romantyzm

1 - 15 z 22 rezultatów dla wyszukiwania: "romantyzm"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe. Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy i... więcej
Przynosząca wiele odkrywczych ustaleń rozprawa na ważny, lecz rzadko dotąd uwzględniany w badaniach historycznoliterackich temat utworów pozostawionych przez autorów w rękopisach, publikowanych z najrozmaitszych powodów dopiero po ich... więcej

Romantyzm i nowoczesność

 
Redakcja: Michał Kuziak

Formaty plików: pdfibuk

Celem prezentowanej książki jest rozpoczęcie dialogu na temat relacji polskiego romantyzmu wobec nowoczesności. Co oczywiste, dialog taki musi nawiązywać do rozważań dotyczących innych literatur (i innych tradycji badawczych), a także... więcej

Romantyzm w kulturze popularnej

 
Redakcja: Danuta Dąbrowska, Magdalena Litwin

Formaty plików: ibuk

W badaniach nad współczesną literaturą i kulturą wiele miejsca poświęca się w ostatnich latach różnym sposobom, typom i formom przejawiania się w nich romantycznej spuścizny. Trudno byłoby nawet w skrócie wymienić artykuły,... więcej
Niniejsza książka jest owocem konferencji naukowej, zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim (Pracownia Badań nad Biblia i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w). Zamieszczone w niej prace dotyczą zarówno literatury... więcej
Elektroniczna wersja publikacji traktującej o polskiej twórczości muzycznej w okresie Romantyzmu. Autorka pracy, Irena Poniatowska , pokazuje, z jakich tradycji czerpali nasi kompozytorzy i szczegółowo omawia ich dokonania na polu opery,... więcej
Elektroniczna wersja publikacji traktującej o życiu muzycznym Warszawy w okresie Romantyzmu. Autorka, Elżbieta Szczepańska-Lange , z pasją, w oparciu o szereg dokumentów epoki (m.in. XIX-wieczne recenzje i listy), przedstawia stolicę,... więcej
Kup teraz za 4,75 zł  »
Słuchając tej płyty dowiesz się m.in., jakie były przesłanki i zwiastuny pojawienia się Romantyzmu. Poznasz światopogląd i filozofię tego okresu wraz z jej reprezentantami oraz twórczość najbardziej znanych preromantyków, jak... więcej
Praca poświęcona recepcji romantyzmu polskiego ujmowanego w kategoriach granicy i pogranicza, oraz konstytuujących go licznych granic: nacji, kultur, religii, duchowości, prądów estetycznych, rodzajów sztuk i gatunków dzieł,... więcej
W 1905 roku Brzozowski wygłosił cykl wykładów zatytułowanych "Filozofia romantyzmu polskiego" (ogłoszonych później drukiem). Są one “jednym z najbardziej tajemniczych utworów Brzozowskiego”, w którym możemy znaleźć kilka nowych,... więcej
Prezentowana praca podejmuje obecny w polskim literaturoznawstwie temat ofiary, będący jednym z najważniejszych dla wyobraźni twórców dziewiętnastowiecznych. Nigdy wcześniej jednak fenomen ten nie został zanalizowany z tak różnorodnych... więcej
Książka poświęcona jest pamięci przechowywanej w literaturze polskiego romantyzmu. Tytułowa pamięć romantyczna to pamięć kulturowa, wytworzona głównie przez literaturę. Zdaniem autora - pamięć ta jest ciągle, wraz z romantyczną... więcej
Problem religii w ideologiach "Polski odradzającej się": od deizmu do mesjanizmu Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski "Prelekcje paryskie" Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie "Filozofia narodowa" Bronisława... więcej

Granice romantyzmu
Romantyzm bez granic?

 
Redakcja: Marek Piechota, Marta Kalarus, Oskar Kalarus

Formaty plików: pdfibuk

Epoka romantyzmu stała się momentem przełomowym w wielu dziedzinach, takich jak literatura, sztuka czy filozofia. Przyniosła również znaczne zmiany cywilizacyjne oraz społeczne, przeobrażając dotychczasowy obraz świata i wywierając... więcej
W książce Między Romantyzmem a Nową Muzyk ą Zofia Helman konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku. Za swoje dokonania naukowe autorka... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: