Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny zeszyt naukowy z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Zeszyt ten ma charakter szczególny, ponieważ stanowi zbiór artykułów nadesłanych w związku z organizowaną we wrześniu 2010 r. jubileuszową, X... więcej
Najnowsza publikacja X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pt.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny skłania do refleksji nad tym, co dotychczas udało... więcej
Monografia obejmuje w ujęciu systemowym i interdyscyplinarnym teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni. Autor wzbogacił obszerną literaturę przedmiotu o rezultaty własnych dociekań i... więcej
Książka zawiera opis bezwzorcowej metody nauki sztucznych sieci neuronowych – algorytmu Kohonena – ze szczególnym uwzględnieniem graficznych metod prezentacji wyników. W pracy zwrócono uwagę na problemy pojawiające się podczas... więcej
Rozwój technologii informacyjnych wpływa w coraz większym stopniu na nasze życie. Technologia ta wykorzystywana jest w procesach informacyjnych różnych organizacji. Widać to szczególnie w organizacjach gospodarczych, urzędach... więcej
Redakcja jubileuszowej monografii podsumowującej dorobek naukowo-badawczy ponad czterdziestu lat mojej pracy nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza wtedy, gdy z ponad dwustu trzeba wybrać kilkanaście publikacji, które ilustrowałyby... więcej
Punktem wyjścia rozważań autorki jest stwierdzenie, że podstawową przyczynę braku sukcesu eksportowego stanowi zbyt mała świadomość roli, jaką eksport odgrywa we współczesnych gospodarkach. Jest to związane z tradycyjnym pojmowaniem... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: