Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Autor proponuje metodę filozoficzną Michaela Walzera pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka, z zasadami działalności gospodarczej. więcej

Etos polskich przetwórców żywności

 
Redakcja: Artur Wysocki, Marcin Zarzecki

Formaty plików: pdfibuk

Etos zawodowy każdej grupy społecznej może być opisany na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiskowej. W jego skład wchodzą m.in. ideały. Dążenie do ich realizacji staje się rękojmią postępowania etycznego. W przypadku... więcej

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

 
Redakcja: Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Formaty plików: pdfibuk

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zagadnienie przestawione jest na tle obecnych przemian, określanych nierzadko mianem „kryzysu” projektu integracyjnego.... więcej
Przedmiotem opracowania jest tak zwane "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych w starożytnym Rzymie okresu republikańskiego i... więcej
Autorzy 17 opracowań znajdujących się w tej pozycji starają się przybliżyć różne zagadnienia związane ze współczesnymi dylematami przedsiębiorcy, dylematami na rynku pracy, czy poszukiwaniami osób angażujących się w życie... więcej
Pozycja powstała z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji, jednak może okazać się przydatna również osobom studiującym na innych kierunkach, takich jak: stosunki międzynarodowe, zarządzanie czy ekonomia. W publikacji... więcej

Quo vadis universitas?
Diagnoza i scenariusze rozwojowe

 
Redakcja: Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki

Formaty plików: pdfibuk

Po 25 latach transformacji systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, w dużej mierze związanej z wdrażaniem rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, trwa ożywiona debata na temat tego, jak powinien wyglądać współczesny uniwersytet.... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: