Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Zebrane w publikacji prace prezentują różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. więcej
Książka pokazuje konserwatyzm w kontekście codziennego życia zawodowego elit przemysłowych. Analizuje wzajemne relacje między systemem wartości a wyborami dokonywanymi przez menedżerów i liderów związkowych. więcej
Przegląd dzieł Wiktora Gomulickiego z perspektywy zjawisk, jakie zachodziły w liryce polskiej i europejskiej we współczesnym mu czasie. więcej

Etyczne wymiary praw człowieka

Redakcja: Andrzej Kobyliński

Formaty plików: pdfibuk

Dlaczego coraz mniej jest filozofii w rozważaniach na temat praw człowieka? Na ile koncepcja prawa naturalnego jest przydatna do rozważań o etycznych wymiarach praw człowieka?  Publikacja przedstawia wieloaspektowe spojrzenie na... więcej
Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom przestępstw ze szczególną uwagą skierowaną na przestępstwa dokonywane w rodzinie. Całość w języku angielskim. więcej
Coraz więcej zgromadzeń zakonnych pragnie odczytać na nowo charyzmat założyciela. Szczególny i konkretny styl życia przekazał swoim córkom Św. Zygmunt Szczęsny Feliński. O istocie i charakterystycznych cechach charyzmatu tego... więcej
Publikacja poświęcona jest analizie przewidzianych przez prawo rzymskie okresu republiki i pryncypatu środków ochrony dróg i rzek publicznych w kontekście realizowania przez nie podstawowych założeń interesu publicznego. więcej
W pełni kompetentny teologiczny wykład o historycznych przemianach w nauczeniu o łasce. więcej
O potrzebie praktykowania klasycznej metafizyki. Książka w całości w języku angielskim. więcej
Edukacja religijna w rodzinie i szkole w perspektywie europejskiej. Publikacja w języku angielskim. więcej

Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t.20

 
Redakcja: Anna Lemańska, Mieczysław Lubański, Adam Świeżyński

Formaty plików: pdfibuk

Ogromny rozwój nauk przyrodniczych zarówno w zakresie odkryć, jak i metod badawczych i interpretacyjnych, wywiera znaczny wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego, na etykę, filozofię świadomości i światopogląd człowieka... więcej

Polska syrologia

 
Redakcja: Jerzy Woźniak

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja w zamyśle autora ma otwierać serię poświęconą chrześcijańskim pisarzom orientalnym. więcej

Tomasz z Akwinu - Opuscula tom 9, fasc. 1

 
Redakcja: Michał Zembrzuski, Artur Andrzejuk

Formaty plików: pdfibuk

Pierwszy zeszyt tomu 9 serii Opera Philosophorum Medii Aevi , poświęcony Tomaszowi z Akwinu "Opuscula". Teksty łacińskie z tłumaczeniem polskim. więcej
Drugi zeszyt tomu 9 serii Opera Philosophorum Medii Aevi, poświęcony Tomaszowi z Akwinu "Opuscula". Teksty łacińskie z tłumaczeniem polskim. więcej
Ze względu na wzrastające zainteresowanie pokarmową problematyką behawioralną i fizjologiczną, spowodowane nowymi odkryciami naukowymi oraz zmianami kulturowymi mającymi swoje odzwierciedlenie w języku, zaistniała potrzeba przedstawienia... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: