Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

-20%

Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,72  38,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,7238,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka książki podjęła bardzo ważny, bardzo aktualny, istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań, z którymi Autorka, jako doświadczona badaczka, posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową, doskonale, wręcz mistrzowsko, sobie poradziła. (...) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe, oryginalne dzieło, które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym.


Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-742-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    21
  
  Część pierwsza. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ NAD PRZYWÓDZTWEM W SZKOLE    29
  
  Rozdział I. Przywództwo    31
  
  Wprowadzenie     31
  
  1. Menedżerowie a liderzy    32
  
  2. Liderzy zmian     36
  
  2.1. Wyzwania     36
  2.2. Cechy    39
  2.3. Funkcje     41
  
  3. Przywództwo a zarządzanie    46
  
  3.1. Przywództwo – zarządzanie: cechy wspólne i rozbieżne    47
  3.2. Przywództwo – zarządzanie: stereotypy    50
  3.3. Przywództwo – zarządzanie: w poszukiwaniu równowagi     52
  
  4. Teorie przywództwa: ewolucja poglądów    56
  
  4.1. Geneza i inspiracje    56
  4.2. Tradycja i współczesność    61
  4.2.1. Różnorodność definicji    63
  4.2.2. Teorie cech    66
  4.2.3. Teorie zachowań    69
  4.2.4. Teorie interakcyjne i sytuacyjne    74
  4.2.5. Teorie funkcjonalne    85
  4.2.6. Teorie przywództwa transformacyjnego    88
  
  5. Typologie przywództwa    97
  
  Podsumowanie    102
  
  Rozdział II. Przywództwo w szkole     107
  
  Wprowadzenie     107
  
  6. Dyskusje wobec statusu dyrektora szkoły     109
  
  7. Dyrektor szkoły w roli przywódcy     114
  
  7.1. Dyrektor szkoły jako skuteczny przywódca     115
  7.2. Wyzwania przywództwa w szkole     119
  7.2.1. Styl przywództwa     120
  7.2.2. Zmiana w szkole     125
  7.2.3. Uczenie się i rozwój     126
  7.2.4. Budowanie potencjału szkoły     126
  7.2.5. Uwalnianie potencjału przywództwa     128
  7.2.6. Kultura myślenia strategicznego     130
  7.2.7. Długofalowy rozwój szkoły     132
  
  8. Przywództwo i osiągnięcia edukacyjne uczniów     135
  
  8.1. Model bezpośredniego wpływu     136
  8.2. Model pośredniego wpływu     138
  8.3. Model współzależności     139
  
  9. Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie     143
  
  9.1. Przestrzenne zróżnicowanie warunków i oferty edukacyjnej     145
  9.2. Szkoły na obszarach zaniedbanych społecznie     150
  9.3. Przywództwo w rozwoju szkoły     151
  9.3.1. Dyrektor szkoły jako przywódca     153
  9.3.2. Praktyki przywódcze w szkole     157
  
  Podsumowanie     167
  
  Część druga. BADANIA WŁASNE NAD SKUTECZNYM PRZYWÓDZTWEM W SZKOŁACH NA OBSZARACH ZANIEDBANYCH SPOŁECZNIE    171
  
  Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań     173
  
  Wprowadzenie     173
  
  1. Zamierzenia i perspektywa badawcza: wybór kraju odniesienia     175
  
  2. Problem i cele badań     184
  
  3. Uszczegółowienie problematyki badawczej     190
  
  
  4. Przedmiot badań     194
  
  5. Metoda badań: studium przypadków     196
  
  6. Dobór przypadków i teren badań     205
  
  7. Gromadzenie danych     213
  
  7.1. Wywiad narracyjny     215
  7.2. Wywiad intensywny     218
  7.3. Zogniskowany wywiad grupowy     220
  7.4. Analiza archiwów i obserwacja jakościowa     223
  
  8. Organizacja procesu zbierania danych     226
  
  9. Konstruowanie teorii ugruntowanej     229
  
  10. Etyczne aspekty badań     232
  
  10.1. Dobrowolne uczestnictwo     235
  10.2. Świadoma zgoda     236
  10.3. Działanie na rzecz dobra     237
  10.4. Poufność i prywatność     239
  
  Podsumowanie     240
  
  Rozdział IV. Charakterystyki szkół    243
  
  Wprowadzenie     243
  
  1. Brentwood Primary School     245
  
  1.1. Otoczenie     247
  1.2. Przestrzeń i baza     249
  1.3. Uczniowie     250
  1.4. Nauczyciele i inni pracownicy     252
  1.5. Historia, stan obecny i planowane zmiany     254
  
  2. Oasis Community Primary School     261
  
  2.1. Otoczenie     263
  2.2. Przestrzeń i baza     264
  2.3. Uczniowie     266
  2.4. Nauczyciele i inni pracownicy     268
  2.5. Historia szkoły, stan obecny i planowane zmiany     269
  
  3. Cleveland Technology College     272
  
  3.1. Otoczenie     274
  3.2. Przestrzeń i baza     276
  3.3. Uczniowie     279
  3.4. Nauczyciele i inni pracownicy     280
  3.5. Historia, stan obecny i planowane zmiany     282
  
  4. Szkoła Podstawowa nr 207     286
  
  4.1. Otoczenie     288
  4.2. Przestrzeń i baza     289
  4.3. Uczniowie     290
  4.4. Nauczyciele i inni pracownicy     292
  4.5. Historia, stan obecny i planowane zmiany     293
  
  5. Szkoła Podstawowa nr 208     296
  
  5.1. Otoczenie     297
  5.2. Przestrzeń i baza     298
  5.3. Uczniowie     300
  5.4. Nauczyciele i inni pracownicy     303
  5.5. Historia, stan obecny i planowane zmiany     305
  
  6. Publiczne Gimnazjum nr 51     309
  
  6.1. Otoczenie     311
  6.2. Przestrzeń i baza     312
  6.3. Uczniowie     313
  6.4. Nauczyciele i inni pracownicy     314
  6.5. Historia, stan obecny i planowane zmiany     315
  Podsumowanie     319
  
  Rozdział V. Stawanie się skutecznym przywódcą     323
  
  Wprowadzenie     323
  
  1. Wstępna charakterystyka     324
  
  2. Sylwetki     327
  
  2.1. Nicola Brown: Brentwood Primary School     327
  2.2. William Emerson: Oasis Community Primary School     330
  2.3. Sophie Montgomery: Cleveland Technology College     334
  2.4. Robert Bratkowski: Szkoła Podstawowa nr 207     337
  2.5. Beata Małecka: Szkoła Podstawowa nr 208     340
  2.6. Zbigniew Skibiński: Publiczne Gimnazjum nr 51     344
  
  3. Rozwój zawodowy – stawanie się skutecznym przywódcą     348
  
  3.1. Eksperymentowanie: poszukiwania i wyzwania     354
  3.2. Zbieranie doświadczeń: przygotowywanie się do roli     361
  3.3. Pierwsze kroki: żądni czynu, odnajdowanie własnej drogi     366
  3.3.1. Wykształcanie nowych sposobów myślenia     368
  3.3.2. Nabywanie umiejętności działania     372
  3.3.3. Identyfikowanie siebie     377
  3.4. Ku dojrzałemu przywództwu     380
  
  Podsumowanie     384
  
  Rozdział VI. Kształtowanie warunków edukacji – kluczowe aspekty skutecznego przywództwa    391
  
  Wprowadzenie     391
  
  1. Tworzenie solidnych podstaw: w stronę nowych jakości     396
  
  1.1. Ustalanie kierunków działania, uzgadnianie celów: wizja     397
  1.1.1. Potrzeba wizji     397
  1.1.2. Tworzenie wizji     399
  1.2. Doskonalenie warunków     401
  1.2.1. Wspomaganie nauczycieli w rozwoju − jakość relacji interpersonalnych     401
  1.2.2. Doskonalenie jakości bazy materialnej i przestrzeni szkoły     406
  1.3. Sprzyjanie odpowiedzialności: ku demokratyzacji     409
  1.3.1. Zaufanie, otwarta komunikacja     411
  1.3.2. Współpraca, partycypacja, samorządność     416
  
  2. Budowanie kultury troski i osiągnięć     420
  
  2.1. Stawianie wysokich wymagań – motywowanie     423
  2.1.1. Orientacja na nauczyciela     424
  2.1.2. Orientacja na ucznia     428
  2.2. Uczenie się we współpracy z sukcesów i porażek     431
  
  3. W poszukiwaniu synergii: stabilizacja i konsolidacja     433
  
  3.1. Przywództwo nauczycieli     438
  3.2. Partnerstwa edukacyjne     444
  
  Podsumowanie     451
  
  Zakończenie     457
  Bibliografia     467
  Spis rycin i tabel     491
  Summary     493
  Aneks     503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia