Archeologia

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

 
Redakcja: Anna Marciniak-Kajzer

Formaty plików: ibuk

Relikty dworów rycerskich to dzisiaj najczęściej tzw. grodziska stożkowate – anonimowe pagórki – kryjące w sobie ślady po najczęściej drewnianej, wyjątkowo murowanej zabudowie i liczne drobne zabytki, będące pozostałością... więcej
Podstawowy podręcznik wprowadzający w archeologię. Zawiera przegląd głównych problemów badawczych, terminologii i definicji. Książkę otwiera rozdział poświęcony historii dyscypliny. Stosownie do wymogów dydaktycznych przedstawia... więcej
Od redakcji: Siódmy już tom serii Mons Sancti Laurentii, tym razem pióra antropologa Tomasza Kozłowskiego, w całości poświęcony jest populacji ludności pochowanej w głównym ośrodku społeczno-gospodarczym i kulturowym ziemi... więcej
Celem pracy są zasadniczo procesy miastotwórcze, zachodzące na Pomorzu Zachodnim, a więc w skali regionu, jednak autor odwołuje się też do zjawisk zachodzących w szerszym makroregionalnym zakresie, ujmując je jako kontekst dla... więcej

Archaeologia Historica Polona, t. 21

 
Redakcja: Jadwiga Chudziakowa

Formaty plików: pdfibuk

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak: Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Żółtego na Pomorzu Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej szkoły ornamentyki skandynawsko-insularnej / 7 Artur Różański: Czeskie i morawskie wzorce... więcej

Giganci i anioły upadłe

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf )

Artur Sroka jest badaczem Biblii zorientowanym wokół protestanckiego nurtu chrześcijaństwa. Dokładne studiowanie jej zapisów i znajomość wielu wierzeń różnorakich kultur pozwoliły mu na wyciągnięcie fascynujących wniosków,... więcej
UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu Kazimierz Szulc: Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska. Znakomite, obszerne opracowanie polskich pradziejów, podań,... więcej

Acta Archaeologica Lodziensia t. 58/2012

Redakcja: Witold Świętosławski, Lucyna Domańska, Jerzy Maik, Mariusz Mielczarek, Valery Nikonorov, Tadeusz Poklewski-Koziełł

Formaty plików: pdfibuk

Acta Archaeologica Lodziensia" to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku. Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa... więcej

Acta Archaeologica Lodziensia t. 59/2013

Redakcja: Witold Świętosławski, Lucyna Domańska, Jerzy Maik, Mariusz Mielczarek, Valery Nikonorov, Tadeusz Poklewski-Koziełł, Tomasz Kurasiński

Formaty plików: pdfibuk

Dwadzieścia lat temu w wigilijny poranek zmarł nagle profesor dr hab. Andrzej Nadolski – wybitny mediewista, archeolog, bronioznawca. Był człowiekiem wyjątkowego formatu. Jego życiorys odzwierciedla skomplikowane dzieje minionych... więcej
Książka dotyczy historii państwa Kilindich, leżącego w górach Usambara w Afryce Wschodniej, na obszarze dzisiejszej Tanzanii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania wiążące się z powstaniem i funkcjonowaniem tego państwa okresie od... więcej

Historia Korei

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

To pionierskie na polskim rynku kompendium dziejów Korei obejmuje okres od chwili pojawienia się pierwszych mieszkańców Półwyspu Koreańskiego po czasy nam najbliższe. Obok tradycyjnej wizji dziejów, rozpowszechnionej w samej Korei,... więcej

Cywilizacja arabska w Hiszpanii

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Absolutny klasyk światowej arabistyki - zadziwiająca przenikliwością i intuicją próba syntezy muzułmańskiej Hiszpanii; piękna, potoczysta opowieść o Al-Andalus, napisana w latach 30. ubiegłego stulecia, kiedy atmosfera polityczna w... więcej

Historia Zimbabwe

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Książka przedstawia w sposób kompetentny i dobrze udokumentowany, z wykorzystaniem źródeł afrykańskich, dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze byłej Rodezji Południowej, obecnie niepodległego kraju o nazwie Zimbabwe. Opracowanie... więcej

Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Kiedy powstał naród żydowski? Cztery tysiące lat temu, czy też wyszedł spod pióra żydowskich historyków w XIX w., którzy wykorzystując tradycję biblijną odtworzyli dzieje ludu, stanowiące podstawę do kształtowania przyszłego... więcej
Sejm Żydów litewskich (waad litewski) był centralną reprezentacją żydowską na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Działał przez prawie półtora wieku (1623-1764), a jego aktywność dotyczyła wszystkich sfer życia społeczeństwa... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: