Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Jakie znaczenie ma osoba w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI? Jak papież definiuje osobę, jak rozumie teologię? Dlaczego według niego głównym problemem jest słabe rozumienie osoby? Na te i inne pytania autor udziela odpowiedzi w... więcej
Książka pokazuje parafię w Polsce i na Słowacji z różnych punktów widzenia. Ma charakter interdyscyplinarny. więcej
Książka przedstawia przede wszystkim mistykę przeżyciową kobiet przełomu XIX i XX wieku. Jest to pierwsze polskie opracowanie polskiej mistyki kobiet z uwzględnieniem mistyki przesłania. Pominięto opisy wizji a zwrócono uwagę na... więcej

Duchowość cierpienia

 
Redakcja: Włodzimierz Gałązka

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja zawiera niezwykle ważne treści dla chrześcijanina dążącego do świętości. Duchowe znaczenie cierpienia na drodze zjednoczenia z Bogiem jest bardzo istotne. więcej
Przemówienia i listy pasterskie do młodzieży akademickiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kolejny, piąty tom serii opatrzony wstępem Kardynała Józefa Glempa. więcej

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator

 
Redakcja: Marian Kowalczyk, Czesław Parzyszek

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest wyrazem troski o zadania ewangelizacyjne stojące przed czytelnikami, aby - jak jakby to powiedział wielki Prymas - w Ojczyźnie naszej zaprzestano walki z Chrystusem, z Jego Krzyżem i Ewangelią, z Kościołem i jego pasterzami. więcej
Książka jest cennym wkładem w wyjaśnianie i promocję tej doniosłej perspektywy chrześcijańskiej teologii, która służy umocnieniu wiary oraz odsłania oblicze Żywego Boga. więcej

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności

 
Redakcja: Elżbieta Osewska

Formaty plików: pdfibuk

Publikacja odsłania mechanizmy i zagrożenia ponowoczesności oraz szuka i podaje propozycje przezwyciężania kryzysu ponowoczesności w teologii, pedagogice i edukacji. więcej

Salwian z Marsylii - dzieła wszystkie

 
Redakcja: Tadeusz Kołosowski

Formaty plików: pdfibuk

Kolejny tom serii "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" stanowi zbiór pism Salwiana z Marsylii wraz z indeksem biblijnym, imion i nazw geograficznych oraz rzeczowym. więcej

Apostolat Słowa Bożego

 
Redakcja: Marian Kowalczyk

Formaty plików: pdfibuk

Książka jest pokłosiem sympozjum naukowego, którego celem było ukazanie zbawczej roli słowa Bożego. więcej
Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opracowanie na temat wychowania kościelnego jednym pomaga wyjaśnić wątpliwości, innym uzupełnić wiedzę na ten... więcej
Zebrane w publikacji prace prezentują różnorodne spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współczesnych aspektów tej problematyki. więcej
Coraz więcej zgromadzeń zakonnych pragnie odczytać na nowo charyzmat założyciela. Szczególny i konkretny styl życia przekazał swoim córkom Św. Zygmunt Szczęsny Feliński. O istocie i charakterystycznych cechach charyzmatu tego... więcej
W pełni kompetentny teologiczny wykład o historycznych przemianach w nauczeniu o łasce. więcej
Edukacja religijna w rodzinie i szkole w perspektywie europejskiej. Publikacja w języku angielskim. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: