Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
W zamyśle autora książka jest próbą zarysowania przedmiotu demografii społecznej, którą wstępnie określa jako dziedzinę nauki, która bada i opisuje znaczenie procesów demograficznych dla kształtowania polityki społecznej... więcej
Do rąk czytelnika oddana zostaje książka mająca na celu usystematyzowanie wiedzy o wszystkich formach ochrony przyrody. Po pierwsze, pozycja ta ma propagować ideę ochrony przyrody na drodze obejmowania ochroną konkretnych obszarów,... więcej
Obszerne studium zawiera ciekawą analizę w ramach filozofii fizyki i fizyki relatywistycznej. więcej
Publikacja porusza kwestie związane ze zrównoważoną relacją człowieka i przyrody. Całość w języku angielskim. This collection of papres present a humanistic approach to sustainable development, focusing on its theoretical and... więcej
Ze względu na wzrastające zainteresowanie pokarmową problematyką behawioralną i fizjologiczną, spowodowane nowymi odkryciami naukowymi oraz zmianami kulturowymi mającymi swoje odzwierciedlenie w języku, zaistniała potrzeba przedstawienia... więcej
Jak realizowano proces edukacji ekologicznej w szkołach powszechnych i średnich ogólnokształcących w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: