Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami. Tom 3

Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami. Tom 3

1 opinia

Format:

ibuk

W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość.


W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.


Liczba stron246
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-832-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział 1. Pomiar wyników banku w kontekście kapitału relacji z interesariuszami     11
  
  1.1. Rachunkowość społeczna – narzędzia prezentacji informacji o interesariuszach     11
  1.2. Wartość dodana     15
  1.2.1. Sprawozdanie z wartości dodanej     15
  1.2.2. Rozszerzone sprawozdanie z wartości dodanej     26
  1.2.3. Rachunek gospodarowania czynnikami produkcji     27
  1.3. Wielopłaszczyznowe karty dokonań     30
  1.3.1. Zrównoważona Karta Dokonań     31
  1.3.2. Tableau de Bord de Gestion     34
  1.3.3. Nawigator     35
  1.3.4. Monitor Aktywów Niematerialnych     37
  1.4. Sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju     38
  1.4.1. Sprawozdania w trzech wymiarach     38
  1.4.2. Rachunkowość zintegrowana     44
  1.4.3. Ratingi CSR oraz giełdowe indeksy CSR     47
  1.5. Karta Odpowiedzialności     50
  1.6. Pryzmat Wyników     52
  1.7. Inne narzędzia pomiaru wyników     53
  1.8. Podsumowanie     58
  
  Rozdział 2. Zewnętrzna ocena wyników banku z perspektywy relacji z interesariuszami     69
  
  2.1. Ocena wpływu banku na interesariuszy – założenia metodologiczne     69
  2.1.1. Źródła danych do analizy     69
  2.1.2. Wskaźniki stosowane w zewnętrznej ocenie relacji banku z interesariuszami     72
  2.1.3. Wskaźnik syntetyczny – zagregowana ocena wpływu banku na interesariuszy     76
  2.2. Cele i interesariusze polskich banków. Wyniki badania ankietowego     78
  2.2.1. Próba i metoda badawcza     79
  2.2.2. Cele działania banków     81
  2.2.3. Interesariusze banków     91
  2.3. Wyniki banków – perspektywa tworzenia kapitału relacyjnego     103
  2.3.1. Źródła danych     103
  2.3.2. Analiza wartości dodanej     103
  2.3.3. Ocena banku z perspektywy interesariuszy     111
  2.4. Podsumowanie     141
  
  Rozdział 3. Kapitał relacyjny banków – studia przypadków     143
  
  3.1. Wprowadzenie     143
  3.2. BMO Financial Group     144
  3.2.1. Wizja, misja, strategia banku     144
  3.2.2. Odpowiedzialność społeczna     147
  3.2.3. Relacje z interesariuszami     148
  3.2.4. Efekty działalności banku – tworzenie kapitału relacyjnego     156
  3.2.5. Podsumowanie     162
  3.3. Credit Suisse     164
  3.3.1. Wizja, misja, strategia banku     164
  3.3.2. Odpowiedzialność społeczna     167
  3.3.3. Relacje z interesariuszami     169
  3.3.4. Efekty działalności banku – tworzenie kapitału relacyjnego     175
  3.3.5. Podsumowanie     184
  3.4. Bank BPH     185
  3.4.1. Wizja, misja, strategia banku     185
  3.4.2. Odpowiedzialność społeczna     187
  3.4.3. Relacje z interesariuszami     189
  3.4.4. Efekty działalności banku – tworzenie kapitału relacyjnego     196
  3.4.5. Podsumowanie     202
  3.5. Bank Millennium     204
  3.5.1. Wizja, misja, strategia banku     204
  3.5.2. Odpowiedzialność społeczna     205
  3.5.3. Relacje z interesariuszami     207
  3.5.4 Efekty działalności banku – tworzenie kapitału relacyjnego     214
  3.5.5. Podsumowanie     223
  3.6. Podsumowanie     224
  
  Zakończenie     227
  Bibliografia     233
  Spis rysunków i tabel     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia