
  1.2 Ręka i dłoń — Arm and hand     28
  Inne przydatne nazwy — Other useful names     29
  1.3 Noga i stopa — Leg and foot     30
  1.4 Twarz — Face     32
  Inne przydatne nazwy — Other useful names     34
  
  CZĘŚĆ — PART    2
  Protezy i implanty — Prostheses and implants     35
  2.1 Protezy — Prostheses     35
  Protezy narządów — Organ prostheses     35
  Protezy i materiały dentystyczne — Dental prostheses
  and materials     36
  2.2 Implanty — Implants     36
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     37
  
  CZĘŚĆ — PART    3
  Ocena pacjenta i badanie fizykalne — Patient assessment
  and physical examination     39
  3.1 Segregacja medyczna — Triage     39
  3.2 Badanie fizykalne — Physical examination     40
  Sprzęt używany przy badaniu fizykalnym — Physical
  examination equipment     42
  Środki ochrony osobistej — Personal protective
  equipment     43
  Przydatne polecenia — Useful orders     45
  Ocena stanu psychicznego pacjenta — Assessment of the
  patient's mental status     48
  Skala AVPU — AVPU scale     48
  Wygląd i zachowanie — Appearance and behavior     48
  Koordynacja i skupienie wzroku — Eye gaze     52
  Postura (postawa) — Posture     52
  Chód — Gait     52
  Kończyny — Extremities     53
  Oczy — Eyes     53
  Czucie opaczne — Paresthesia     54
  Zapach ciała i oddechu — Body and breath odor     54
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     55
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     56
  Ocena postawy i równowagi — Stance and balance
  evaluation     57
  Pamięć i uwaga — Memory and attention     57
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     58
  3.3 Oględziny ogólne i ocena pacjenta — General survey and
  patient assessment     59
  Objawy zagrożenia życia pacjenta — Signs of distress ...    59
  Objawy niewydolności sercowo-płucnej — Signs of
  cardiorespiratory insufficiency     59
  Objawy bólu — Signs of pain     62
  3.4 Oznaki życia — podstawowe cztery — Vital signs — primary
  four     62
  Tętno — Pulse     63
  
  Przydatne polecenia i wyrażenia — Useful orders and
  expressions     64
  Ciśnienie krwi — Blood pressure     65
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     65
  Oddychanie — Respiration     67
  Badanie płuc — Examination of the lungs     68
  Uszkodzenie, zaburzenia i choroby układu oddechowego, symptomy i oznaki — Respiratory injuries, disorders and diseases, symptoms and signs 69 Przydatne polecenia, pytania i zwroty — Useful orders,
  questions and expressions     72
  Temperatura ciała — Body temperature     74
  Zakresy prawidłowej temperatury —
  Normal temperature ranges     76
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     77
  Pomiar pod pachą — Axillary measurement     77
  Pomiar w ustach — Oral measurement     78
  Pomiar w odbycie (u małego dziecka) — Rectal
  measurement (baby)     79
  3.5 Rozmiar i reakcja źrenicy; badanie oka — Pupil size and
  reactivity; eye examination     79
  Rozmiar i reakcja źrenicy — Pupil size and reactivity .... 79 Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     81
  Uraz oka, symptomy i objawy — Eye trauma, symptoms
  and signs     82
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     84
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     85
  3.6 Głowa i twarz — Head and face     87
  Uraz i objawy chorobowe głowy lub twarzy, symptomy i oznaki — Head or face trauma and disorders,
  symptoms and signs     87
  Uraz i zaburzenia chorobowe mózgu — Brain injury and
  disorders     91
  
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     92
  3.7 Szyja i odcinek szyjny kręgosłupa — Neck and cervical
  spine     94
  Uraz szyi lub kręgów szyjnych, symptomy i oznaki —
  Neck or cervical spine trauma, symptoms and signs ....    94
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     96
  3.8 Uszy — Ears     98
  Uraz i zaburzenia chorobowe ucha, symptomy i oznaki —
  Ear injury and disorders, symptoms and signs     98
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     99
  3.9 Nos — Nose     100
  Uraz i zaburzenia chorobowe nosa, symptomy i oznaki
  — Nose injury and disorders, symptoms and signs     100
  3.10 Jama ustna i gardło — Mouth and throat     102
  Uraz i zaburzenia chorobowe jamy ustnej i gardła, symptomy i oznaki — Mouth and throat injury and
  disorders, symptoms and signs     102
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     105
  3.11 Klatka piersiowa — Chest     105
  Uszkodzenie szkieletu kostnego — Damage to bony
  structure     105
  Inne urazy i obrażenia w obrębie klatki piersiowej —
  Other chest trauma and injuries     107
  Objawy i oznaki — Symptoms and signs     108
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     110
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     110
  3.12 Serce — Heart     112
  Praca serca — Heart beat     112
  Zaburzenia i choroby serca, symptomy i oznaki —
  Disorders and diseases of the heart, symptoms and signs ..    113
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     116
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     116
  Wykonanie EKG — Performing ECG     118
  
  3.13 Brzuch i genitalia męskie — Abdomen and male genitalia .    119
  Ocena wizualna — Visual inspection     119
  Urazy w obrębie brzucha — Abdominal trauma     120
  Zaburzenia chorobowe w obrębie brzucha, symptomy
  i oznaki — Abdominal disorders, symptoms and signs ..    121
  Uraz i zaburzenia chorobowe w obrębie żeńskich
  narządów płciowych, symptomy i oznaki — Injury and
  disorders of the female reproductive organs, symptoms
  and signs     126
  Uraz i zaburzenia chorobowe w obrębie genitaliów męskich, symptomy i oznaki — Injury and disorders of
  the male genitals, symptoms and signs     127
  Uraz i zaburzenia chorobowe odbytu i odbytnicy, symptomy i oznaki — Injury and disorders of the anus
  and rectum, symptoms and signs     128
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     129
  
  CZĘŚĆ — PART    4
  Leki pierwszej pomocy — Emergency drugs     133
  4.1 Leki pierwszej pomocy, które może podać ratownik medyczny — Emergency drugs that may be administered
  by a rescuer     133
  Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     136
  Postaci leków — Dosage forms     136
  4.2 Transfuzja — Transfusion     138
  Podstawowe grupy krwi — Basic blood groups     138
  Główne podgrupy krwi — Principal subgroups of
  blood groups     138
  Czynnik (antygen) Rh — Rh factor     139
  Produkty krwiopochodne — Blood products     139
  Płyny infuzyjne — Infusion fluids     140
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     141
  4.3 Zastrzyki i wlewy — Injections and infusions     142
  Ryzyko terapii dożylnej — Risks of intravenous therapy    143
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     144
  
  4.4 Sprzęt i materiały używane do zastrzyków, kroplówek i transfuzji — Equipment used for injections, infusions
  and transfusion     145
  Środki do dezynfekcji — Disinfectants     148
  Sprzęt ochrony osobistej — Personal protective
  equipment     148
  4.5 Bezpieczne wyrzucanie skażonych lub ostrych przedmiotów — Safe disposal of contaminated items
  and sharps     149
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     150
  Podawanie zastrzyku i zakładanie wenflonu — Giving
  injection and inserting intravenous cannula     151
  Przygotowanie pacjenta do wkłucia — Preparation of
  a patient for injection     151
  Przygotowanie dziecka do wkłucia — Preparation of
  a child for injection     152
  Zastrzyk/Wkłucie — Injection     154
  Wenflon — Intravenous cannula     155
  Podawanie leku doustnego — Oral drug administration    158
  Zakraplanie kropli — Instillation of drops     160
  Zakładanie czopków i globulek — Application of
  suppositories and globules     163
  4.6 Zatrucie lekiem — Drug poisoning     164
  Symptomy i oznaki — Symptoms and signs     165
  Płukanie żołądka — Gastric lavage     166
  Wskazania — Indications     166
  Podstawowy sprzęt — Basic equipment     167
  Komplikacje — Complications     169
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     170
  Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej — Nasogastric
  tube insertion     172
  Usuwanie zgłębnika — Removing the gastric tube .... 175 Zakładanie zgłębnika małym dzieciom — Gastric
  tube placement in young children     175
  Nieprzytomny pacjent — Unconscious patient     177
  
  CZĘŚĆ — PART    5
  Reanimacja i resuscytacja — Reanimation and resuscitation .    179
  Łańcuch przeżycia — Chain of survival     180
  Stan pacjenta — Patient's condition     181
  Pacjent uznany za zmarłego — Patient is declared dead     181
  Kolejność podstawowych zabiegów — The order of
  interventions     182
  Ułożenie pacjenta — Patient's positioning     182
  5.1 Tlenoterapia — Oxygen therapy     183
  Metody podawania tlenu — Oxygen delivery methods .    183
  Dostarczanie tlenu — sprzęt — Oxygen delivery —
  devices     183
  5.2 Wentylacja — Ventilation     186
  5.3 Udrażnianie dróg oddechowych — Airway management ...    187
  Techniki manualne — Manual techniques     187
  Usuwanie ciała obcego — Removal of a foreign body ...    188
  Ciała obce — Foreign objects     189
  Instrumenty do usuwania ciała obcego — Foreign body
  extraction instruments     189
  Zaawansowane techniki udrażniania — Advanced
  airway procedures     191
  Konieczny sprzęt — Necessary equipment     192
  Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     194
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     196
  5.4 Masaż serca i elektroterapia — Cardiac massage and
  electrotherapy     197
  Sprzęt — Devices     200
  Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     202
  Przydatne polecenia — Useful orders     204
  Defibrylacja — komendy — Defibrillation —
  commands     204
  Przekładanie pacjenta — komendy — Logrolling
  a patient — commands     205
  5.5 Resuscytacja płynowa — Intravenous fluid resuscitation ....    205
  Wskazania — Indications     205
  
  Płyny resuscytacyjne — Resuscitation fluids     206
  Produkty krwiopochodne — Blood products     206
  Płyny infuzyjne — Infusion fluids     207
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     208
  Systemy dostarczania krwi i płynów — Blood and fluid
  delivery systems     209
  Komplikacje — Complications     210
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     210
  
  CZĘŚĆ — PART    6
  Ból — ocena, charakterystyka i rodzaje bólu — Pain assessment,
  characteristics and types     213
  6.1 Ocena bólu — Pain assessment     213
  Wizualna ocena bólu — Visual pain assessment     214
  Twarz — Face     214
  Stan przytomności — Alertness     215
  Stan zachowania spokoju — Calmness     215
  Ciało — Body     215
  Akcja serca i ciśnienie krwi — Heart rate and blood
  pressure     217
  Płacz i uskarżanie się — Cry and complaints     217
  Zdolność do uspokojenia/ukojenia płaczu lub bólu —
  Consolability     218
  Płacz małego dziecka — Infant's cry     218
  Wyraz twarzy — Facial expression     218
  Sen — Sleep     219
  Płacz — Cry     219
  Werbalna ocena bólu — Verbal pain assessment     220
  Opis bólu — Pain description     220
  Numeryczna ocena bólu — Numerical pain assessment    223
  Skala numeryczna oceny bólu — Numerical rating
  scale     223
  Przydatne polecenia — Useful orders     224
  Skala oceny bólu Wong-Bakera — Wong Baker pain scale    224
  Przydatne polecenie — Useful order     225
  6.2 Rodzaj i lokalizacja bólu — Pain type and location     225
  Rodzaj bólu — Pain type     225
  
  Lokalizacja bólu — Pain location     228
  Kolka — Colic     230
  Ukąszenia zwierząt i poparzenie roślinami — Animal
  bites and poisonous plants rash     231
  Stany zapalne — Inflammations     232
  Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     232
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     233
  Nagły poród — Emergency delivery     236
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     237
  Zakładanie cewnika do pęcherza moczowego — Placing
  a urinary catheter     240
  
  CZĘŚĆ — PART    7
  Urazy mięśniowo-szkieletowe i urazy kręgosłupa — Musculo-
  skeletal and spinal trauma     243
  7.1 Urazy mięśniowo-szkieletowe — Musculoskeletal trauma ..    243
  Ocena obrażenia — Assessment of the injury     243
  Amputacja — Amputation     244
  Rodzaje złamań kości — Types of bone fracture     244
  Rodzaje zwichnięć — Types of dislocations     246
  Symptomy i oznaki — Symptoms and signs     248
  Procedury — Procedures     251
  Wyposażenie — Equipment     252
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     255
  7.2 Uraz kręgosłupa — Spinal trauma     256
  Uraz — Trauma     256
  Objawy i oznaki — Symptoms and signs     258
  Wyposażenie — Equipment     261
  7.3 Ochrona osobista — Personal protection     263
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     263
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     264
  Przekładanie pacjenta — komendy — Logrolling
  a patient — commands     264
  Pacjent leżący na plecach — Supine patient     266
  
  CZĘŚĆ — PART    8
  Oparzenia i odmrożenia — Burns and frostbites     269
  Wstrząs — Shock     269
  8.1 Oparzenia — Burns     270
  Przyczyny oparzeń — Causes of burns     270
  Stopnie oparzenia — Burn grades     272
  Rozmiar oparzenia — Burn size     275
  Miejsca oparzeń — Burn sites     275
  Objawy i oznaki uszkodzenia dróg oddechowych —
  Symptoms and signs of airway injury     276
  Jednostki pomiaru promieniowania — Units used to
  measure radiation     276
  Substancja toksyczna — Toxic substance     277
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     279
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     280
  8.2 Odmrożenia — Frostbites     283
  Stopnie odmrożenia — Grades of frostbites     283
  Symptomy i oznaki odmrożenia — Frostbite symptoms
  and signs     283
  Najczęstsze miejsca odmrożeń — Common frostbite
  sites     285
  Inne przydatne terminy — Other useful terms     286
  Przydatne polecenia i pytania — Useful orders and
  questions     286
  8.3 Wyposażenie — Equipment     288
  8.4 Ochrona osobista — Personal protection     290
  
  CZĘŚĆ — PART    9
  Urazy tkanki miękkiej i krwotok — Soft tissue injury and
  hemorrhage     291
  Krew wypływająca — Blood flowing from the wound ...    292
  Krzepnięcie krwi — Blood coagulation     292
  Wstrząs — rodzaje — Shock types     293
  9.1 Urazy tkanki miękkiej — Soft tissue trauma     294
  Ocena rany — Wound assessment     294
  9.2 Krwotok i tamowanie krwawienia — Hemorrhage
  management     296
  
  Intensywność krwawienia — Intensity of bleeding     296
  Rodzaje krwotoków — Types of bleeding     297
  Przykłady krwotoków — Examples of hemorrhages     297
  Symptomy i oznaki krwotoku wewnętrznego —
  Symptoms and signs of internal bleeding     299
  Materiały opatrunkowe i sprzęt do tamowania krwawienia — Materials and equipment for wound
  dressing and control of bleeding     300
  Szczepionka przeciwtężcowa — Tetanus vaccine     309
  Narzędzia do szycia ran — Wound suturing tools     309
  Środki do dezynfekcji — Disinfectants     310
  Inny konieczny sprzęt — Other necessary equipment ... 311 Główne pary punktów uciskowych na tętnicach —
  Major pairs of arterial pressure points     312
  Osobisty sprzęt ochronny — Personal protective
  equipment     313
  Przydatne polecenia i zwroty — Useful orders and
  expressions     315
  Przekładanie pacjenta — komendy — Logrolling
  a patient — commands     321
  Krwotok z nosa — Nosebleeding     321
  Inne przydatne terminy i wyrażenia — Other useful
  terms and expressions     325
  
  CZĘŚĆ — PART    10
  Wyposażenie i sprzęt ratowniczy — Paramedic equipment
  and tools     329
  10.1 Sprzęt ratowniczy i transportowy — Patient care and
  transport equipment     329
  10.2 Środki ochrony osobistej — Personal protective equipment    333
  Ochrona osobista — Personal protection     333
  10.3 Dostarczanie tlenu, wentylacja i udrażnianie dróg oddechowych — sprzęt — Oxygen delivery, ventilation
  and airway clearing — devices     336
  10.4 Sprzęt używany w nagłych przypadkach niedomagań serca
  — Cardiac emergency devices     341
  
  10.5 Materiały opatrunkowe i sprzęt używany do tamowania krwawienia — Materials and equipment for wound dressing
  and control of bleeding     344
  Narzędzia do szycia ran — Wound suturing tools     353
  Środki do dezynfekcji — Disinfectants     354
  Inny sprzęt — Other equipment     355
  Szczepionka przeciwtężcowa — Tetanus vaccine     355
  10.6 Sprzęt używany przy badaniu fizykalnym — Physical
  examination equipment     356
  
  CZĘŚĆ — PART    11
  Komunikacja z pacjentem — przydatne pytania — Therapeutic
  communication — useful questions     359
  11.1 Wywiad z pacjentem — informacje ogólne — Patient
  interview — general information     359
  Ubezpieczenie — Insurance     359
  Dane osobowe — Personal details     360
  Obecny stan zdrowia — Current health status     361
  Choroby dziecięce — Children's diseases     361
  Styl życia — Lifestyle     362
  Alergie — Allergies     363
  Zażywanie leków — Drug taking     364
  Ostatnio zjedzony posiłek — Last oral intake     365
  Wypróżnianie — Bowel motion     366
  Oddawanie moczu — Urination     367
  Miesiączka — Menstrual period     368
  Obciążenia chorobowe w rodzinie — Family history     371
  11.2 Pytania dotyczące członków rodziny, przyjaciół
  i znajomych — Questions concerning family members and
  friends     372
  Członkowie rodziny, krewni, przyjaciele, znajomi —
  Family members, relatives and friends     372
  Ubezpieczenie — Insurance     374
  Dane osobowe — Personal details     374
  Obecny stan zdrowia — Current health status     375
  Choroby dziecięce — Children's diseases     376
  Styl życia — Lifestyle     377
  Alergie — Allergies     378
  
  Zażywanie leków — Drug taking     379
  Ostatnio zjedzony posiłek — Last oral intake     380
  Wypróżnianie — Bowel motion     381
  Oddawanie moczu — Urination     383
  Obciążenia chorobowe w rodzinie — Family history     384
  11.3 Zbieranie historii choroby — History taking     385
  Pierwotna przyczyna i pochodzenie dolegliwości —
  Onset and origin of the discomfort     385
  Wywoływanie lub znoszenie dolegliwości — Provoking
  and relief     387
  Jakość i opis dolegliwości — Quality and characteristics
  of the discomfort     389
  Miejsce wystąpienia dolegliwości — Region of the
  discomfort     389
  Intensywność dolegliwości — Intensity of the discomfort    390
  Czas trwania dolegliwości — Duration of the discomfort    392
  11.4 Pytania dotyczące członków rodziny, przyjaciół
  i znajomych — Questions concerning family members and
  friends     394
  Pierwotna przyczyna i pochodzenie dolegliwości —
  Onset and origin of the discomfort     394
  Wywoływanie lub znoszenie dolegliwości — Provoking
  and relief     396
  Czas trwania dolegliwości — Duration of the discomfort ..    397
  
  Dodatki — Appendix     399
  I Literowanie — Spelling     399
  Alfabet angielski — wymowa — English alphabet —
  pronunciation     399
  Przydatne polecenia — Useful orders     400
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny — International
  phonetic spelling     400
  II Liczebniki główne — Cardinal numbers     402
  Przykłady zapisu liczb — Examples of writing the
  numbers     403
  III Układy i organy człowieka — Human systems and
  organs     404
  Układ kostny — Skeletal system     404
  
  Układ mięśniowy — Muscular system     407
  Układ nerwowy — Nervous system     408
  Układ dokrewny — Endocrine system     408
  Układ sercowo-naczyniowy — Cardiovascular system ...    409
  Układ oddechowy — Respiratory system     410
  Układ trawienny — Digestive system/Alimentary
  system     411
  Układ moczowy — Urinary system     412
  Układ rozrodczy — Reproductive system     412
  Żeński układ rozrodczy — Female reproductive
  system     412
  Męski układ rozrodczy — Male reproductive system .    413
  Układ powłokowy — Integumentary system     413
  Skóra — Skin     413
  Oko — Eye     414
  Ucho — Ear     414
  Układ limfatyczny — Lymphatic system     415
  Jamy ciała — Body cavities     416
  
  Indeks najważniejszych wyrażeń i czynności     417
RozwińZwiń

Angielski w praktyce ratownika medycznego - RECENZJE

Ok

Autor: Ewelina

Dodano: 21.10.2013

Generalnie książka bardzo przydatna,czasem tylko się zdarza, ze autorka zapomina o odmianie czasowników np. Do you take any medications.

Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia