aksjologia

1 - 5 z 5 rezultatów dla wyszukiwania: "aksjologia"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Aksjologia w kształceniu pedagogów

Redakcja: Janina Kostkiewicz

Formaty plików: pdfibuk

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań... więcej

Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu

 
Redakcja: Michał Kapias, Aleksander Lipski, ks. Grzegorz Polok

Formaty plików: pdfibuk

Ze względu na kluczowe znaczenie wartości w życiu społecznym badania nad nimi należy zaliczyć do rangi podstawowych, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmiemy, jak w niniejszym opracowaniu, opisową, a nie – często stosowaną – normatywną... więcej
Współcześnie nauka postaw obywatelskich utożsamiana jest głównie z zaangażowaniem w działalność społeczną oraz kształtowaniem społecznej tożsamości. [...] jako konieczne jawi się dzisiaj budowanie określonego etosu - zbioru... więcej
Publikacja profesora zw. dr hab. Kazimierza Denka pt. „Edukacja jutra. Drogowskazy – Aksjologia – Osobowość” wprowadza nas w rozległy obszar zagadnień aksjologii pedagogicznej, widzianej oczyma jej Autora z wielu perspektyw […].... więcej

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra

 
Redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz

Formaty plików: pdfibuk

(…) Przedstawione w niniejszym dziele teksty są rezultatem twórczego wysiłku wynikającego z przyjęcia ogólnych założeń akademickiego dyskursu nad węzłowymi problemami edukacji jutra, toczącego się od wielu lat w trakcie... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: