Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Publikacja dotyczy problematyki etyki w życiu publicznym. Praca w całości w jęz. angielskim. The publication as a whole represents a valuable scientific contribution, in many points touching upon issues of great importance for moral... więcej
Obszerne studium zawiera ciekawą analizę w ramach filozofii fizyki i fizyki relatywistycznej. więcej
Publikacja omawia rozmaite rodzaje zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do jąkania. więcej
Przedstawione opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o sposób podejścia do dzieła sztuki, reakcji na dzieło plastyczne, architekturę, urbanistykę oraz wydarzenia z nimi związane, przez polskiego podróżnika do Włoch w XVI i XVII... więcej
Książka obejmuje zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji o rodzicielstwie. W całości w jęz. angielskim. What are the processes contributing to individual reproductive choices, which, at the macro level, are reflected in the... więcej
Publikacja porusza kwestie związane ze zrównoważoną relacją człowieka i przyrody. Całość w języku angielskim. This collection of papres present a humanistic approach to sustainable development, focusing on its theoretical and... więcej
Książka stanowi pokłosie sympozjum naukowego z okazji 900. rocznicy śmierci autorki. więcej
Książka jest kolejnym tomem serii "Kościół a Żydzi i judaizm". Tom obejmuje prawie dwa i pół tysiąca pozycji bibliograficznych za lata 1996-2000. więcej

Salwian z Marsylii - dzieła wszystkie

 
Redakcja: Tadeusz Kołosowski

Formaty plików: pdfibuk

Kolejny tom serii "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" stanowi zbiór pism Salwiana z Marsylii wraz z indeksem biblijnym, imion i nazw geograficznych oraz rzeczowym. więcej

Apostolat Słowa Bożego

 
Redakcja: Marian Kowalczyk

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest pokłosiem sympozjum naukowego, którego celem było ukazanie zbawczej roli słowa Bożego. więcej
Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata i początków życia. Książka jest kolejnym tomem serii o elementach obrazu świata. więcej
Tytuł prac zebranych w niniejszej publikacji wyznacza problematykę rozważań. Zasadnicze problemy to intencjonalność, percepcja jako źródło wiedzy, znaczenie językowe, prawda. więcej
Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opracowanie na temat wychowania kościelnego jednym pomaga wyjaśnić wątpliwości, innym uzupełnić wiedzę na ten... więcej
Kolejna część serii o tym samym tytule. Tym razem wzięte są pod uwagę czasy nowożytne, lata 1914-1945. więcej
Podręcznik o filozofii ludzkiej śmierci. Całość w języku angielskim. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: