Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Krew niezmiennie fascynuje – zbadana, zmierzona, zanalizowana na tysiące sposobów, podzielona na grupy, opisana i skatalogowana, a jednak wciąż tajemnicza, niewyjaśniona, budząca skrajne reakcje, wiecznie zagadkowa, niepokojąca,... więcej
Tematem książki jest somatyczność w religijnym piśmiennictwie baroku, przedstawiona w oparciu o arcydzieła literatury. Pojmowanie ciała z perspektywy chrześcijańskiej zostało ujęte tu w kilku kręgach tematycznych, m. in. koncepcji... więcej
Autor po serii wnikliwych badań, wielu doświadczeniach i obserwacjach, które tu opisuje, proponuje konkretne zmiany w konstrukcji pasów zębatych. Mogą one znacznie rozszerzyć ich zastosowanie i wprowadzić wykorzystywanie funkcjonalności... więcej
Publikacja dotyczy rytuału związanego z inauguracją władzy, który średniowiecze odziedziczyło po czasach antycznych. Książka przedstawia antyczną genezę rytuału oraz jego recepcję, rozwój i cechy charakterystyczne w okresie... więcej
Monografia dotyczy problematyki nieśmiałości u dzieci ( samoocena, kompetencje społeczne, pozycja w grupie rówieśniczej). Książka jest adresowana do rodziców, nauczycieli, socjoterapeutów i studentów kierunków pedagogicznych,... więcej
Prezentowana książka należy do dziedziny stosowanej pedagogiki przedszkolnej, ukazuje możliwości realizowania celów i założeń edukacji zdrowotnej w przedszkolu. Publikacja adresowana jest do nauczycieli i kandydatów na nauczycieli... więcej
Książka jest podręcznikiem przedmiotu Typologia, realizowanego na drugim stopniu studiów matematycznych UKW, a jego treść może być przekazana w ciągu 30 godzin wykładowych. Oprócz podstawowych pojęć typologii ogólnej, książka... więcej
Książka przedstawia kwalifikację prawną zabójstw dzieci i zawiera ogólne informacje o odbywaniu kary pozbawienia wolności i procesie resocjalizacji skazanych kobiet. Praca może zainteresować teoretyków i praktyków zajmujących się... więcej
Publikacja z jednej strony przedstawia teoretyczne podstawy planowania kariery zawodowej, a z drugiej cenny dorobek i możliwość kształtowania karier zawodowych studentów. Książka jest cennym wkładem w poszukiwaniach teoretycznych i... więcej
Książka stanowi pokłosie badań dotyczących przekonań nauczycieli i ich osobistych teorii edukacyjnych związanych z dyscypliną oraz stosowaniem przez nich zindywidualizowanych strategii dyscypliny w codziennych praktykach edukacyjnych.... więcej
Podtytuł niniejszej pozycji: Perspektywa doświadczenia grupowego oznacza, iż kwestie „obcego” i „obcości” nie są ujmowane w ramy „socjologii jednostki” czy „socjologii codzienności”, lecz widziane są przez pryzmat... więcej
W książce przedstawiono wizerunek II wojny światowej, charakterystyczny dla kina polskiego lat 60. XX wieku. Autor przedstawia ogólne uwagi na temat uwikłania kina i polityki w realiach Polski lat sześćdziesiątych, a następnie analizuje... więcej
Książka porusza tematy i kwestie kluczowe dotyczące mechanizmu zmiany społeczno-politycznej. Autor nawiązuje do nurtu dyskusji politycznych i odważnie przedstawia interesującą analizę zagadnienia przywództwa politycznego. Publikacja... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: