Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Książka jest pewnym podsumowaniem zajęć, badań i wykładów z dziedziny kulturoznawstwa, prowadzonych na UKSW. W tym zbiorze artykułów znajdziemy rozważania na temat społeczeństw wielokulturowych, dialogu międzykulturowego, a także... więcej
Przedmiotem pracy jest empiryczna weryfikacja koncepcji transgresyjnej człowieka autorstwa Józefa Kozieleckiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w przejawianiu transgresji u kobiet (etyczną i rodzinną) i mężczyzn... więcej
Książka ta jest zbiorem poglądów i badań empirycznych dotyczących charakterystyki przyczyn i sposobów badań zachowań agresywnych. Podejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne, metodologiczne i badawcze. Przeznaczona jest dla szerokiego... więcej
W pracy autorka przedstawia przede wszystkim wpływ Matki Elżbiety Czackiej na rozwój tyflologii, i to jest podstawowy cel badawczy. Problemy szczegółowe to: sposób ujmowania przez Matkę zagadnień wychowawczych i dydaktycznych, koncepcja... więcej
Książka jest cennym wkładem w wyjaśnianie i promocję tej doniosłej perspektywy chrześcijańskiej teologii, która służy umocnieniu wiary oraz odsłania oblicze Żywego Boga. więcej

Środowisko Lasek 1911-2011

 
Redakcja: Józef Placha

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja wydana przy okazji obchodów stulecia działalności na rzecz osób niewidomych. więcej

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności

 
Redakcja: Elżbieta Osewska

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja odsłania mechanizmy i zagrożenia ponowoczesności oraz szuka i podaje propozycje przezwyciężania kryzysu ponowoczesności w teologii, pedagogice i edukacji. więcej
Monograficzne ujęcie postawy twórców wobec języka. Jest to monografia literackiej świadomości faktu, że język w pewnych sytuacjach jest po prostu bezradny. więcej
Podręcznik ten powinien spełniać funkcje orientacyjne i motywacyjne w celu podejmowania zadań w zakresie poznawania i doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Proponowany zakres treści stanowi pogłębienie wiedzy... więcej

Liryka romantyczna i inne szkice

 
Redakcja: Bernadetta Kuczera-Chachulska

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja ukazała się jako VI tom serii "Problemy romantyzmu" i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej. więcej
Publikacja dotyczy problematyki etyki w życiu publicznym. Praca w całości w jęz. angielskim. The publication as a whole represents a valuable scientific contribution, in many points touching upon issues of great importance for moral... więcej
Obszerne studium zawiera ciekawą analizę w ramach filozofii fizyki i fizyki relatywistycznej. więcej
Publikacja omawia rozmaite rodzaje zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do jąkania. więcej
Przedstawione opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o sposób podejścia do dzieła sztuki, reakcji na dzieło plastyczne, architekturę, urbanistykę oraz wydarzenia z nimi związane, przez polskiego podróżnika do Włoch w XVI i XVII... więcej
Książka obejmuje zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji o rodzicielstwie. W całości w jęz. angielskim. What are the processes contributing to individual reproductive choices, which, at the macro level, are reflected in the... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: