Rachunkowość a controlling. PN 291

Rachunkowość a controlling. PN 291

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarcza-nie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych.


Rachunkowość stanowi również podstawę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaga¬nie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Zapewnia także obsługę in-formacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.


Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej za-dania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz po-szczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu.


Rachunkowości uważanej za najważniejszy system informacyjny controllingu jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości. Część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Część zaś prezentuje problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.


Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien wkład do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, mającej odgrywać ważną rolę w zasilaniu informacyjnym controllingu.


Liczba stron578
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-389-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Małgorzata Białas, Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i kasową na wycenę rynkową przedsiębiorstw    13
  Adam Bujak, Pomiar efektywności systemu rachunkowości przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki wykorzystania zasobów    23
  Halina Buk, Koszty kalkulowane w taryfie energii elektrycznej    33
  Andrzej Bytniewski, Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu    43
  Michał Chalastra, Rachunek zysków i strat a wymogi zarządzania strategicznego    54
  Halina Chłodnicka, Grzegorz Zimon, Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego    66
  Marlena Ciechan-Kujawa, Koncepcja pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w sferze personalnej    82
  Ksenia Czubakowska, Planowanie i kontrola w controllingu    94
  Marcin Czyczerski, Wpływ funkcji personalnej na efektywność controllingu    106
  Michał Dyk, Prognozowanie przychodów i kosztów według Boxa-Jenkinsa    115
  Wiktor Gabrusewicz, Atrybuty współczesnego rachunku kosztów    125
  Stanisław Gędek, Instrumenty wspomagające decyzje krótkookresowe w gospodarstwie rolnym    135
  Robert Golej, Selekcja projektów nowych produktów w controllingu innowacji    147
  Bartosz Góralski, Wycena marki metodą Brand-driven Earnings    160
  Beata Iwasieczko, Wartość organizacji gospodarczej a efektywność IT a Cloud computing    169
  Elżbieta Janczyk-Strzała, Perspektywy, bariery i możliwości rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych w świetle wyników badań    178
  Krzysztof Piotr Jasiński, Wdrażanie controllingu ds. zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej    188
  Magdalena Jaworzyńska, Wykorzystanie controllingu w praktyce zakładów opieki zdrowotnej    198
  Marcin Jędrzejczyk, Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego    208
  Angelika Kaczmarczyk, Zarządzanie kosztami w aspekcie wyceny bilansowej    219
  Ilona Kędzierska-Bujak, Zbilansowana karta wyników a kompleksowa karta wyników i zarządzanie przez otwarte księgi – wybrane zagadnienia    227
  Marcin Klinowski, Biuro wsparcia projektów jako nowy wymiar rachunkowości zarządczej    238
  Marta Kołodziej-Hajdo, Koszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem    246
  Ewelina Agnieszka Kołtun, Anetta Kadej, Zastosowanie wskaźnika proporcji przy podatku naliczonym w spółdzielni mieszkaniowej    255
  Robert Kowalak, Controlling w zakładzie gospodarowania odpadami    265
  Mieczysław Kowerski, Dywidenda a wynik finansowy w ostatnim roku obrotowym    278
  Wojciech Dawid Krzeszowski, Opodatkowanie wniesienia aportu lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa    289
  Jarosław Kujawski, Problemy językowe w Earned Value Management    298
  Justyna Kulikowska, Controlling jakości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem    308
  Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie ERP    319
  Mirosława Kwiecień, Paradygmaty współczesnej rachunkowości a controlling    331
  Zbigniew Leszczyński, Narzędzia rachunkowości zarządczej w zintegrowanym programie redukcji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym    341
  Grzegorz Lew, Paulina Wojtowicz-Maryjka, Optymalizacja kosztów działalności w grupach zakupowych    353
  Paweł Malinowski, Małgorzata Kutyłowska, Benchmarking jako nowoczesne narzędzie zarządzania w sektorze wodociągów i kanalizacji – Polska na tle innych krajów europejskich    364
  Bożena Nadolna, Problemy walidacji badań jakościowych w rachunkowości zarządczej    380
  Bartłomiej Nita, Stopa wzrostu przedsiębiorstwa w kontekście planowania finansowego    393
  Michał Pietrzak, Potrzeba kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych    404
  Katarzyna Piotrowska, Rola rachunkowości w dostarczaniu informacji o procesach innowacyjnych zarządzającemu    415
  Michał Poszwa, Koszty w rachunku wyniku podatkowego    425
  Krzysztof Prymon, Praktyczne problemy ujmowania kosztów i przychodów z działalności rolniczej w aspekcie wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Wyniki badań    435
  Jolanta Rubik, Wybrane elementy controllingu w PKP SA    446
  Paweł Rumniak, Jeden raport    457
  Dariusz Ryszard Rutowicz, Strategia, model biznesowy i rachunkowość zarządcza jako komplementarne narzędzia identyfikujące źródła wartości przedsiębiorstwa    469
  Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Teoretyczne aspekty pomiaru wartości publicznej jednostek samorządu terytorialnego    481
  Radosław Ryńca, Czynniki mające wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w uczelni przez instytucje finansujące projekty oraz podmioty współpracujące z szkołą wyższą    494
  Aleksandra Sulik-Górecka, Systemy wczesnego ostrzegania w controllingu strategicznym    503
  Alfred Szydełko, Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa    512
  Łukasz Szydełko, Rachunkowość w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo – wybrane zagadnienia    522
  Magdalena Szydełko, Benchmarking jako narzędzie wspomagające controlling w obszarze logistyki    531
  Joanna Świerk, Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesie implementacji strategii uczelni wyższej na przykładzie UMCS    541
  Adam Węgrzyn, Wieloletni model regulacji jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa na przykładzie operatorów systemu dystrybucyjnego gazu    552
  Marcin Wierzbiński, Zasady analizy kosztów łańcucha wartości    564
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia