Finanse publiczne. PN 306

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy Państwu do rąk publikację Finanse publiczne, która została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Publikacja ta stanowi zbiór opracowań poświęconych rozważaniom, które odnoszą się do wielu problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Autorzy prezentują tu wyniki przeprowadzonych przezeń badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, polityki podatkowej państwa wobec przedsiębiorstw, efektywności i zadłużenia sektora publicznego w dobie kryzysu finansowego oraz jego implikacji dla sektora bankowego i ubezpieczeń społecznych.


Niniejsze opracowanie zawiera ponadto artykuły poruszające kwestie dotyczące instrumentów finansowego wsparcia działalności przedsiębiorstw, prorozwojowego wykorzystania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.


Książka adresowana jest do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym.


Liczba stron570
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-386-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Jan Borowiec, Kryzys gospodarczy a polityka monetarna i fiskalna w strefie euro w latach 2008-2012     13
  Leszek Borowiec, Marzena Kuśmierek, Kapitał żelazny w finansowaniu organizacji non-profit w Polsce     24
  Patrycja Chodnicka, Katarzyna Niewińska, Determinanty wyceny rynkowej sektora bankowego w dobie kryzysu     37
  Patrycja Chodnicka, Katarzyna Niewińska, Ocena sektora bankowego w Europie     48
  Iwona Dorota Czechowska, Rachunki osobiste dla klientów 60+     61
  Agnieszka Deresz, Marian Podstawka, Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych mikroprzedsiębiorców w warunkach kryzysu     73
  Joanna Działo, Czy Unia Europejska potrzebuje unii fiskalnej?     86
  Ryta Dziemianowicz, Tax expenditures w konstrukcji reguły wydatkowej     98
  Joanna Fila, Mikrofinanse w Unii Europejskiej – polityka, instrumenty, efekty     110
  Beata Filipiak, Marek Dylewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – problemy dostosowawcze     120
  Piotr Gut, Model odwróconej płatności (reverse charge) jako element konstrukcji podatku VAT ograniczający uszczuplenia w podatku VAT     132
  Małgorzata Magdalena Hybka, Raison d’être solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej     143
  Marcin Idzik, Ekskluzja finansowa – ujęcie empiryczne     154
  Maria Jastrzębska, Kreacja i implementacja systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego     166
  Piotr Karaś, Wojciech Pacut, Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych – przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich     178
  Anna Kobiałka, Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego lubelszczyzny     190
  Teresa Kondrakiewicz, Dywersyfikacja jako kierunek rozwoju grup kapitałowych     200
  Iwa Kuchciak, Problematyka nadmiernego zadłużania w kontekście wykluczenia finansowego     213
  Elwira Leśna-Wierszołowicz, Koncepcja wielofunduszowości w drugim filarze systemu emerytalnego w Polsce     225
  Paweł Marszałek, Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem?     235
  Grzegorz Matysek, Opodatkowanie dochodów spółek osobowych w Polsce – konieczność zmian     247
  Danuta Miłaszewicz, Stabilność fiskalna jako przymus w polityce fiskalnej     260
  Magdalena Miszczuk, Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia     272
  Anna Murdoch, Wejście Polski do strefy euro a długoterminowe cele rozwoju kraju     285
  Piotr Ptak, Polityka wydatków publicznych w Polsce w latach 2008-2012     298
  Witold Rakowski, Zróżnicowanie wydatków gmin i powiatów na oświatę w latach 2005-2010 w układzie przestrzennym     311
  Halina Rechul, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce     325
  Wioleta Samitowska, Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych jako instrumenty finansowego wsparcia MŚP     338
  Przemysław Siudak, Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument generujący oszczędności budżetu państwa z tytułu zatrudniania bezrobotnych     351
  Andrzej Sobczyk, Dynamika wydatków inwestycyjnych i liczby mieszkańców w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2011     362
  Michał Sosnowski, Progresywne i proporcjonalne opodatkowanie przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce     372
  Feliks Marek Stawarczyk, Kryzys finansowy a sytuacja banków krajowych w Niemczech     386
  Igor Styn, Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową     397
  Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Katarzyna Klyta, Możliwości wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych do powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce w opinii mieszkańców powiatu tarnogórskiego     409
  Waldemar Szczepaniak, Ocena sytuacji finansowej publicznych uczelni technicznych w Polsce w latach 2004-2011     418
  Tomasz Śmietanka, Gospodarka finansowa gminy miejsko-wiejskiej Kozienice w latach 2003-2012     430
  Tomasz Uryszek, Zadłużenie sektora samorządowego w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego     442
  Alina Walenia, Zarządzanie ryzykiem w sektorze samorządowych finansów publicznych     454
  Jerzy Wąchol, Spowolnienie gospodarcze i problemy długu publicznego na świecie w świetle danych statystycznych     466
  Radosław Witczak, Wykorzystanie metod szacowania podstawy opodatkowania do określenia wysokości zobowiązań podatkowych     478
  Iwona Wojciechowska-Toruńska, „Pakt fiskalny” a polityka fiskalna     488
  Katarzyna Wójtowicz, Udziały samorządów w podatkach państwowych – własne czy obce źródło dochodów JST? Dylematy teorii a praktyka budżetowa wybranych państw     501
  Dorota Wyszkowska, Stan finansów jednostek samorządu terytorialnego jako determinanta wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020     513
  Jolanta Zawora, Samodzielność finansowa samorządów gminnych w warunkach spowolnienia gospodarczego     523
  Anna Zielińska-Chmielewska, Ocena realizacji strategii płynności finansowej GK Tarczyński SA w ujęciu dochód-ryzyko     534
  Dagmara Zuzek, Faktoring jako niekonwencjonalne źródło finansowania mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce     547
  Arkadiusz Żabiński, Realizacja zasady równości opodatkowania czynników wytwórczych w wybranych krajach europejskich     558
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia