Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy... więcej
Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku niewątpliwie legła u podstaw praktycznego zorientowania polskiej filozofii. Potrzeba nieustannego odnoszenia filozoficznego też i teorii do praktyki życia duchownego, społecznego i politycznego... więcej

Nierówności społeczne we współczesnym świecie

 
Redakcja: Agnieszka Wołk, Marcin Jewdokimow

Formaty plików: pdfibuk

Praca zbiorowa będąca analizą wybranych problemów dotyczących sfery wykluczenia społecznego i nierówności społecznej. Artykuły zostały podzielone na III części: 1) Uwarunkowania nierówności społeczno-ekonomicznych w świecie... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: