Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Przemówienia i listy pasterskie do młodzieży akademickiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kolejny, piąty tom serii opatrzony wstępem Kardynała Józefa Glempa. więcej
Uwarunkowania socjalne i emocjonalne kompetencji. Książka w całości w jezyku angielskim. więcej
Do rąk czytelnika oddana zostaje książka mająca na celu usystematyzowanie wiedzy o wszystkich formach ochrony przyrody. Po pierwsze, pozycja ta ma propagować ideę ochrony przyrody na drodze obejmowania ochroną konkretnych obszarów,... więcej
Zbiór szkiców filozoficznych, o refleksji o filozoficznym problemie miłości, badanie związku pojęć „powinność” i „samowiedza”. więcej
Filozoficzne podstawy pedagogicznego „modelu” wychowania otwartego na religię. więcej
Książka jest interesującą refleksją nad różnymi kwestiami społeczno-politycznymi w zmieniającym się życiu społecznym. Jest to rodzaj podręcznika mówiącego o tym, w jaki sposób uprawiać politykę, aby zachować wartości etyczne.... więcej
Bp Zygmunt Choromański, wybitny duchowny trzech epok: międzywojnia, okresu II wojny światowej i przeszło dwóch dekad PRL-u, był najbliższym współpracownikiem Prymasa Tysiąclecia, współtworzącym „politykę” Kościoła wobec... więcej
Fundamentalnym pytaniem jest zagadnienie związku pomiędzy innością (rozumianą głównie w aspekcie podmiototwórczym) a etycznością określoną przez Paula Ricoeura – w odróżnieniu od moralności rozumianej jako system normatywny –... więcej
Przełomowe studium w dotychczasowych – polskich i światowych – badaniach nad Kantorowskim teatrem oraz znaczące dokonanie na obszarze „teologii pogranicza”. Autorka oparła się na niezwykle bogatej bazie źródłowej i odwołała się... więcej

Od stereotypu do wykluczenia

 
Redakcja: Anna Fidelus

Formaty plików: pdfibuk

Powiększa się grupa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, co częściowo związane jest z postępującym w Polsce rozwarstwieniem ekonomicznym i kulturowym. Ukazanie zależności między stereotypami a wykluczeniem społecznym jest... więcej
W staropolskim zwierciadle przeglądają się dwie odmienne refleksje. Z jednej strony namysł nad współczesnymi możliwościami badania dawnych widowisk. Z drugiej – nad obecnością starych tradycji teatralnych w kulturze naszych czasów.... więcej
Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. To okres pod wieloma względami wyjątkowy: o doniosłości epoki stanowią przede wszystkim podziały Rzeczypospolitej oraz... więcej
Książka traktuje o rozwoju literatury i obyczajowości brytyjskiej w XX wieku. Całość w języku angielskim. więcej

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator

 
Redakcja: Marian Kowalczyk, Czesław Parzyszek

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest wyrazem troski o zadania ewangelizacyjne stojące przed czytelnikami, aby - jak jakby to powiedział wielki Prymas - w Ojczyźnie naszej zaprzestano walki z Chrystusem, z Jego Krzyżem i Ewangelią, z Kościołem i jego pasterzami. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: