Michał Strzelecki

1 - 10 z 10 rezultatów dla wyszukiwania: "Michał Strzelecki"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

 
Redakcja: Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska

Formaty plików: pdfibuk

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą – redaktorów – intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości... więcej

Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945–1989

 
Redakcja: Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło

Formaty plików: pdfibuk

Dokonany wybór może budzić kontrowersje, nie wynika wszakże z preferencji ideowych autorów. Staraliśmy się zachować zasadę sine irea et studio. Część tekstów ma charakter kontekstualny, ale dołożyliśmy starań, aby zamieścić... więcej
Książka Między idealizmem a pragmatyzmem dotyczy przeobrażeń systemów politycznych, w tym zmian, jakie dokonują się w łonie europejskich partii politycznych. Tematyka podjętych badań stanowi ważki problem analityczny dotyczący... więcej

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

 
Redakcja: Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski

Formaty plików: pdfibuk

Dzieje różnorodnych pod względem wyznania, pochodzenia czy języka społeczności zamieszkujących niegdyś region kujawsko- pomorski są od dawna przedmiotem badań historyków z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesują one... więcej

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

 
Redakcja: Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski

Formaty plików: pdfibuk

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy historycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, popularyzując najnowsze wnioski ze swoich badań, podejmują dyskusję z praktykami, metodykami i... więcej
Książka jest przeznaczona dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ilościowej analizy obrazów biomedycznych. W szczególności adresujemy ją do lekarzy medycyny i dentystów, którzy pragną w szerokim zakresie... więcej

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

 
Redakcja: Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki

Formaty plików: pdfibuk

Książka W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle to zbiór artykułów podnoszących istotne kwestie związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, transformacją systemową oraz... więcej

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice

 
Redakcja: Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Patryk Tomaszewski

Formaty plików: pdfibuk

Zasadniczym celem książki pozostaje przybliżenie czytelnikom złożoności i wielowątkowości polskiej myśli politycznej w XX i XXI, a także stojących przed nią dylematów. W pracy zaprezentowano siedemnaście zróżnicowanych... więcej

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

 
Redakcja: Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski

Formaty plików: pdfibuk

Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnych środowiskach, w tym między innymi wśród toruńskich historyków, historyków sztuki, dydaktyków oraz... więcej

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

 
Redakcja: Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski

Formaty plików: pdfibuk

Seria „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”, w której ukazuje się niniejsza książka, stanowi wyraz kontynuacji tradycji współpracy historyków, badaczy dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, ze środowiskami nauczycieli i... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: