Chemia fizyczna

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Znakomity podręcznik wybitnych wykładowców! Tom drugi 2-tomowego dzieła Chemia fizyczna . Znany od ponad 30 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim podręcznik został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół... więcej
Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak... więcej
Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom mechanicznego mieszania układów wielofazowych: ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz-ciało stałe, prowadzonego w aparatach z obracającymi się mieszadłami. Opisano w niej... więcej

Fotochemia i spektroskopia optyczna
Ćwiczenia laboratoryjne

 
Redakcja: Andrzej Turek, Jan Najbar

Formaty plików: ibuk

Nowoczesne ćwiczenia laboratoryjne! Podręcznik zawiera ćwiczenia laboratoryjne dotyczące spektroskopii optycznej i fotochemii, stanowiące dopełnienie wykładów z chemii fizycznej, fizyki chemicznej, spektroskopii molekularnej, analizy... więcej

Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym

 
Redakcja: Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta Ziegler-Borowska, Dariusz Kędziera

Formaty plików: pdfibuk

Autorzy są absolwentami i pracownikami Wydziału Chemii UMK. Specjalizują się w różnych dziedzinach chemii: obliczeniowej (AKK), organicznej (MZB) i kwantowej (DK). Pracując w zespołach interdyscyplinarnych, nabrali przekonania o... więcej

Zbiór zadań z olimpiad chemicznych L-LIX

 
Redakcja: Marek Orlik, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

Formaty plików: ibuk

60 lat Krajowej Olimpiady Chemicznej – wydanie jubileuszowe Zestaw zadań z ostatnich dziesięciu edycji Krajowej Olimpiady Chemicznej do 2013 roku włącznie, podzielony według poszczególnych etapów (poziomów trudności): I, II, III;... więcej

Chemia fizyczna. Tom 3
Obliczenia fizykochemiczne

Redakcja: Andrzej Olszowski, Ludwik Komorowski

Formaty plików: ibuk

Zmienione i rozszerzone wydanie znakomitego podręcznika! Znany od ponad 20 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim, podręcznik Obliczenia fizykochemiczne został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze... więcej
Autorzy oddają w ręce przyszłych chemików zbiór ćwiczeń, który pozwoli poznać podstawowe prawa, zjawiska i zależności chemiczne oraz czynności laboratoryjne, które wykonywane krok po kroku pomogą zrozumieć chemię. Książka... więcej
e-ISBN: 978-83-233-8585-1 Niniejsza książka jest poświęcona teorii grup i jej zastosowaniom w chemii fizycznej oraz dziedzinach pokrewnych. Prócz standardowych grup punktowych omówiono, z konieczności w pewnym skrócie, grupy osiowe,... więcej

Fizyka materiałów polimerowych. Makrocząsteczki i ich układy

 
Redakcja: Henryk Galina

Formaty plików: ibuk

W niniejszej, pierwszej części podręcznika Fizyka materiałów polimerowych, zatytułowanej Makrocząsteczki i ich układy, przedstawiono podstawowe pojęcia i charakterystyki makrocząsteczek. Omówiono tematy takie jak: podstawy chemii... więcej

Chemia fizyczna. Tom 4
Laboratorium fizykochemiczne

 
Redakcja: Ludwik Komorowski, Andrzej Olszowski

Formaty plików: ibuk

W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne. W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego,... więcej
Autorzy oddając w ręce Czytelników opracowanie „Właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych biopierwiastków” podali istotne informacje o wybranych pierwiastkach koncentrując się na ich roli w organizmach żywych, a... więcej
Chromatografia jest najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdzielania mieszanin, a jedną z jej odmian jest chromatografia jonowa, której podstawy i zastosowania opisano w niniejszej książce. Ogromnym atutem książki jest obszerna... więcej
Podręcznik przestawia współczesne makroskopowe metody charakteryzowania magnetyków. Stanowi źródło podstawowych informacji dla studentów rozpoczynających poznawanie podstaw magnetochemii - lub ogólniej magnetyzmu - na wydziałach... więcej

Świat nanocząstek

 
Redakcja: Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Witold Łojkowski

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: