Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Quality assessment of medicinal substances and products is based on the polish‐language monograph Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, edited by M. Zając and A. Jelińska, published by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego... więcej
Książka autorstwa wybitnego historyka prawa podejmuje zagadnienia dotychczas marginalizowane w literaturze, między innymi ze względu na fakt trudności w odtworzeniu zasad organizacji i funkcjonowania systemu sądowego w dawnej Polsce.... więcej
Rozpoczęty w 2008 roku kryzys finansowy wywołał wiele niekorzystnych zjawisk w gospodarce światowej. Zjawiska te w dużym stopniu wpływają na sytuację gospodarczą Polski, a w konsekwencji kreują liczne problemy dla uczestników rynku -... więcej
Książka autorstwa wybitnego historyka prawa podejmuje zagadnienia dotychczas marginalizowane w literaturze, między innymi ze względu na fakt trudności w odtworzeniu zasad organizacji i funkcjonowania systemu sądowego w dawnej Polsce.... więcej
Waldemar Stelmach Jeszcze raz, ale inaczej, o teorii Maslowa 3 Anna Lewicka-Strzałecka Financial Ethics of Polish Consumers 7 Magdalena Krukowska Integralność etyczna „Filarów Polskiej Gospodarki” 15 Bronisław Bombała Filozofia... więcej
Publikacja zawiera artykuły, które dotyczą dwóch zasadniczych kwestii: - z jednej strony analizowano kwestię stanu rzeczy w zakresie ochrony interesów finansowych WE, - z drugiej zaś perspektywy rozwoju współpracy w tej sferze w związku... więcej
Management Education in Turbulent Times: Context, Content and Delivery 3 Mieczysław Dobija Produktywność pracy i kurs waluty w porównaniach PKB 8 Waldemar Hoff Prawo wobec zjawisk ekonomicznych – regulacja sektorowa 18 Anna... więcej
Monografia obejmuje tematykę uwzględniającą współdziałanie i współzależność etyki i prawa w kontekście działalności gospodarczej, przy założeniu, że firmami są nie tylko przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, ale także... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: