Wiedza i Praktyka

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Przychodem pracownika jednostki sektora finansów publicznych są wszelkie świadczenia przysługujące mu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli nie zostały rozliczone. Od większości z nich kierownik,... więcej

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Redakcja: Anna Kolasa

Formaty plików: pdfibuk

Po zakończonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych trzeba zawrzeć z wybranym podmiotem umowę. Bardzo ważne jest odpowiednie doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości. Istnieje bowiem spore... więcej

Rada nadzorcza w spółce z o.o.
Skuteczna kontrola w firmie

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ kontrolny. Oprócz tego... więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak... więcej

Kierowca w firmie, wydanie styczeń 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.tym się mówi. Rewolucje w CEPiK do 2016 roku. 2.Kolejne drogi będą płatne. 3.Nowe wymogi wymiany opon w Szwecji. 4.Czas pracy kierowców. Kierowca nie używał karty – nie trzeba wczytywać... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH. Roszczenie o wynagrodzenie członka rady nadzorczej przedawnia się z upływem 3 lat. 2.ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI. Porównywanie cen w reklamie jest dopuszczalne,... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie styczeń 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Niedobory niezawinione nie wymagają korekty odliczonego . 2.O rozliczeniu prezentu decyduje jego wartość. 3.Organy podatkowe nie pozwalają refakturować na najemców wydatków poniesionych na media.... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie lipiec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Usługa gastronomiczna jest opodatkowana stawką 8%. 2.Dokument RW nie wpływa na zasady odliczania VAT od paliwa tankowanego na własnej stacji. 3.Sprzedaż starego budynku jest zwolniona z podatku.... więcej

Kadry i Płace w oświacie, wydanie marzec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niezdolnym do pracy. 2.Terminarz zadań na marzec 2014 roku. 3.Aktualności. Dodatkowe dni wolne za 3 maja i 1 listopada 2014 r. 4.Nauczyciel nie zawsze odzyska... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY. Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają na spółce oraz na poszczególnych członkach zarządu. 2.STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OPŁACANYCH PRZEZ FIRMY.... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Giełda. Akcje kontra obligacje, czyli sposób na długoterminową obecność na rynku. 2.WALUTY. Dolar na razie nie zachwyca swoją siłą. Ale będzie mocniejszy od euro. 3.Sztuka. Jak niedrogo kupić... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie sierpień 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Podstawą opodatkowania przy sprzedaży za złotówkę jest cena brutto. 2.Świadczenie własne wykonane w ramach usługi turystyki nie może być rozliczone od marży. 3.Usługi spedycji międzynarodowej... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.AKTUALNOŚCI. 2.Nie można nadużywać nazwy rzecznika praw pacjenta. 3.Wójt przeprowadza konkurs na dyrektora SPZOZ. 4.Informatyzacja systemu ochrony zdrowia. 5.Unieszkodliwienie zakaźnych odpadów... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Przedsięwzięcia turystyczne są dotowane z programów regionalnych 2.Naukowcy mają szansę na sfinansowanie badań 3.Przedsiębiorcy mogą budować sieć internetową nowej generacji 4.Pożyczka dla... więcej

Pieniądze & Inwestycje , wydanie czerwiec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Fundusze inwestycyjne. ETF – na świecie potęga, w Polsce to nisza. 2.Giełda. Co zrobić, by spać spokojnie z portfelem pełnym akcji. 3.Sztuka. Inwestowanie w rzeźbę: modne i coraz bardziej... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: