Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Badanie niezawodności systemów technicznych jest zadaniem złożonym. W książce opisano nowoczesne sposoby badań oparte na metodzie czynnościowej, a więc badanie systemu logistycznego jako zespołu czynności związanych z celowym... więcej
Innowacyjność jest dziedziną działalności społecznej i gospodarczej wymagającą niezwykle szerokiej wiedzy i intuicji. Wymaga bowiem nie tylko orientacji we współczesnych osiągnięciach nauki, które wróżą rewolucyjne zmiany, oraz w... więcej
Monografia zawiera wyniki badań nad spółkami debiutującymi na GPW w Warszawie w latach 1998–2011. Autor przeanalizował sytuację finansową tych spółek rok przed debiutem oraz w ciągu dwóch latach po debiucie, wielkość kapitału... więcej
Zarządzanie logistyczne w sklepach internetowych znacząco różni się od działań w tym zakresie w handlu tradycyjnym. Poznanie tych różnic pozwala optymalizować sterowanie zapasami, zarządzanie asortymentem, a także proces realizacji... więcej
W książce przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem szkołą wyższą w Polsce i znaczeniem zarządzania uczelnią w warunkach rynkowych. Zaprezentowano ocenę działalności szkoły wyższej zarówno z perspektywy studenta, jak i z... więcej
Kształtowanie rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych controllingu stanowi wciąż ważne i aktualne, chociaż złożone zagadnienie dotyczące współczesnych organizacji, zwłaszcza tych, które są zainteresowane... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: