Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów wyższych lat i doktorantów z podstawami metod rozpraszania neutronów oraz współczesnymi technikami eksperymentalnymi badania własności faz skondensowanych przy ich pomocy. Neutrony... więcej

Inżynier i Fizyk Medyczny
Dwumiesięcznik inżynierów, fizyków, techników, elektroradiologów i radiologów

Indygo, 2013
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jacek Lewandowski

Formaty plików: pdfibuk

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący tak szerokie środowisko techników, inżynierów medycznych oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach... więcej

Inżynier i Fizyk Medyczny
Dwumiesięcznik inżynierów, fizyków, techników, elektroradiologów i radiologów

Indygo, 2013
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jacek Lewandowski

Formaty plików: pdfibuk

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący tak szerokie środowisko techników, inżynierów medycznych oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach... więcej
Energia jądrowa i jej powszechne wykorzystanie ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wielkie katastrofy w Czarnobylu i Fukushimie wywołują przerażenie. Autor niniejszej książki, jako specjalista w dziedzinie energetyki,... więcej
Wielu z nas wydaje się, że wie, jak wygląda atom: to kulka, dookoła której latają elektrony... O atomie da się powiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których nawet nie wspomniano nam w szkole... Obok teorii względności fizyka... więcej
Podręcznik zawiera matematyczny opis związków między uporządkowaniem struktury atomowej materiałów a ich obrazami dyfrakcyjnymi uzyskanymi przy pomocy wiązki promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów. W podręczniku zamiarem... więcej
Praca ukazuje udział metod eksperymentalnych i obliczeniowych stosowanych powszechnie w fizyce jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii. Rozdział pierwszy dotyczy sposobów kontroli dawki w teleradioterapii. W rozdziale... więcej
W książce przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej. Na całość pracy składają się dwie części (cz. I Fizyka klasyczna – J. Massalski, M. Massalska). Książka jest... więcej
"Zbiór zadań z fizyki" zawiera ponad 1500 zadań ze wszystkich działów fizyki objętych programem szkół średnich. Każdą grupę zadań z danego tematu poprzedzono krótkim wprowadzeniem, zawierającym praktyczne wskazówki oraz... więcej
Nowatorski charakter podręcznika jest widoczny przede wszystkim w jego treści. Poza kanonem zawierającym zagadnienia, z których niektóre zostały przebadane już w początkach mechaniki kwantowej, podręcznik zawiera m.in. omówienia... więcej
Niniejsza praca została podzielona na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia promieniotwórczości naturalnej w środowisku, przedstawia wybrane do badań radionuklidy oraz wprowadza pojęcie dawek promieniowania i sposoby ich... więcej
Monografia dokumentująca nowatorską metodę wyznaczania polaryzacji gluonów w nukleonie oraz prezentująca uzyskane za jej pomocą wyniki w ramach doświadczenia COMPASS prowadzonego w CERN z udziałem Wydziału Fizyki Uniwersytetu... więcej
Sięgając po tę książkę, czytelnik zdobędzie rzetelne i obiektywne informacje o historii energii jądrowej oraz jej współczesnych zastosowaniach, które pozwolą mu ukształtować własne poglądy. Ponadto dzięki bardzo szerokiemu... więcej
W monografii zaprezentowano badania własności stanu metastabilnego I? = K? = 8- w jądrach 130Ba, 132Ce, 134Nd i 184Pt przy wykorzystaniu techniki pomiarowej bazującej na spektrometrii elektronów konwersji wewnętrznej oraz gamma stosowanych... więcej
Monografia opisuje główne aspekty poszukiwania bozonu Higgsa pojawiającego się w Modelu Standardowym w wyniku mechanizmu spontanicznego łamania symetrii, nazywanego mechanizmem Brouta-Englerta-Higgsa. Początkowe rozdziały krótko... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: