media

1 - 15 z 2282 rezultatów dla wyszukiwania: "media"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Niniejsza książka mieści się, pod względem poruszanej w niej problematyki, w obszarze zainteresowań pedagogiki kultury. Autor pyta w niej o współczesność, próbuje nadać zachodzącym w niej przeobrażeniom jakiś - na własny użytek... więcej
Niniejsza publikacja wnosi istotny wkład w toczący się dialog na temat wprowadzenia do szkół edukacji medialnej jako przedmiotu. Ukazuje i uświadamia szerokie spektrum zastosowania mediów we wszystkich procesach przebiegających w szkole.... więcej
Publikacja ta jest próbą zaznaczenia współistnienia mediów w skali makro i mikro, a zatem również pewnych więzi, zależności tych dwóch, wydawałoby się, skrajnych zjawisk w kontekście społeczno-edukacyjnym. W tytule celowo... więcej
Rodzaj informatora adresowanego przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i studentów polonistyki, a także do wszystkich, których interesuje nauczanie z wykorzystaniem medialnych technologii informacyjnych. Autorka zebrała,... więcej
Analizując procesy społeczne odpowiedzialne za kształtowanie się nowoczesnego kapitalizmu, Max Weber zauważył, że cechą charakterystyczną zachodniej cywilizacji jest Entzauberung der Welt – „odczarowywanie świata”. Na... więcej
Media and globalization – different cultures, societies, political systems, a publication edited by Ilona Biernacka-Ligięza, is a valuable read that is likely to be of interest to researchers and students exploring a variety of fields of... więcej
"Profesor Jacek Dąbała ma absolutnie unikalną umiejętność pisania w sposób mądry i ciekawy. (...) Ta książka jest bezcenna dla tych, którzy mediami zajmują się naukowo i dla tych, dla których praca w nich jest codziennością".... więcej

Media i dziennikarstwo internetowe

Poltext, 2012

Formaty plików: multiformat ( epub mobi )

Internetowe środki przekazu, początkowo mało istotny dodatek do tradycyjnych mass mediów, w połowie pierwszej dekady XXI w. uzyskały status równorzędnego partnera, a na początku drugiej dekady XXI w. ich rozwój już znacznie je... więcej

Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice

 
Redakcja: Michał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska

Formaty plików: pdfibuk

Przedstawiony do recenzji zbiór rozpraw mieści się w bardzo szerokim kręgu problematyki, obejmując zagadnienia historycznoprasowe, ale także mediów posługujących się słowem mówionym oraz obrazem. Książka łączy zatem treści... więcej

Media i polityka. Relacje i współzależności

 
Redakcja: Małgorzata Adamik-Szysiak

Formaty plików: ibuk

Książka pod redakcją Małgorzaty Adamik-Szysiak jest zbiorem studiów, których celem jest uchwycenie szeroko pojętych relacji i współzależności występujących na linii media – polityka, polityka – media. Autorzy w swych... więcej
Książka podejmuje niezwykle ważne problemy współczesności, epoki w której większość naszych reakcji jest upośredniona symbolami pochodzącymi z mediów masowej komunikacji, a życie społeczne, łącznie z wojnami i rewolucjami,... więcej
Mass media play a significant role in the production and reproduction of identities and lifestyles, values and world-views. They also convey information about the world we live in, as they reflect elements of the broader context within which they... więcej
Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku w 2005 r. Jest kontynuacją pierwszej publikacji pt. "Media w procesie transformacji na przykładzie Włocławka" pod redakcją... więcej

Media mniejszości. Mniejszości w mediach

 
Redakcja: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska

Formaty plików: ibuk

Niniejsza książka zatytułowana "Media mniejszości, mniejszości w mediach" prezentuje wszechstronną analizę tematu mediów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na tle europejskim, ma także skłonić do refleksji nad obecnością... więcej

Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie

Redakcja: Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Formaty plików: pdfibuk

Tytuł oddawanej do rąk Czytelnika pracy jest dość przewrotny, gdyż kreuje niejako antynomię między mediami wyznaniowymi a religijnymi. Tymczasem w odczuciu społecznym są to pojęcia tożsame. Budując jednak tę antynomię chciano dać... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: