Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Salwian z Marsylii - dzieła wszystkie

 
Redakcja: Tadeusz Kołosowski

Formaty plików: pdfibuk

Kolejny tom serii "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" stanowi zbiór pism Salwiana z Marsylii wraz z indeksem biblijnym, imion i nazw geograficznych oraz rzeczowym. więcej

Apostolat Słowa Bożego

 
Redakcja: Marian Kowalczyk

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest pokłosiem sympozjum naukowego, którego celem było ukazanie zbawczej roli słowa Bożego. więcej
Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata i początków życia. Książka jest kolejnym tomem serii o elementach obrazu świata. więcej
Tytuł prac zebranych w niniejszej publikacji wyznacza problematykę rozważań. Zasadnicze problemy to intencjonalność, percepcja jako źródło wiedzy, znaczenie językowe, prawda. więcej
Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opracowanie na temat wychowania kościelnego jednym pomaga wyjaśnić wątpliwości, innym uzupełnić wiedzę na ten... więcej
Kolejna część serii o tym samym tytule. Tym razem wzięte są pod uwagę czasy nowożytne, lata 1914-1945. więcej
Podręcznik o filozofii ludzkiej śmierci. Całość w języku angielskim. więcej
Zebrane w publikacji prace prezentują różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. więcej
Książka pokazuje konserwatyzm w kontekście codziennego życia zawodowego elit przemysłowych. Analizuje wzajemne relacje między systemem wartości a wyborami dokonywanymi przez menedżerów i liderów związkowych. więcej
Przegląd dzieł Wiktora Gomulickiego z perspektywy zjawisk, jakie zachodziły w liryce polskiej i europejskiej we współczesnym mu czasie. więcej

Etyczne wymiary praw człowieka

Redakcja: Andrzej Kobyliński

Formaty plików: pdfibuk

Dlaczego coraz mniej jest filozofii w rozważaniach na temat praw człowieka? Na ile koncepcja prawa naturalnego jest przydatna do rozważań o etycznych wymiarach praw człowieka?  Publikacja przedstawia wieloaspektowe spojrzenie na... więcej
Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom przestępstw ze szczególną uwagą skierowaną na przestępstwa dokonywane w rodzinie. Całość w języku angielskim. więcej
Coraz więcej zgromadzeń zakonnych pragnie odczytać na nowo charyzmat założyciela. Szczególny i konkretny styl życia przekazał swoim córkom Św. Zygmunt Szczęsny Feliński. O istocie i charakterystycznych cechach charyzmatu tego... więcej
Publikacja poświęcona jest analizie przewidzianych przez prawo rzymskie okresu republiki i pryncypatu środków ochrony dróg i rzek publicznych w kontekście realizowania przez nie podstawowych założeń interesu publicznego. więcej
W pełni kompetentny teologiczny wykład o historycznych przemianach w nauczeniu o łasce. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: