teoria zarządzania

1 - 15 z 33 rezultatów dla wyszukiwania: "teoria zarządzania"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażana w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i zarządzaniem (w tym... więcej

Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PN 275

 
Redakcja: Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek

Formaty plików: ibuk

Niniejsza publikacja zawiera propozycje postrzegania i badania organizacji z wykorzystaniem podejścia wywodzącego się z teorii sieci. Artykuły prezentują różnorodne możliwości wynikające z zastosowania teorii sieci w naukach o... więcej
Kup teraz za 9,27 zł  »
Ludzkość od dawna mierzyła się ze zdarzeniami trudnymi, często wręcz ekstremalnymi, powodowanymi przez siły natury, środowisko i wrogie oddziaływanie. Z tego powodu bezpieczeństwo było, jest i będzie naszym egzystencjalnym... więcej
Problemy związane z szeroko pojętym zarządzaniem są odzwierciedleniem epoki, do której się odnoszą. W obecnej sytuacji nasze problemy dotyczą i wynikają przede wszystkim z następujących uwarunkowań: 1) stanu rozwoju gospodarki, tj.... więcej
W pierwszej z nich zaprezentowano problematykę z pogranicza historii kształtowania się bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w obrębie jednostek z sektora publicznego. Niestabilność finansów państwa staje się jednym z największych... więcej
Pojęcie dziedzictwa kulturowego jest stosunkowo młode. Początki kształtowania tego terminu sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy doszło do przewartościowania tradycyjnej koncepcji zabytku. Nie przystawała ona do holistycznego... więcej

Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania

 
Redakcja: Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha

Formaty plików: pdfibuk

W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając w szczególności problemy bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania strategicznego bezpieczeństwem.Rozdział drugi został poświęcony... więcej

Zarządzanie. Teoria i praktyka

 
Redakcja: Włodzimierz Piotrowski, Andrzej K. Koźmiński

Formaty plików: ibuk

Wydanie piąte, zmienione i rozszerzone , podręcznika zarządzania w gospodarce rynkowej, który od 1994 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania... więcej

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

 
Redakcja: Bogumił Bernaś, Adam Kopiński

Formaty plików: ibuk

W Polsce rozgorzały kontrowersje wokół budżetu, reformy służby zdrowia, funduszy emerytalnych – pojawia się przy tym problem odpowiedzialności za przyszłość. Czy obecnie pracujące pokolenie ma nadrabiać zaległości, pracować dla... więcej
Monografia zawiera opracowania o charakterze teoretycznym oraz liczne przykłady najnowszych wyników badań empirycznych dotyczących zarówno przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego. W jej powstaniu uczestniczyło aż 45 autorów (lub... więcej
Od Autorki: Książka odnosi się do torów decyzji, w sposób oczywisty tłumacząc teorię względności, którą rozumie wielu, ale nikt nie potrafi „rozpisać jej” poprzez wzory. Nie ma recepty na życie, bo dobra nie widać, rozumiemy... więcej
Książka przedstawia, jak skutecznie porozumiewać się, zwiększać satysfakcję z pracy, efektywnie włączyć się w wykonywanie celu grupowego i unikać błędnej interpretacji otaczającego środowiska czyli jak zostać doskonałym liderem,... więcej

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 2. PN 271

 
Redakcja: Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska

Formaty plików: ibuk

Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, że finansiści nie wypracowali wspólnej wersji rozwoju wydarzeń w przyszłości. Nie byli w stanie przewidzieć momentu nadejścia kryzysu oraz jego skali. W odróżnieniu od przedstawicieli... więcej

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 1. PN 271

 
Redakcja: Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska

Formaty plików: ibuk

Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, że finansiści nie wypracowali wspólnej wersji rozwoju wydarzeń w przyszłości. Nie byli w stanie przewidzieć momentu nadejścia kryzysu oraz jego skali. W odróżnieniu od przedstawicieli... więcej

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. PN 321

 
Redakcja: Adam Kopiński, Paweł Kowalik

Formaty plików: ibuk

W naszej pamięci wciąż jeszcze jest kryzys gospodarczy, który zachwiał gospodarką światową i podważył zaufanie do rynków finansowych. Choć kluczowe gospodarki świata, jak się wydaje, pokonały negatywne tendencje, kryzys obnażył... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: