Jadwiga Uchyła Zroski

1 - 11 z 11 rezultatów dla wyszukiwania: "Jadwiga Uchyła-Zroski"
  • Sortuj:
  • Pokazuj:
          Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami radości i szczęścia, które są rozpatrywane w kontekście literatury i muzyki. Publikacja, będąca 17. tomem... więcej

Studia Artystyczne Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik

Formaty plików: pdfibuk

„Studia Artystyczne” nr 3, są poświęcone kulturze i tematyce ludowej. Publikacja składa się z trzech części tematycznych, zawierających 20 tekstów autorskich, wprowadzenia oraz dodatku artystycznego. Część I, Teoretyczne rozprawy... więcej

Studia Artystyczne. Nr 1: Sztuka w przestrzeniach współczesności

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Remigiusz Kopoczek, Ryszard Solik, Małgorzata Łuszczak

Formaty plików: pdfibuk

Podjęte przez autorów „Studiów Artystycznych” próby analizy wybranych aspektów rzeczywistości stały się podstawą do tworzenia dyskursów nad miejscem i rolą sztuki we współczesności. Ideą wydawnictwa niniejszego numeru jest... więcej

Studia Artystyczne. Nr 2: Sztuka w przestrzeniach współczesności

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Remigiusz Kopoczek, Ryszard Solik, Małgorzata Łuszczak

Formaty plików: pdfibuk

Ideą publikacji jest wielowymiarowe ukazanie miejsca i roli sztuki we współczesności, a w tym: muzyki, sztuk plastycznych, grafiki, pedagogiki muzycznej. Treść publikacji stanowią trzy części tematyczne: pierwsza obejmuje teoretyczne... więcej
Publikacja jest monografią pedagogiczną. Składa się z dwóch części obejmujących osiem rozdziałów. Część pierwszą teoretyczną stanowią trzy rozdziały pracy, pozostałych pięć obejmuje całokształt badań empirycznych w postaci... więcej

Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski

Formaty plików: pdfibuk

Prezentowana książka inicjuje serię opatrzoną tytułem Wartości w muzyce (planowanych jest w sumie sześć tomów, będą one zróżnicowane tematycznie). Ideą wielotomowej publikacji jest ukazanie muzyki jako wartości w różnych... więcej

Wartości w muzyce. T. 5: Interpretacja w muzyce jako proces twórczy

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski

Formaty plików: pdfibuk

Celem niniejszego tomu jest ukazanie wieloaspektowego i złożonego problemu interpretacji w muzyce w jej współczesnym szerokim rozumieniu, tj. począwszy od koncepcji kompozytora, przez interpretatora muzyki, którym jest wykonawca... więcej

Wartości w muzyce. T. 4: Muzyka w środowisku społecznym

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski

Formaty plików: pdfibuk

Tom czwarty składa się z trzech części. Część I zatytułowana jest: Rozprawy teoretyczne. Artystyczne i społeczne uwarunkowania kultury muzycznej , zawiera dziesięć tekstów, począwszy od rozważań muzykologicznych, przez biografie... więcej

Wartości w muzyce. T. 6: Muzyka współczesna - teatr - media

 
Redakcja: Jadwiga Uchyła-Zroski

Formaty plików: pdfibuk

Tom szósty wydawnictwa wielotomowego Wartości w muzyce to cenny zbiór poglądów artystów, muzykologów, pedagogów muzyki, dotyczących wartości estetycznych sztuki muzycznej, która jest atrakcyjnym instrumentem wychowawczym,... więcej
Zdaniem redaktora tomu: „Postrzeganie przez studentów wartości w muzyce to świadome przyjmowanie, analizowanie własnych sądów i wyobrażeń, spostrzeganie cech i właściwości niezbędnych do tworzenia nowych pojęć, a także do... więcej
Podjęte tematy w tym tomie są odzwierciedleniem współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. Autorami tekstów są czynni nauczyciele akademiccy, artyści, dyrygenci, muzykolodzy, etnomuzykolodzy, pedagodzy rożnych dyscyplin... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: