Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów

Studium filozofii Léona Brunschvicga

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 8,82 zł  


14,70

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest próbą syntetycznego ujęcia filozofii Léona Brunschvicga (1869–1944), niegdyś wpływowej, a dziś zapomnianej postaci francuskiej sceny filozoficznej. System Brunschvicga stanowi połączenie namysłu epistemologicznego z refleksją historiozoficzną, co znajduje odzwierciedlenie w układzie niniejszej pracy. W jej kolejnych rozdziałach analizowane są leżące u podstaw badanej koncepcji założenia teoriopoznawcze, rozwiązania metodologiczne wynikające z ich przyjęcia oraz sposoby zastosowania tych rozwiązań do badań nad dziejami zachodniej kultury. Ważnym celem pracy jest odniesienie koncepcji filozoficznej Brunschvicga do kontekstu historycznofilozoficznego i ukazanie jej powiązań między innymi z filozofią krytyczną Immanuela Kanta i z Heglowskim idealizmem.


Głównym zamierzeniem książki jest pokazanie związku między poszczególnymi elementami składającymi się na koncepcję filozoficzną Léona Brunschvicga. Prace pochodzące z różnych okresów twórczości francuskiego filozofa, pozornie dotyczące odległych od siebie obszarów problemowych (teorii poznania, form życia duchowego ludzkości, dziejów poszczególnych form ducha), są kolejnymi etapami realizacji jednego projektu, którego punkt wyjścia został określony przez Brunschvicga na samym początku jego drogi filozoficznej. Projekt ten, ufundowany na założeniach wypracowanych w rozprawie La modalité du jugement, to krytyczna refleksja nad historią ludzkiej myśli, mająca umożliwić namysł nad poznaniem i przejawiającym się w dziejach wiedzy rozumem. W ten sposób, w filozofii Brunschvicga transcendentalizm, rozumiany jako krytyczna refleksja nad poznaniem, łączy się z badaniem dziejów rozumu, przejawiającego się we wszelkiej ludzkiej działalności.


Rok wydania2012
Liczba stron166
KategoriaEpistemologia
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-547-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  Rozdział pierwszy
  Léona Brunschvicga koncepcja filozofii /    13
  Epistemologia jako philosophia prima /    13
  Problem modalności sądów w filozofii Léona Brunschvicga /    19
  Wartość modalna sądów jako problem teoriopoznawczy /    19
  Dwuetapowe badanie modalności sądów /    23
  Wnioski dotyczące analizy modalności sądów teoretycznych i ich konsekwencje /    32
  Problem modalności sądów praktycznych i pojęcie systemu /    35
  Koncepcja Léona Brunschvicga w świetle refleksji historycznofilozoficznej /    40
  Podsumowanie /    56
  
  Rozdział drugi
  Od indywidualnej świadomości do życia duchowego /    59
  Świadomość jako fundament życia duchowego /    59
  Nauka, sztuka, moralność. Léon Brunschvicg o formach życia duchowego /    71
  Uwagi wstępne /    71
  Życie naukowe /    72
  Życie estetyczne /    76
  Życie moralne /    78
  Jedność jako kierunek rozwoju życia duchowego /    81
  Religia jako najwyższa forma ducha /    82
  Pojęcie ducha w filozofii Léona Brunschvicga /    91
  Podsumowanie /    97
  
  Rozdział trzeci
  Analiza historyczno-krytyczna jako metoda filozofii /    101
  Rozum wobec historii — historia wobec rozumu. Wokół metody historyczno-krytycznej Léona Brunschvicga /    101
  Rozwój ludzkiej myśli w ujęciu Léona Brunschvicga /    109
  Uwagi wstępne /    109
  Metoda historyczno-krytyczna a rozwój wiedzy matematycznej /    111
  Doświadczenie ludzkie i zagadnienie przyczynowości w perspektywie historycznej. Kategoria postępu i problem ciągłości wiedzy /    118
  Dzieje życia duchowego jako postęp świadomości /    126
  Czy metoda Brunschvicga jest krytyczna? /    129
  Filozofia Léona Brunschvicga jako transcendentalizm /    132
  Podsumowanie /    139
  
  Zakończenie /    141
  Bibliografia /    147
  Indeks osobowy /    155
  
  Summary /    159
  Résumé /    160
RozwińZwiń