Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Publikacja porusza nie tylko problematykę ogólnego postępowania administracyjnego , lecz także szczegółowo omawia postępowanie w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach zaświadczeń . Sporo uwagi poświęcono również - istotnej z... więcej
Tłumaczenie źródeł prawa ma stworzyć czytelnikowi możliwość poznania tworu o wartości nieprzemijającej, jakim było prawo rzymskie, ukształtowane i doskonalone na przestrzeni trzynastu wieków istnienia państwa rzymskiego i do dzisiaj... więcej
z recenzji: „Temat monografii dotyczy (...) podstawowego i ważnego zagadnienia tak dla praktyki, jak i teorii procesu karnego. Jest to pierwsze, w tak szerokim ujęciu, i oryginalne opracowanie tej kwestii w naszej literaturze (...).... więcej
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów I-go i II-go stopnia kształcenia na kierunku zarządzanie jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotów z grupy zarządzanie i logistyka. Książka, jako literatura uzupełniająca, może być przydatna... więcej
Z recenzji: "[Recenzowana] praca (...) stanowi pierwszą w Polsce, ale chyba i na arenie międzynarodowej, monografię naukową poświeconą Schengen uwzględniającą przede wszystkim aspekty teoretyczno-prawne oraz praktyczne funkcjonowania... więcej
Praca naukowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma odpowiadać na potrzeby dydaktyczne związanym z nauczaniem Powszechnej historii państwa i prawa na wydziałach prawa oraz na innych wydziałach uniwersyteckich, gdzie... więcej
z recenzji: „Należy zdecydowanie podkreślić, że efektem skrupulatności i wnikliwości zabiegów badawczych Autora jest szczegółowe współczesne przedstawienie podstawowych przymiotów zasad prawa w polskiej doktrynie prawniczej, a... więcej
Z recenzji: "Zdumiewa kompetencja Autorki, która ze swobodą porusza się po wszystkich działach prawa, poczynając od prawa cywilnego, autorskiego, karnego, gospodarczego, a na prawie europejskim i międzynarodowym kończąc. Autorka... więcej
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze . Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z... więcej
Książka zawiera zwięzłe omówienie podstawowych instytucji polskiego prawa rodzinnego według aktualnego stanu prawnego , ze szczególnym uwzględnieniem gruntownych zmian dokonanych w 2013 roku. Praca jest skierowana głównie do... więcej
W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego . Próbę tę skoncentrowano na analizie trzech fundamentalnych w... więcej
Uczestnictwo małoletniego w postępowaniu opiekuńczym jest zagadnieniem prawa rodzinnego, które wywoływało dotychczas znaczne kontrowersje. Monografia stanowi odpowiedź na potrzebę przedstawienia systemowego rozwiązania problemów spraw... więcej

Global Ocean Governance. From Vision to Action

Redakcja: Jakub Puszkarski, Dorota Pyć

Formaty plików: ibuk

Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem "Global Ocean Governance: from Vision to Action". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przedstawiciele administracji z Europy i świata.... więcej
Monografia stanowi próbę kompleksowego ujęcia problematyki sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, zwłaszcza zaś zagadnień sportowych deliktów dyscyplinarnych, sankcji dyscyplinarnych, postępowania dyscyplinarnego i... więcej
Quality assessment of medicinal substances and products is based on the polish‐language monograph Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, edited by M. Zając and A. Jelińska, published by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: